ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
202
2
http://www.progeo.pl
3
15MPaEv2 [MPa]ISID
4
5
piasek drobny, uziarnienie ciągłe110.001.071.12
6
piasek drobny, uziarnienie ne39.000.980.71
7
piasek średni, uziarnienie ciągłe22.000.960.60
8
piasek średni, uziarnienie nieciągłe200.960.59
9
piasek gruby, uziarnienie ciągłe22.000.960.62
10
piasek gruby, uziarnienie nieciągłe38.300.990.74
11
pospółka, uziarnienie ciągłe 39.000.990.75
12
pospółka, uziarnienie nieciągłe 39.000.990.75
13
14
15
16
17
18
20
19
20
40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100