RPH 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1. Minggu/ Hari / Tarikh Minggu 10 / Hari : ISNIN / Tarikh : 4 MAC 2019Minggu 10 / Hari : SELASA / Tarikh : 5 MAC 2019DAH PRINT
2
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaranKelas : 2 Ixora / Masa : 11.40 - 12.40 / Mata Pelajaran : B MelayuKelas : 2 Ixora / Masa : 8.20 - 9.50 / Mata Pelajaran : B MelayuBELUM PRINT
3
3. Tema / Tajuk Standard Pembelajaran1-Penjodoh Bilangan / Tahniah , Kakak Mastur ! 5.1.1 (iv)1- Bandingan Semacam
4
4. Objektif1. Membaca petikan dengan bimbingan guru1. Mengeja / membaca perkataan
5
2. Membaca petikan secara bergilir-gilir2. Menyebut perkataan yang ditunjukkan guru
6
3. Memahami penjodoh bilangan untuk membina ayat3. Menulis perkataan secara makenis
7
5. Aktiviti PDP :1. Murid mendengar sebutan perkataan / frasa oleh guru 1. Murid mengeja / membaca perkataan dengan bimbingan guru
8
2. Murid menyebut perkataan / frasa yang ditunjukkan oleh guru 2. Murid menyebut perkataan yang ditunjukkan guru
9
3. Murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul perkataan dan ayat
3. Murid melakonkan / menunjukkan contoh perbuatan yang disebut
10
4. Murid menulis secara makenis perkataan dan ayat yang diberikan oleh guru
4. Menyebut adab ketika makan dan menulis dalam buku tulis
11
12
13
14
15
16
17
6. Pengisian Kurikulum
18
6.1: Ilmu/ NilaiKasih SayangKasih Sayang
19
6.2: EMK / KB / BCBMenghubungkaitkanMenghubungkaitkan
20
7. Bahan Bnatu Mengajar-Buku teks / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle -Buku teks / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle
21
8. PenilaianKehadiran : / 24 murid Menguasai : / 24 muridKehadiran : / 24 murid Menguasai : / 24 murid
22
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
23
BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3
BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3
24
BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3
BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3
25
26
1. Minggu/ Hari / Tarikh Minggu 10 / Hari : SELASA / Tarikh : 5 MAC 2019Minggu 10/ Hari : Rabu / Tarikh : 6 MAC 2019
27
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 11.40 - 12.40 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : 2 Ixora / Masa : 8.50 - 9.50/ Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
28
3. Tema / Tajuk Standard PembelajaranSentiasa Selamat/ Sentiasa Awasi Diri / Mari melintas dengan selamat1- KESELAMATAN / BERHATI-HATI DI JALAN RAYA
29
4. Objektif
1. Murid membaca teks secara makenis cara melintas dengan selamat
1. Menyebut langkah-langkah melintas jalan raya dengan selamat.
30
2. Murid mendengar dan memahami pelbagai jenis ayat2. Memadankan langkah melintas jalan raya dengan selamat
31
3. Menulis dialog dengan mengikut format yang betul 3. Menulis langkah melintas jalan raya dengan selamat
32
5. Aktiviti PDP :1. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul1. Murid mendengar sebutan perkataan / frasa oleh guru
33
2. Murid menyebut perkataan / frasa yang ditunjukkan oleh guru 2. Murid menyebut perkataan / frasa yang ditunjukkan oleh guru
34
3. Murid menulis secara makenis perkataan dan ayat / dialog daripada
3. Murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul perkataan dan ayat
35
perbualan dalam gambar dalam buku teks
4. Murid menulis secara makenis perkataan dan ayat yang diberikan oleh guru
36
37
38
39
40
41
42
6. Pengisian Kurikulum
43
6.1: Ilmu/ NilaiBekerjasamaKasih Sayang
44
6.2: EMK / KB / BCB-Menjana ideaMenghubungkaitkan
45
7. Bahan Bnatu Mengajar-Buku teks / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle -Buku teks / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle
46
8. PenilaianKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 muridKehadiran : / 24 murid Menguasai : / 24 murid
47
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
48
BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
49
BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3 | BM3
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
50
51
1. Minggu/ Hari / Tarikh Minggu 10/ Hari : Rabu / Tarikh : 6 MAC 2019Minggu 10/ Hari : Rabu / Tarikh : 6 MAC 2019
52
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 11.40 - 12.40 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : 6 Jasmine / Masa : 12.40 - 1.40 / RBT
53
3. Tema / Tajuk Standard PembelajaranSentiasa Selamat/ Sentiasa Awasi Diri / Mari melintas dengan selamat4.0 Penghasilan Projek
54
4. Objektif
1. Murid membaca teks secara makenis cara melintas dengan selamat
i. Murid mengenali motor dan gear;
55
2. Murid mendengar dan memahami pelbagai jenis ayatii. Murid menyatakan sistem asas motor, takal dan tali sawat; dan
56
3. Menulis dialog dengan mengikut format yang betul iii. motor, gegancu dan rantai.
57
5. Aktiviti PDP :1. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betulGuru mempamerkan contoh projek
58
2. Murid menyebut perkataan / frasa yang ditunjukkan oleh guru
Murid diperkenalkan bahan yang boleh digunakan untuk membuat projek
59
3. Murid menulis secara makenis perkataan dan ayat / dialog daripada
Murid belajar cara menggunakan alatan tangan
60
perbualan dalam gambar dalam buku teksMurid menjawab soalan dari lembaran kerja.
61
62
63
64
65
66
67
6. Pengisian Kurikulum
68
6.1: Ilmu/ NilaiBekerjasamaBekerjasama
69
6.2: EMK / KB / BCB-Menjana idea-Menjana idea
70
7. Bahan Bnatu Mengajar-Buku teks / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle -Buku teks / Buku Modul / Bahan / alatan tangan
71
8. PenilaianKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 muridKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 murid
72
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
73
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
74
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1 | BM1
75
76
1. Minggu/ Hari / Tarikh Minggu 10/ Hari : Khamis / Tarikh : 07 MAC 2019Minggu 10/ Hari : Khamis / Tarikh : 07 MAC 2019
77
2. Kelas / Masa/ Mata pelajaran
Kelas : 2 Ixora / Masa : 9.20 - 9.50 - 10.40 - / Mata Pelajaran : B Melayu
Kelas : 4 Jasmine / Masa : 11.10 - 12.10 / Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
78
3. Tema / Tajuk Standard Pembelajaran1- KESELAMATAN / BERHATI-HATI DI JALAN RAYABersih dan Sihat / Kata Kerja Pasif
79
4. Objektif1. Menyebut langkah-langkah melintas jalan raya dengan selamat.1. Murid bersoal jawab dan memberikan respon
80
2. Memadankan langkah melintas jalan raya dengan selamat2. Murid membina soalan tanpa kata tanya
81
3. Menulis langkah melintas jalan raya dengan selamat3. Murid menulis jawapan berdasarkan soalan tanpa kata tanya
82
5. Aktiviti PDP :1. Murid mendengar sebutan perkataan / frasa oleh guru 1. Mengumpul gambar-gambar jenis makanan
83
2. Murid menyebut perkataan / frasa yang ditunjukkan oleh guru 2. Mengelaskan gambar makanan mengikut kategori
84
3. Murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul perkataan dan ayat
3. Menampal gambar menjadikan gambar rajah piramid makanan
85
4. Murid menulis secara makenis perkataan dan ayat yang diberikan oleh guru
4. Mempamerkan hasil kerja kepada kelas dan membuat pembentangan
86
87
88
89
90
91
92
6. Pengisian Kurikulum
93
6.1: Ilmu/ NilaiKerjasamaRasional
94
6.2: EMK / KB / BCBMengecam -Menjana idea
95
7. Bahan Bnatu Mengajar-Buku teks / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle -Buku teks / Buku Modul / Chromebook / Frog Vle
96
8. PenilaianKehadiran : / 24 murid Menguasai : / 24 muridKehadiran : / 27 murid Menguasai : / 27 murid
97
9. Refleksi / Impak dan Kerja RumahBuku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja: Buku Kerja: Buku Tulis: Lembaran Kerja:
98
BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2
BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2
99
BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2
BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2 | BM2
100
Loading...
Main menu