FY2:Tiimi
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
FY2: Lämpö
Opiskelija1
Opiskelija2
Opiskelija3
Opiskelija4
Opiskelija5
2
Kurssin aikana
3
1/6 Energia ja yhteiskunta
4
Tiedän erilaisia energiamuotoja ja osaan nimetä niitä.11OHJEET: Merkitse oma taitotasosi taulukkoon numerolla 1-4 (väri tulee automaattisesti)
5
Tiedän ja osaan muotoilla energian säilymislain1
6
Tiedän erilaisia energialähteinä hyödynnettäviä luonnonvaroja1
7
Ymmärrän mitkä energialähteet ovat suoraan tai välillisesti riippuvaisia auringosta.1Osaan tämän niin hyvin, että pystyisin opettamaan sen kaverillenikin
8
Ymmärrän miten auringon säteily liittyy veden kiertokulkuun, tuuliin ja biopolttoaineisiin2Koen oivaltaneeni tämän asian
9
Tiedän ja ymmärrän tehon ja hyötysuhteen käsitteet.3Luulen ymmärtäväni tämän ainakin osittain, mutta jotain epäselvää siinä on vielä
10
Ymmärrän miten teho ja energia liittyvät toisiinsa.4Tarvitsen vielä harjoitusta ja aikaa tämän ymmärtämiseen
11
Osaan laskea koneen hyötysuhteen, kun tiedetään koneen otto- ja antoenergiat tai otto- ja antotehot.
12
Osaan perustella näkemykseni eri energialähteiden hyödyntämisestä monesta eri näkökulmasta
13
Itsearvio 1.1
14
2/6 Mekaaninen energia
15
Ymmärrän miksi energian säilymislaki on keskeinen lainalaisuus fysiikassa
16
Osaan laskea voiman tekemän työn, kun voima on vakio ja kun voima muuttuu.
17
Osaan laskea kappaleen liike- ja potentiaalienergian.
18
Osaan muotoilla energiaperiaatteen ja ymmärrän mitä se tarkoittaa.
19
Tiedän ja ymmärrän miten työ ja energia liittyvät toisiinsa.
20
Tiedän mitkä energiamuodot luokitellaan mekaaniseksi energiaksi ja osaan laskea kappaleen mekaanisen energian.
21
Osaan laskea kappaleen loppunopeuden annetuista lähtöarvoista energian säilymislakia hyödyntämällä.
22
Itsearvio 2.1
23
3/6 Lämpötila ja termodynaamiset systeemit
24
Tiedän ja ymmärrän mitä tarkoittaa mikro- ja makrotaso.
25
Ymmärrän ja tiedän avoimen, suljetun ja eristetyn systeemin erot energian ja aineen siirtymisen kannalta.
26
Osaan antaa esimerkkejä avoimista, suljetuista ja eristetyistä systeemeistä.
27
Tiedän lämmön siirtymistavat ja osaan antaa esimerkkejä jokaisesta siirtymistavasta.
28
Tiedän ja ymmärrän termodynaamisen tasapainon käsitteen.
29
Tiedän lämpötilan yksikön SI-järjestelmässä ja osaan muuttaa celsiusasteet SI-järjestelmän mukaiseen lämpötilan yksikköön.
30
Osaan määritellä lämmön käsitteen mikro- ja makrotasolla.
31
Osaan selittää kiinteän aineen, nesteen ja kaasun lämpölaajenemisen mikrotasolla
32
Osaan laskea kappaleen lämpötilan muutoksesta aiheutuvan pituuden, pinta-alan ja tilavuuden muutoksen
33
Itsearvio 3.1
34
4/6 Paine
35
Tiedän ja ymmärrän mistä ilmanpaine aiheutuu.
36
Ymmärrän miten pinta-ala, voima ja paine liittyvät toisiinsa.
37
Tiedän ja ymmärrän mitkä tekijät vaikuttavat nesteessä vallitsevaan paineeseen.
38
Osaan laskea kappaleeseen kohdistuvan kokonaispaineen väliaineessa.
39
Tiedän ja ymmärrän miksi paine kohdistaa kappaleeseen voiman ja osaan laskea tämän voiman suuruuden.
40
Ymmärrän miten kaasun paine ilmenee mikro- ja makrotasolla.
41
Ymmärrän mitä seurauksia paine-erolla on.
42
Itsearvio 4.1
43
5/6 Kaasujen tila ja tilanmuutokset
44
Ymmärrän isotermisen, isokoorisen ja isobaarisen prosessin erot.
45
Tunnistan isotermisen, isokoorisen ja isobaarisen prosessin kuvaajat.6
46
Tiedän ja ymmärrän kineettisen kaasuteorian perusoletukset ja osaan vertailla ideaalikaasua reaalikaasuun.6
47
Osaan mikrotasolla perustella mitä tapahtuu, jos kaasun lämpötila, tilavuus tai paine muuttuu.
48
Osaan tehdä koejärjestelyt Boylen, Charlesin ja Gay-Lussacin lakien osoittamiseksi.
49
Osaan tehdä myös tarvittavat mittaustulosten analysoinnit.
50
Osaan ideaalikaasun tilanyhtälöä käyttämällä laskea kaasun ainemäärän, lämpötilan, paineen tai tilavuuden kun minulle on anettu tarvittavat lähtötiedot.
51
Tiedän termodynaamisen systeemin tilaa kuvaavat tilanmuuttujat ja pystyn selittämään makrotason tilanmuuttujista paineen ja lämpötilan mikrotasolla.
52
Itsearvio 5.1
53
6/6 Lämpö
54
Osaan nimetä aineen eri olomuodot ja olomuodon muutokset ja perustella aineen olomuodon muutokset mikrotasolla.
55
Osaan etsiä faasidiagrammista aineen eri olomuodot, olomuodon muutoskäyrät, kolmoispisteen ja kriittisen pisteen
56
Osaan faasidiagrammin avulla tulkita aineen olomuodon muutokset paineen tai lämpötilan muutuessa.
57
Osaan määritellä kolmoispisteen ja kriittisen pisteen.
58
Osaan määritellä käsitteet kiehuminen, haihtuminen ja kastepiste ja ymmärrän mitä ne tarkoittavat.
59
Tiedän ja ymmärrän lämpö- ja ominaislämpökapasiteettin määritelmän.
60
Osaan laskea nestemäisen aineen lämmittämiseen ja höyrystymiseen tarvittavan energian halutusta alkulämpötilasta.
61
Osaan laskea aineen nestemäisen aineen jäähtymisessä ja jähmettymisessä vapautuvan energian halutusta alkulämpötilasta.
62
Ymmärrän lämpöarvon käsitteen ja osaan laskea sen avulla palamisreaktiossa vapautuvan enerigan määrän.
63
Tiedän lämmön siirtymistavat ja osaan antaa esimerkkejä jokaisesta siirtymistavasta.
64
Itsearvio 6.1
65
Täytä alla olevat kohdat vasta kurssin jälkeen ennen arviointikeskustelua
66
67
68
Kuinka hyvin opit oppimisen/työskentelyn taitoja?
Ohjeet:Merkitse oma taitotasosi taulukkoon numerolla 1-4 (väri tulee automaattisesti)
Merkitse oma taitotasosi taulukkoon numerolla 1-4 (väri tulee automaattisesti)
69
Kuinka hyvin opit sosiaalisia/yhdessä oppimisen taitoja?1Olin liekeissä
70
Kuinka hyvin onnistui hyödyntämään tiimiäsi oppimisessasi?2Yritin parhaani
71
Kuinka hyvin tuit tiimisi oppimista omalla panoksellasi?3Minussa on potentiaalia parempaankin
72
Kuinka hyvin fysiikan ymmärrys lisääntyi?4Tarvitsen vielä paljon harjoitusta
73
Kuinka hyvin kokeellisen työskentelyn taitosi kasvoivat?
74
Kuinka hyvin fysiikan laskutehtävien osaaminen lisääntyi?
75
Kuinka hyvin hyödynsit oppituntiaikaa fysiikan oppimiseen?
76
Kuinka hyödynsit koulun ulkopuolista aikaa oppimisessasi?
77
78
Kuinka monta laskutehtävää teit aiheittain?yht.
79
Energia ja yhteiskuntaOhjeet:Merkitse tekemiesi tehtävien lukumäärä aihepiireittäin
80
Mekaaninen energia
81
Lämpötila ja termodynaamiset systeemit
82
Paine
83
Kaasujen tila ja tilanmuutokset
84
Lämpö
85
Summa000000
86
%-osuus kaikista#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
87
Minkä arvosanan antaisit itsellesi seuraavista osa-alueista?
88
89
Ahkeruus ja sinnikkyysOhjeet:Merkitse arvosanasi taulukkoon numeroilla 4-10
90
Oma-aloitteisuus ja vastuunkanto
91
Minä osana oppivaa yhteisöä
92
Fysiikan käsitteiden ja teorioiden ymmärtäminen
93
Fysiikan tehtävien ratkaisutaito
94
Kokonaisarvosanaehdotukseni FY2-kurssista on
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu