THI ĐUA HỌC KÌ II 2019-2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
HƯỚNG DẪN NHẬP
4
Sau khi đăng nhập gmail; HS phụ trách điểm các khối sẽ nhập các nội dung sau; các nội dung khác
không nhập
5
6
ÔCách nhậpví dụlưu ý
7
Vi phạmnhập lỗi vi phạm (điểm trừ)Vắng P(1); Bảng tên(3)
Nếu nhập nhiều lỗi vi phạm ô này có thể tràn sang
ô khác là bình thường, không sai
8
Điểm trừ
nhập tổng số điểm trừ trong ngày
4
9
Giờ Anhập tổng số giờ A trong tuần21Nhập vào tab HOC TAP
10
Giờ Bnhập tổng số giờ B trong tuần2Nhập vào tab HOC TAP
11
Giờ Cnhập tổng số giờ C trong tuần1Nhập vào tab HOC TAP
12
Giờ Dnhập tổng số giờ D trong tuần0Nhập vào tab HOC TAP
13
14
Trong quá trình nhập, HS kéo xuống phía dưới để xem hết bảng tính
15
Các tuần được đặt trong các tab riêng biệt, HS nhập chú ý để không làm mất dữ liệu của các tuần
16
17
HƯỚNG DẪN XEM
18
Bảng dữ liệu này sẽ được cập nhật hàng ngày, GVCN vào xem nếu thấy có sai sót báo về Ban nề nếp
Đoàn trường để điều chỉnh. Để xem được lỗi vi phạm hàng ngày của lớp, thầy/cô click chuột vào ô vi phạm
(vì ô này nhỏ nên có thể bị ẩn dưới các ô khác)
Để xem các tuần, thầy cô click chuột vào tab các tuần đã được đánh số.
Để xem tổng hợp hàng tháng/Học kỳ, thầy/cô vào tab TONG HOP
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...