Sedmichno razpisanie - 1 srok 2018-2019 25.09.2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
УТВЪРЖДАВАМ:
5
ДИРЕКТОР:
6
Диана Петкова - Велчева
7
СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ
8
на учебните занятия в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец в сила от 17. 09. 2018 г. до 20. 01. 2019 година
9
10
ПОНЕДЕЛНИК
11
ПЪРВИ КЛАСВТОРИ "А" КЛАСВТОРИ "Б" КЛАС ТРЕТИ КЛАСЧЕТВЪРТИ КЛАС
12
ВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТ
13
1.8.00 – 8.35 Български език и литература - ЗУЧ8.00 – 8.35 Български език и литература – ЗУЧ8.00 – 8.35 Околен свят - ЗУЧ8.00 – 8.40 Български език и литература - ЗУЧ8.00 – 8.40 Математика – ЗП
14
2.9.00 – 9.35 Самоподготовка – Български език и литература9.00 – 9.35 Български език и литература – ЗУЧ9.00 – 9.35 Самоподготовка - Околен свят9.00 – 9.40 Български език и литература - ЗУЧ9.00 – 9.40 Самоподготовка - Математика
15
3.
9.50 - 10.25
Математика – ЗУЧ
9.50 - 10.25
Самоподготовка – Български език и литература
9.50 - 10.25
Математика – ЗУЧ
9.50 - 10.30
Математика – ЗУЧ
9.50 - 10.30
Български език и литература - ЗП
16
4.10.40 – 11. 15Самоподготовка - Математика10.40 – 11. 15Английски език - ЗУЧ10.40 – 11. 15Самоподготовка - Математика10.40 – 11.20 Самоподготовка – Математика10.40 – 11.20 Български език и литература - ЗП
17
5.11.30 – 12.05 Час на класа11.30 – 12.05 Физическо възпитание и спорт – ЗУЧ 11.30 – 12.05 Английски език - ЗУЧ11.30 – 12.10 Час на класа11.30 – 12.10 Музика - ЗП
18
6.12.20 – 13.00 Физическо възпитание и спорт - ЗУЧ
19
О12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност13.00 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.10 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност
20
1.14.00 – 14.35
*Спортни дейности
14.00 – 14.35 Математика – ЗУЧ14.00 – 14.35 Музика - ЗУЧ14.00 – 14.40 Човекът и обществото - ЗУЧ14.00 – 14.40 Английски език - ЗП
21
2.14.50 – 15.25 Музика – ЗУЧ 14.50 – 15.25 Самоподготовка – Математика14.50 – 15.25 Час на класа14.50 – 15.30 Самоподготовка - Човекът и обществото14.50 – 15.30 Самоподготовка - Английски език
22
3.15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Изящни изкуства15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Информационни технологии15.40 – 16.15 Занимания по интереси – Занимателен английски език15.40 – 16.20 Занимания по интереси -Природознание15.40 – 16.20 Занимания по интереси - Музикална дейност
23
4.16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Изящни изкуства16.30 – 17.05 Занимания по интереси – Занимателен английски език16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Информационни технологии16.30 – 17.10 Занимания по интереси -Природознание16.30 – 17.10 Занимания по интереси - Музикална дейност
24
25
ВТОРНИК
26
ПЪРВИ КЛАСВТОРИ "А" КЛАСВТОРИ "Б" КЛАС ТРЕТИ КЛАСЧЕТВЪРТИ КЛАС
27
ВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТ
28
1.8.00 – 8.35 Български език и литература - ЗУЧ8.00 – 8.35 Български език и литература – ЗУЧ8.00 – 8.35 Български език и литература – ЗУЧ8.00 – 8.40 Български език и литература - ЗУЧ8.00 – 8.40 Математика – ЗП
29
2.9.00 – 9.35 Самоподготовка - Български език и литература9.00 – 9.35 Български език и литература – ЗУЧ9.00 – 9.35 Български език и литература – ЗУЧ9.00 – 9.40 Български език и литература - ЗУЧ9.00 – 9.40 Самоподготовка - Математика
30
3.
9.50 - 10.25
Български език и литература - ИУЧ
9.50 - 10.25
Самоподготовка – Български език и литература
9.50 - 10.25
Самоподготовка – Български език и литература
9.50 - 10.30
Самоподготовка – Български език и литература
9.50 - 10.30
Български език и литература - ЗП
31
4.10.40 – 11. 15Математика - ЗУЧ10.40 – 11. 15Математика – ИУЧ10.40 – 11. 15Физическо възпитание и спорт – ЗУЧ 10.40 – 11.20 Човекът и природата - ЗУЧ10.40 – 11.20 Самоподготовка - Български език и литература
32
5.11.30 – 12.05 Самоподготовка – Математика11.30 – 12.05 Технологии и предприемачество - ЗУЧ11.30 – 12.05 Математика – ЗУЧ11.30 – 12.10
*Спортни дейности
11.30 – 12.10 Час на класа
33
6.12.20 – 13.00 Самоподготовка – Човекът и природата12.20 – 13.00 Допълнителен час по физическо възпитание и спорт за спортни дейности на открито
34
О12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност13.00 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност13.00 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност
35
1.14.00 – 14.35 Физическо възпитание и спорт - ЗУЧ14.00 – 14.35 Околен свят - ЗУЧ14.00 – 14.35 Самоподготовка - Математика14.00 – 14.40 Музика - ЗУЧ14.00 – 14.40 Английски език - ЗП
36
2.14.50 – 15.25 Занимания по интереси - Музикална дейност14.50 – 15.25 Самоподготовка - Околен свят 14.50 – 15.25 Технологии и предприемачество - ЗУЧ14.50 – 15.30 Английски език - ЗУЧ14.50 – 15.30 Изобразително изкуство - ЗП
37
3.15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Музикална дейност15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Сръчни ръце15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Изящни изкуства15.40 – 16.20 Занимания по интереси – Занимателен английски език15.40 – 16.20 Занимания по интереси - Аз и обществото
38
4.16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Сръчни ръце16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Изящни изкуства16.30 – 17.10 Занимания по интереси - Информационни технологии16.30 – 17.10 Занимания по интереси – Занимателен английски език
39
40
СРЯДА
41
ПЪРВИ КЛАСВТОРИ "А" КЛАСВТОРИ "Б" КЛАС ТРЕТИ КЛАСЧЕТВЪРТИ КЛАС
42
ВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТ
43
1.8.00 – 8.35 Български език и литература - ЗУЧ8.00 – 8.35 Български език и литература – ЗУЧ8.00 – 8.35 Английски език - ЗУЧ8.00 – 8.40 Математика – ЗУЧ8.00 – 8.40 Български език и литература - ЗП
44
2.9.00 – 9.35 Български език и литература - ЗУЧ9.00 – 9.35 Български език и литература – ИУЧ9.00 – 9.35 Самоподготовка - Английски език9.00 – 9.40 Самоподготовка - Математика9.00 – 9.40 Самоподготовка - Български език и литература
45
3.
9.50 - 10.25
Самоподготовка - Български език и литература
9.50 - 10.25
Самоподготовка – Български език и литература
9.50 - 10.25
Български език и литература - ЗУЧ
9.50 - 10.30
Български език и литература - ЗУЧ
9.50 - 10.30
Математика - ЗП
46
4.10.40 – 11. 15Математика - ЗУЧ10.40 – 11. 15Математика – ЗУЧ10.40 – 11. 15Български език и литература - ЗУЧ10.40 – 11.20 Български език и литература - ЗУЧ10.40 – 11.20 Математика - ЗИП
47
5.11.30 – 12.05 Самоподготовка – Математика11.30 – 12.05 Самоподготовка – Математика11.30 – 12.05 Музика - ЗУЧ11.30 – 12.10 Самоподготовка – Български език и литература11.30 – 12.10 Човекът и обществото - ЗП
48
6.12.20 – 13.00 Компютърно моделиране - I гр.
49
О12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност13.00 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.10 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност
50
1.14.00 – 14.35 Технологии и предприемачество - ЗУЧ14.00 – 14.35
*Спортни дейности
14.00 – 14.35 Самоподготовка - Български език и литература14.00 – 14.40 Човекът и обществото - ЗУЧ14.00 – 14.40 Самоподготовка - Човекът и обществото
51
2.14.50 – 15.25 Физическо възпитание и спорт - ЗУЧ14.50 – 15.25 Изобразително изкуство - ЗУЧ14.50 – 15.25 Математика - ИУЧ14.50 – 15.30 Технологии и предприемачество - ЗУЧ14.50 – 15.30 Музика - ЗП
52
3.15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Аз и светът15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Музикална дейност15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Сръчни ръце15.40 – 16.20 Занимания по интереси - Сръчни ръце15.40 – 16.20 Занимания по интереси - Изящни изкуства
53
4.16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Аз и светът16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Музикална дейност16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Сръчни ръце16.30 – 17.10 Занимания по интереси - Сръчни ръце16.30 – 17.10 Занимания по интереси - Изящни изкуства
54
55
ЧЕТВЪРТЪК
56
ПЪРВИ КЛАСВТОРИ "А" КЛАСВТОРИ "Б" КЛАС ТРЕТИ КЛАСЧЕТВЪРТИ КЛАС
57
ВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТ
58
1.8.00 – 8.35 Математика - ЗУЧ8.00 – 8.35 Математика – ЗУЧ8.00 – 8.35 Български език и литература – ЗУЧ8.00 – 8.40 Математика - ЗУЧ8.00 – 8.40 Български език и литература - ЗП
59
2.9.00 – 9.35 Самоподготовка – Математика9.00 – 9.35 Самоподготовка – Математика9.00 – 9.35 Български език и литература – ЗУЧ9.00 – 9.40 Самоподготовка - Математика9.00 – 9.40 Български език и литература - ЗП
60
3.
9.50 - 10.25
Български език и литература - ЗУЧ
9.50 - 10.25
Български език и литература – ЗУЧ
9.50 - 10.25
Самоподготовка - Български език и литература
9.50 - 10.30
Български език и литература - ЗУЧ
9.50 - 10.30
Самоподготовка - Български език и литература
61
4.10.40 – 11. 15Български език и литература - ЗУЧ10.40 – 11. 15Български език и литература – ЗУЧ10.40 – 11. 15Математика – ЗУЧ10.40 – 11.20 Самоподготовка - Български език10.40 – 11.20 Математика - ЗП
62
5.11.30 – 12.05 Самоподготовка - Български език и литература11.30 – 12.05 Час на класа11.30 – 12.05 Самоподготовка - Математика11.30 – 12.10 Физическо въЗУЧитание и спорт - ЗУЧ11.30 – 12.10 Самоподготовка - Математика
63
6.12.20 – 13.00 Компютърно моделиране - II гр.
64
О12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност13.00 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.10 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност
65
1.14.00 – 14.35 Изобразително изкуство - ЗУЧ14.00 – 14.35 Музика - ЗУЧ14.00 – 14.35 Физическо възпитание и спорт - ЗУЧ14.00 – 14.40 Английски език - ЗУЧ14.00 – 14.40 Човекът и природата - ЗП
66
2.14.50 – 15.25 Изобразително изкуство - ЗУЧ14.50 – 15.25 Самоподготовка – Български език и литература14.50 – 15.25 Английски език - ИУЧ14.50 – 15.30 Музика - ЗУЧ14.50 – 15.30 Физическо възпитание и спорт – ЗП
67
3.15.40 – 16.15 Занимания по интереси – Занимателен английски език15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Занимателни игри15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Музикална дейност15.40 – 16.20 Занимания по интереси - Изящни изкуства15.40 – 16.20 Занимания по интереси - Информационни технологии
68
4.16.30 – 17.05 Занимания по интереси – Занимателен английски език16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Приказен свят16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Музикална дейност16.30 – 17.10 Занимания по интереси - Изящни изкуства16.30 – 17.10 Занимания по интереси - Информационни технологии
69
70
ПЕТЪК
71
ПЪРВИ КЛАСВТОРИ "А" КЛАСВТОРИ "Б" КЛАС ТРЕТИ КЛАСЧЕТВЪРТИ КЛАС
72
ВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТВРЕМЕТРАЕНЕ от ... - до ...УЧЕБЕН ЧАС / ДЕЙНОСТ
73
1.8.00 – 8.35 Математика - ИУЧ8.00 – 8.35 Физическо възпитание и спорт – ЗУЧ 8.00 – 8.35 Български език и литература - ЗУЧ8.00 – 8.40 Математика – ЗУЧ8.00 – 8.40 Български език и литература - ЗП
74
2.9.00 – 9.35 Български език и литература - ЗУЧ9.00 – 9.35 Английски език - ЗУЧ9.00 – 9.35 Български език и литература - ИУЧ9.00 – 9.40 Математика - ИУЧ9.00 – 9.40 Български език и литература - ЗИП
75
3.
9.50 - 10.25
Самоподготовка – Български език и литература
9.50 - 10.25
Самоподготовка - Английски език
9.50 - 10.25
Самоподготовка - Български език и литература
9.50 - 10.30
Български език и литература - ИУЧ
9.50 - 10.30
Самоподготовка - Български език и литература
76
4.10.40 – 11. 15Български език и литература – ИУЧ10.40 – 11. 15Математика – ЗУЧ10.40 – 11. 15Математика – ЗУЧ10.40 – 11.20 Самоподготовка - Български език10.40 – 11.20 Човекът и природата - ЗП
77
5.11.30 – 12.05 Музика – ЗУЧ 11.30 – 12.05 Самоподготовка - Математика11.30 – 12.05 Изобразително изкуство - ЗУЧ11.30 – 12.10 Английски език - ЗУЧ11.30 – 12.10 Самоподготовка - Човекът и природата
78
612.20 – 13.00 Самоподготовка - Английски език12.20 – 13.00 Физическо възпитание и спорт – ЗП
79
О12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност12.05 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност13.00 – 14.00Обяд / Организиран отдих и физическа активност13.00 – 14.00 Обяд / Организиран отдих и физическа активност
80
1.14.00 – 14.35 Околен свят - ЗУЧ14.00 – 14.35 Музика - ЗУЧ14.00 – 14.35 Самоподготовка - Математика14.00 – 14.40 Изобразително изкуство - ЗУЧ14.00 – 14.40 Английски език - ЗП
81
2.14.50 – 15.25 Самоподготовка – Околен свят14.50 – 15.25 Английски език - ИУЧ14.50 – 15.25
*Спортни дейности
14.50 – 15.30 Изобразително изкуство - ЗУЧ14.50 – 15.30 Домашен бит и техника - ЗП
82
3.15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Аз и светът15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Изящни изкуства15.40 – 16.15 Занимания по интереси - Приказен свят15.40 – 16.20 Занимания по интереси - Музикална дейност15.40 – 16.20 Занимания по интереси - Сръчни ръце
83
4.16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Информационни технологии16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Изящни изкуства16.30 – 17.05 Занимания по интереси - Занимателни игри16.30 – 17.10 Занимания по интереси - Музикална дейност16.30 – 17.10 Занимания по интереси – Аз и природата
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu