Common Taxonomical names of Kerala - List1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGH
1
കേരളത്തിലെ പ്രധാന പക്ഷികള്‍
2
(ഈ പട്ടിക പൂര്‍ണ്ണമല്ല. പ്രാദേശികനാമങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടില്ല. അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രാദേശികനാമങ്ങള്‍ വടക്കന്‍ മലബാറില്‍ പ്രചാര‍ത്തിലുള്ളതാണ്. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരേ പേരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഒരേ പേരില്‍ രണ്ടു വ്യത്യസ്തപക്ഷികളും ഒരേ പക്ഷിക്ക് രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പേരുകളും ഉണ്ടായെന്നു വരാം. - വിശ്വം)
3
ക്രമസംഖ്യപ്രാദേശികനാമംമറ്റു പേരു് 1മറ്റു പേരു് 2പ്രചരിതനാമംശാസ്ത്രീയനാമംITIS.gov
Code
പക്ഷികുലം
4
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Birds_of_India
5
ചെറിയ മീവൽ കാടSmall Indian pratincoleGlareola lacteaGlariotidae
6
ചോരക്കണ്ണി തിത്തിരിRed wattled lapwingVanellus indianus indianusCharadridae
7
Chutteenthalak kiliPied Bush ChatSaxicola Caprata nilgriensisMuscicapidae
8
InnakkathevanAshy swallow shrikeArtamus fuscusCorvidae
9
IoraCommon IoraAegithina tiphia multicolorCorvidae
10
Kalinkochu ?Black BitternIxobrychus flavicollis flavicollisArdeidae
11
Nadan ?Jerdon’s chloropsisChloropsis cochinchinensis jeadoniIrenidae
12
Nattu rachukku ?Common Indian NightjarCaprimulgus asiaticus asiaticusCaprimulgidae
13
Patha kokkan aala ?Gull billed ternSterna nloticaLaridae
14
Thettikokkan ?WhimbrelNumenius phaeopus phaeopusScolopacidae
15
അങ്ങാടിക്കുരുവിHouse sparrowPasser domesticus indicusPasseridae
16
അരിപ്രാവ്Spotted DoveStreptopelia Chinengis SuratensisColumbidae
17
അസുരക്കാടന്‍ 1Common wood shrikeTephrodornis pondicerianus pondicerianusCorvidae
18
അസുരക്കാടന്‍ 2Malabar wood ShrikeTephrodornis gularisCorvidae
19
ആട്ടക്കറുപ്പന്‍White backed muniaLonchura striate striatePasseridae
20
ആട്ടക്കുരുവിTravancore Baya (Baya weaver)Proceis philippinus travancorcensisPasseridae
21
ആട്ടച്ചെമ്പന്‍Black headed MuniaLonchura malacca malaccaPasseridae
22
ആനറാഞ്ചിBlack drongoDicrurus macrocercusCorvidae
23
ആറ്റുമണല്‍ക്കോഴിLittle ringed ploverCharadrius dubius jerdoniCharadridae
24
ആല്‍ക്കിളിCrimson throated barbetRubricapilla malabarica
25
ഇരട്ടത്തലച്ചിRed Whiskered BulbulPycnonotus jocosus fuscicandatusPycnonotidae
26
ഇളമ്പച്ച പൊടിക്കുരുവിGreenish Leaf warblerPhylloscopus trochiloidesSylviidae
27
ഈറ്റപൊളിപ്പന്‍Blyth’s Reed WarblerAcrocephalus dumetorumSylviidae
28
ഉപ്പൊപ്പന്‍HoopoeUpupa epops ceylonensisUpupidae
29
ഓമനപ്രാവ്Emerald or Bronze winged DoveChalcophaps indica indicaColumbidae
30
ഓലേഞ്ഞാലിIndian Tree PieDendrocitta Vagabunda ParvulaCorvidae
31
കമ്പിവാലന്‍ കത്തിരിക്കക്കിളിWire tailed swallowHirundo Smithii filiferaHirundinidae
32
കരി ആലWhiskered ternChlidonias hybridus indicusLaridae
33
കരിതപ്പിMarsh harrierCircus aeruginosus aeruginosusAccipitridae
34
കരിന്തലയന്‍ മീങ്കൊത്തിBlack capped kingfisherHalcyon pileata,Dacelonidae
35
കരിമ്പന്‍ കാടക്കൊക്ക്കടല്‍ക്കൊക്ക്?Green sandpiperTringa ochropusScolopacidae
36
കരിയിലക്കിളിJungle BabblerTurdoides striatus malabaricusSylviidae
37
കരിവയറന്‍ വാനമ്പാടിAshy crowned finch-larkErumopterix griseaAlaudidae
38
കറുപ്പന്‍ തേന്‍‌കിളിPurple sunbirdNectarinia asiatica asiaticaNectarinidae
39
കല്‍മണ്ണാത്തിIndian RobinSaxicolodes fulicata fulicataMuscicapidae
40
കാക്കHouse crowCorvus splendens protegatusCorvidae
41
കാക്കത്തമ്പുരാന്‍Grey or Ashy DrongoDicrurus leucophaus longicaudatusCorvidae
42
കാക്കമീങ്കൊത്തിStork billed kingfisherPelargopsis capensis capensisDacelonidae
43
കാടുമുഴക്കിGreater Racket-tailed DrongoDicrurus paradisens paradisensCorvidae
44
കാട്ടുകോഴിGrey jungle fowlGallus sonneratiaPhasianidae
45
കാലങ്കോഴിMottled wood owlStrix ocellata ocellataStrigidae
46
കാലിമുണ്ടിCattle EgretBubulcus ibis coromandusArdeidae
47
കാവിIndian PittaPitta brachyura brachyuraPittidae
48
കിന്നരിമൈനJungle mynaAcridotheres fusanus maharattensisSturnidae
49
കുളക്കൊക്ക്Pond HeronArdeola grayii grayiiArdeidae
50
കുളക്കോഴിWhite breasted WaterhenAmaurornis Phoenicurus PhoenicurusRallidae
51
കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്Brahminy kiteHaliastur indus indusAccipitridae
52
കൈതക്കാലന്‍Indian Great Reed WarblerAcrocephalus Stentoreus brunnescensSylviidae
53
കൊക്കന്‍‌ തേന്‍‌കിളിLoten’s sunbirdNectarinia lotenia hindustanicaNectarinidae
54
കൊമ്പന്‍ വാനമ്പാടിMalabar Crested LarkGalerida malabaricaAlaudidae
55
കൊമ്പന്‍ ശരപ്പക്ഷിCrested tree swiftHemiprocne caronataHemiprocnidae
56
കൊള്ളിക്കുറവന്‍Brown wood owlStrix leptogrammica indraneeStrigidae
57
ചക്കക്കുപ്പുണ്ടോക്കുയില്‍Indian cockooCuculis micropterus micropteruscuculidae
58
ചക്കിപ്പരുന്ത്Pariah kiteMilvus migransAccipitridae
59
ചായമുണ്ടിPurple HeronArdea Purpurea manilensisArdeidae
60
ചാരക്കുട്ട ShrikeRufousbacked shrikeLanius schach camicapsLaniidae
61
ചാരത്തലക്കാളിGrey headed mynaSturnus malabaricus malabaricusSturnidae
62
ചാരപ്പൂണ്ടന്‍Large Cuckoo-ShrikeCoracina maceiCorvidae
63
ചാരമുണ്ടിGrey heronArdea cinerea rectirostrisArdeidae
64
ചിത്രകൂടം ശരപ്പക്ഷിIndian Edible-nest SwiftletCollocalia unicolorAppodidae
65
ചിത്രാംഗന്‍ മരംകൊത്തിHeart spotted wood peckerHemicirars cammente cammentePicidae
66
ചിന്നക്കുട്ടുറവന്‍Small green barbetViridis
67
ചിന്നക്കൊക്ക്Little Green HeronButorides StriatusArdeidae
68
ചിന്നമുണ്ടിLittle EgretEgretta garzetta garzettaArdeidae
69
ചുട്ടിപ്പരുന്ത്Crested serpent eagleSpilornis cheela melanotisAccipitridae
70
ചുട്ടിയാറ്റSpotted MuniaLonchura Punctulata punctulataPasseridae
71
ചുവന്ന നെല്ലിക്കോഴിRuddy CrakePorzana fusca zeyloniaRallidae
72
ചൂലന്‍ എരണ്ടLesser Whistling tealDendrocygna javanicaDendrocygnidae
73
ചെങ്കുയില്‍Indian banded by CuckooCacomantis sonneratiiCuculidae
74
ചെങ്കോക്കാന്‍ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവിTickell’s Flower PeckerDicacm crythror-hynchos crythror-hynchosNectarinidae
75
ചെമ്പന്‍ നത്ത്Jungle owletGlaucidium radiatum malabaricumStrigidae
76
ചെമ്പന്‍ പാടിBush LarkMirafra assamica affinisAlaudidae
77
ചെമ്പുകൊട്ടിCrimson breasted barbetMagalaima haemacephala indicaMegalaimidae
78
ചെമ്പോത്ത്Crow-Pheasant or CoucalCentropus Sinensis ParrotiCentropodidae
79
ചെറിയ കടല്‍ ആലIndian lesser crested ternSterna benghalensis benghalensisLaridae
80
ചെറിയ കടല്‍കാക്കBlackheaded gullLarus ridibundus ridibundusLaridae
81
ചെറിയ നീര്‍ക്കാടLittle cormorantPhalacrocorax nigerPhalacroc-oracidae
82
ചെറിയ മീങ്കൊത്തിCommon king fisherAlcedo atthis . taprobanaAlcedinidae
83
ചെറുമണല്‍ക്കോഴിKentish ploverCharadrius alexandrinusCharadridae
84
ചെറുമുണ്ടിMedia EgretMesophoyx inter mediaArdeidae
85
ചെവിയന്‍ നത്ത്Collared scops owlOtus bakkamoena bakkamoenaStrigidae
86
ചേറ്റുപ്പന്‍Marsh sandpiperTringa stagnatilisScolopacidae
87
ചോരക്കാളിCommon red shankTringa totanus totanusScolopacidae
88
തത്തച്ചിന്നന്‍Indian LorikeetLoriculus Vernalis VernatesPsittaidae
89
തവിടന്‍ ShrikeBrown shrikeLanius Cristatus CristatusLaniidae
90
തവിട്ടുതലയന്‍ കടല്‍ക്കാക്കBrown headed gullLarus brunnicephalusLaridae
91
തവിട്ടുപട്ടപിടിയന്‍Brown Fly catcherMuscicapa dauuricaMuscicapidae
92
താളിപ്പരുന്ത്OspreyPandion haliactus haliactusAccipitridae
93
തിരമുണ്ടിIndian reef HeronEgretta gularis schistaceaArdeidae
94
തീക്കുരുവിScarlet MinivetPericrocotus flammeus flammeusCorvidae
95
തീച്ചിന്നന്‍Small MinivetPericrocotus cinnamomeus malabaricusCorvidae
96
തീപ്പൊരിക്കണ്ണന്‍Kora or WatercockGallicrex cinereaRallidae
97
തുന്നാരന്‍Tailor BirdOrthotomus sutorius guzuratusSylviidae
98
നാഗമോഹനന്‍Paradise Fly CatcherTerpsiphone paradisiCorvidae
99
നാടന്‍ താമരക്കോഴിBronze winged jacanaMetopidius indicusJacanidae
100
നാടന്‍ ബുള്‍ബുള്‍Red vented BulbulPycnonotus cafer caferPycnonotidae
Loading...
Main menu