RPH 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1. Minggu/ Hari / Tarikh Minggu 13 / Hari : SELASA / Tarikh : 2 April 2019Minggu 13/ Hari : Rabu / Tarikh : 3 APRIL 2019DAH PRINT
2
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 11.40 - 12.40 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 11.40 - 12.40 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
BELUM PRINT
3
3. Tema / Tajuk Standard PembelajaranBerjalan Dengan BerwaspadaSEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN
4
4. Objektif1. Membaca dan mengenal pasti kata nama khas1. Murid membaca teks secara makenis
5
2. Bersoal jawab tentang penggunaan kata nama khas2. Murid menyenaraikan kata adjektif dan kata penguat
6
3. Berbicara untuk menyampaikan makalumat3. Membina ayat dengn kata adjektif dna kata penguat
7
5. Aktiviti PDP :1. Murid membaca petikan bergilir-gilir1. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
8
2. Murid menyatakan kata nama khas tak hidup2. Murid menyebut perkataan / frasa yang ditunjukkan oleh guru
9
3. Murid membina soalan menggunakan kata nama khas3. Murid menulis kata adjektif dan kata penguat
10
4. Menulis dalam buku tulis ayat menggunakan kata nama khas.
11
12
Hasil Pembelajaran (PKJR)Hasil Pembelajaran (PKJR)
13
2.1.4 2.2.3
14
impaknya terhadap pejalan kaki dan penunggang basikal
15
16
17
6. Pengisian KurikulumIlmu: PKJR (HP 2.1.4) (Aktiviti: 3, halaman: 3)Ilmu: PKJR (HP 2.2.3) (Aktiviti: 4, halaman: 4)
18
6.1: Ilmu/ NilaiKerjasama Kerjasama
19
6.2: EMK / KB / BCB-Menjana idea / Bacaan Intensif / Menghubungkait-Menjana idea / Bacaan Intensif / Menghubungkait
20
7. Bahan Bnatu Mengajar
-Buku teks (MS 45) Buku PKJR T4 / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle
-Buku teks (MS 36) Buku PKJR T4 / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle
21
8. PenilaianKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 muridKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 murid
22
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
23
BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
24
BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
25
26
1. Minggu/ Hari / Tarikh Minggu 13/ Hari : Rabu / Tarikh : 3 APRIL 2019Minggu 13/ Hari : Khamis / Tarikh : 4 APRIL 2019
27
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaranKelas : 6 Jasmine / Masa :9.20 - 10.20 / RBT
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 11.10 - 12.10 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
28
3. Tema / Tajuk Standard Pembelajaran4.0 Penghasilan ProjekSediakan Payung Sebelum Hujan
29
4. Objektifi. Murid mengenali motor dan gear;1. Murid membaca teks dengan sebuatan dan intonasi yang betul
30
ii. Murid menyatakan sistem asas motor, takal dan tali sawat; dan2. Murid mengenal pasti kata ganti nama diri orang
31
iii. motor, gegancu dan rantai.3. Murid menghasilkan penulisan kreatif
32
5. Aktiviti PDP :Guru mempamerkan contoh projek1. Murid membaca teks secara bergilir-gilir
33
Murid diperkenalkan bahan yang boleh digunakan untuk membuat projek
2. Murid menyenaraikan kata ganti nama diri orang
34
Murid belajar cara menggunakan alatan tangan3. Murid membina ayat dengan menggunakan kata ganti nama diri
35
Murid menjawab soalan dari lembaran kerja.4. Murid menulis ayat dalam buku tulis
36
37
Hasil Pembelajaran (PKJR)
38
2.2.3
39
Perabot Jalan Raya
40
41
42
6. Pengisian KurikulumIlmu: PKJR (HP 2.2.3) (Aktiviti: 4, halaman: 5)
43
6.1: Ilmu/ NilaiBekerjasamaRasional
44
6.2: EMK / KB / BCB-Menjana idea-Menjana idea
45
7. Bahan Bnatu Mengajar-Buku teks / Buku Modul / Bahan / alatan tangan-Buku teks / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle
46
8. PenilaianKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 muridKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 murid
47
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
48
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
NAMA : NURIN INSYIRAH BINTI ARYADI
49
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
KELAS : 2 UTM TAJUK : My Little House
50
51
1. Minggu/ Hari / Tarikh Minggu 14 / Hari : Ahad / Tarikh : 7 APRIL 2019Minggu 14 / Hari : ISNIN / Tarikh : 8 April 2019
52
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 11.10 - 12.10 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 7.20 - 8.20 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
53
3. Tema / Tajuk Standard PembelajaranSENTIASA SELAMAT / Sentiasa Awasi Diri Berjalan Dengan Berwaspada
54
4. Objektif
1. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
1. Membaca dan mengenal pasti kata nama khas
55
2. Membaca , memahami dan menaakul maklumat 2. Bersoal jawab tentang penggunaan kata nama khas
56
3. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan 3. Berbicara untuk menyampaikan makalumat
57
5. Aktiviti PDP :1. Murid membaca dialog secara bergilir-gilir1. Murid membaca petikan bergilir-gilir
58
2. Murid mengenal pasti kata gelaran 2. Murid menyatakan kata nama khas tak hidup
59
3. Murid membina ayat menggunakan kata gelaran 3. Murid membina soalan menggunakan kata nama khas
60
4. Menulis ayat menggunakan kata gelaran.4. Menulis dalam buku tulis ayat menggunakan kata nama khas.
61
62
Hasil Pembelajaran (PKJR)Hasil Pembelajaran (PKJR)
63
1.1.2 Ciri-ciri keselamatan Kenderaan2.2.3 Perabot Jalan Raya
64
65
66
67
6. Pengisian KurikulumIlmu: PKJR (HP 1.1.2) (Aktiviti: 2 & 3, halaman: 2 & 3)Ilmu: PKJR (HP 2.2.3) (Aktiviti: 4, halaman: 4 & 5)
68
6.1: Ilmu/ NilaiKasih SayangKerjasama
69
6.2: EMK / KB / BCBMenghubungkaitkan-Menjana idea / Bacaan Intensif / Menghubungkait
70
7. Bahan Bnatu Mengajar-Buku teks (ms 45 Buku PKJR 2 & 3
-Buku teks (MS 45) Buku PKJR T4 / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle
71
8. PenilaianKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 muridKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 murid
72
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
73
MY LITTLE HOUSENURIN INSYIRAH BINTI ARYADI
74
2 UTM
75
76
1. Minggu/ Hari / Tarikh Minggu 14 / Hari : SELASA / Tarikh : 8 April 2019Minggu 14/ Hari : Rabu / Tarikh : 9 APRIL 2019
77
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 11.40 - 12.40 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 11.40 - 12.40 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
78
3. Tema / Tajuk Standard PembelajaranSEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN (Laporan Ceramah )
SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN (Ceramah Menangani Kebakaran ) p 48
79
4. Objektif1. Membaca dan mengenal pasti kata ganti nama diri1. Murid membaca teks secara makenis
80
2. Bersoal jawab tentang kata ganti nama diri 2. Murid memahami maksud tersurat
81
3. Berbicara untuk menyampaikan makalumat3. Menyatakan maksud yang tersirat daripada petikan
82
5. Aktiviti PDP :1. Murid membaca petikan bergilir-gilir1. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul
83
2. Murid menyatakan kata ganti nama2. Murid menyebut perkataan / frasa yang ditunjukkan oleh guru
84
3. Murid membina soalan menggunakan kata ganti nama diri3. Murid menulis perenggan karangan ceramah
85
4. Menulis dalam buku tulis ayat menggunakan kata ganti nama diri
86
87
Hasil Pembelajaran (PKJR)Hasil Pembelajaran (PKJR)
88
2.1.4 2.2.3
89
impaknya terhadap pejalan kaki dan penunggang basikal
90
91
92
6. Pengisian KurikulumIlmu: PKJR (HP 2.1.4) (Aktiviti: 3, halaman: 7)Ilmu: PKJR (HP 2.2.3) (Aktiviti: 4, halaman: 8)
93
6.1: Ilmu/ NilaiKerjasama Kerjasama
94
6.2: EMK / KB / BCB-Menjana idea / Bacaan Intensif / Menghubungkait-Menjana idea / Bacaan Intensif / Menghubungkait
95
7. Bahan Bnatu Mengajar
-Buku teks (MS 45) Buku PKJR T4 / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle
-Buku teks (MS 36) Buku PKJR T4 / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle
96
8. PenilaianKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 muridKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 murid
97
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
98
BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
99
BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
100
Loading...
Main menu