ข้อมูลสรุปผลแสดงความจำนงโครงการขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ "งดเหล้าเข้าพรรษา 2560" : กราฟแท่ง