เกณฑ์การให้คะแนน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
2
Brokerการจดทะเบียนปีที่ก่อตั้ง
Forex Peace Army
PlatfromSpreadPromotionฝ่าย Supportช่องทางฝาก/ถอน
ความเร็วในการฝาก
ความเร็วในการถอน
Overall
3
(20 คำแนน)(10 คะแนน)(10 คะแนน)(10 คะแนน)(10 คะแนน)(10 คะแนน)(10 คะแนน)(10 คะแนน)(5 คะแนน)(5 คะแนน)(100 คะแนน)
4
5
FCA: United KindomEURUSD : 0.8
โบนัสเทรดฟรี 30$
ธนาคารไทย 6 แห่ง
6
ASIC : AustraliaMT4GBPUSD : 1.2
Bonus 50% 500$
Live Chat ภาษาไทย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
7
CySec : Cyprus20093.299MT5 USDJPY : 0.8
Bonus 20% 4,500$
เว็บไซต์ภาษาไทย
Skrillทันที1 วันทำการ
8
XM GroupIFSC : BelizeUSDCHF : 1.1Free VPS ServerNeteller
9
Read Reviewเฉลี่ย 0.98
10
2096.608101010105493
11
MT4EURUSD : 1.1ธนาคารไทย 5 แห่ง
12
MT5GBPUSD : 1.2
Live Chat ภาษาไทย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
13
ASIC : Australia20073.655cTraderUSDJPY : 1.2Free VPS Server
เว็บไซต์ภาษาไทย
Skrillทันที1-2 วันทำการ
14
IC MarketsMAM / PAMMUSDCHF : 1.2Neteller
15
Read Reviewเฉลี่ย 1.18
16
15107.31109710105487
17
MT4EURUSD : 1.1
ฝากผ่านธนาคารไทย 11 แห่ง
18
FCA : United Kingdom
MT5GBPUSD : 1.4
Live Chat ภาษาไทย
ถอนเข้าได้เฉพาะ SCB
19
ASIC : Australia20103.39cTraderUSDJPY : 1.3
ส่วนลด VPS 20%
เว็บไซต์ภาษาไทย
มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
ทันที1-2 วันทำการ
20
PepperstoneMAM / PAMMUSDCHF : 1.4Skrill
21
Read Review เฉลี่ย 1.30Neteller
22
2096.7810951085487
23
EURUSD : 1.1ธนาคารไทย 6 แห่ง
24
MT4GBPUSD : 1.5
Live Chat ภาษาไทย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
25
ASIC : Australia20094.00MT5USDJPY : 1.6โบนัส 99$
เว็บไซต์ภาษาไทย
Skrillทันที1 วันทำการ
26
EIGHTCAPMAMMUSDCHF : 1.7Neteller
27
Read Reviewเฉลี่ย 1.48
28
1598.00108710105486
29
EURUSD : 1.1ธนาคารไทย 10 แห่ง
30
CySec : CyprusMT4GBPUSD : 1.6โบนัส 50%
Live Chat ภาษาไทย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
31
IFSC : Belize20092.725MT5USDJPY : 1.5โบนัส 123$
เว็บไซต์ภาษาไทย
Skrillทันที15-20 นาที
32
FBSCopy TradingUSDCHF : 1.0โบนัส 100%Neteller
33
Read Reviewเฉลี่ย 1.30
34
1595.45109810105586
35
EURUSD : 1.8ธนาคารไทย 5 แห่ง
36
FCA : United Kingdom
MT4GBPUSD : 1.9
Live Chat ภาษาไทย
มีค่าธรรมเนียมถอน 2%
37
CySec : Cyprus20112.513MT5USDJPY : 1.9โบนัส 30%
เว็บไซต์ภาษาไทย
Skrillทันที1 วันทำการ
38
FXTMIFSC : BelizeCopy TradingUSDCHF : 2.0Neteller
39
Read Reviewเฉลี่ย 1.90
40
2095.0310771075484
41
EURUSD : 3.0ธนาคารไทย 7 แห่ง
42
FCA : United Kingdom
GBPUSD : 4.1
Live Chat ภาษาไทย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
43
CySec : Cyprus20131.517
IQ Option Platform
USDJPY : 3.5
Trading Tournament
เว็บไซต์ภาษาไทย
Skrillทันที1-3 วันทำการ
44
IQ OptionUSDCHF : 3.7Neteller
45
Read Reviewเฉลี่ย 3.57
46
2083.0374610105477
47
EURUSD : 2.0ธนาคารไทย 6 แห่ง
48
MT4GBPUSD : 3.0
Live Chat ภาษาไทย
ไม่มีค่าธรรมเนียม
49
FSC : British Virgin Islands
20072.847Copy Trading USDJPY : 2.0โบนัส 5-100%
เว็บไซต์ภาษาไทย
Skrillทันที1 วันทำการ
50
Forex4YouUSDCHF : 3.0Neteller
51
Read Reviewเฉลี่ย 2.50
52
5105.6985810105471
53
54
55
56
หลักการประเมิน ตัวแปรที่ใช้
57
ตัวแปรคะแนนเต็มคำอธิบาย
58
1. การจดทะเบียน
20 ใช้ตัวแปรจำนวน 10 ตัว ในการให้คะแนน
59
2. ปีที่ก่อตั้ง
10 ซึ่งให้น้ำหนักกับ การจดทะเบียน,ความมั่นคงของบริษัทเป็นสูงสุด
60
3. Forex Peace Army
10 และคำนึงถึงความเป็นกลางยุติธรรมอย่างถึงที่สุด
61
4. Platfrom10
62
5. Spread เฉลี่ย
10
63
6. Promotion10
64
7. ฝ่าย Support10
65
8. ช่องทางฝาก/ถอน
10
66
9. ความเร็วฝากเงิน
5
67
10.ความเร็วถอนเงิน
5
68
รวม100
69
70
71
เกณฑ์การให้คะแนน
72
1. การจดทะเบียน
73
ประเทศคะแนนคำอธิบาย
74
United Kingdom15 การจดเบียนกับหน่วยงาน,ประเทศที่มีความเข้มงวด ต้องใช้ทุนจดทะเบียนที่สูง
75
Australia15 ย่อมแสดงถึงความมั่นคงของบริษัท จึงให้นำหนักคะแนนตามลำดับดังกล่าว
76
Cyprus10ข้อมูลเพิ่มเติม
77
Belize5
78
British Virgin Islands
5
79
80
81
เกณฑ์การให้คะแนน
82
2. ปีที่ก่อตั้ง
83
จำนวนปีคะแนนคำอธิบาย
84
10 ปีขึ้นไป10 ปีที่ก่อตั้งยิ่งสูง ย่อมแสดงถึงความมั่นคงของบริษัท,ชื่อเสียง,ประสบการณ์
85
7-9 ปี9 และความพร้อมในการให้บริการต่อลูกค้า
86
4-6 ปี8
87
2-4 ปี7
88
2 ปี6
89
น้อยกว่า 1 ปี5
90
91
92
เกณฑ์การให้คะแนน
93
3. Forex Peace Army Score
94
ใช้หลักบัญญัติไตรยางค์ในการเปรียบเทียบคำอธิบาย
95
เพื่อให้คะแนนเต็ม มีสัดส่วนที่เท่านั้น เพื่อให้ผลคะแนนมีความเป็นธรรม จึงใช้แหล่งข้อมูลภายนอกประกอบ
96
* ตัวอย่าง FPA Score = 4 เต็ม 5 ที่มีความเชื่อถือสูง เป็นตัวช่วยในการจัดอันดับคะแนน
97
จะมีค่า = 8 เต็ม 10 อ้างอิงจากเว็บไซต์ ForexPeaceArmy.com
98
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เทียบเท่ากัน* ต้องมีจำนวนผู้ใช้งานรีวิวจริงไม่น้อยกว่า 5 คน
99
100
Loading...
Main menu