Thông Tin TLBB Hoài Niệm
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
AB
1
TLBB Hoài Niệm
Trang chủ: tlbbhoainiem.com
2
3
Các câu hỏi thường gặp
4
Học skill sơ cấp ở đâu?Bạn làm nhiệm vụ chỗ Triệu Thiên Sư ở Đại lý.
5
Đồ tân thủ kiếm như thế nào?Làm nhiệm vụ, vừa có đồ, vừa có exp, vừa có vàng
6
Game chơi như thế nào?Làm hết nhiệm vụ rồi cắm train, lập pt đi phụ bản, săn boss
7
Auto train quái?Auto các bạn dùng auto có săn ở thư mục cài game
8
Vàng khóaTrain Côn Lôn Sơn, Thủy Lao, Tào Vận
9
Vàng không khóaThương Nhân, làm nhiệm vụ
10
11
12
Bảng Drop
13
Hoạt độngThiên Giáng Kỳ ThúTrứng Lôi Lân Sổ Phụng + Căn Cốt Đan
14
Boss Thương SơnYQ45 NM và TD + Địa Sát Cường Hóa Tinh Hoa + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa ( khóa ) + Cực Xuất Châu + Sơ cấp khảm bảo thạch tương khảm phù
15
Boss Huyền Vũ ĐảoYQ45 VD và Thiên Long + Địa Sát Cường Hóa Tinh Hoa + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa ( khóa ) + Cực Xuất Châu + Sơ cấp khảm bảo thạch tương khảm phù
16
Boss Thảo NguyênYQ45 CB và MG + Địa Sát Cường Hóa Tinh Hoa + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa (khóa) + Cực Xuất Châu + Sơ cấp khảm bảo thạch tương khảm phù
17
Boss Võ DiYQ45 Thiếu Lâm-Tinh Túc-Thiên Sơn + Địa Sát Cường Hóa Tinh Hoa + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa ( khóa) + Cực Xuất Châu + Sơ cấp khảm bảo thạch tương khảm phù
18
CờGiám định phù 10 + Ngọc 2 + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa + Dược phẩm
19
PMPThiên Thôi Thần Ngọc + Vọng Vô Thạch + Thần Diệc Thạch + Kim Cương Sa + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa + Ngọc Cấp 3
20
YTOHàn Băng Tinh Tiết (BOSS 9x) + Lạc Mã Tiễn + Trứng Pet Anh Chiêu + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa + Kim Cương Sa + Sơ Cấp Bảo Thạch Hợp Thần Phù (tỷ lệ cao) + Cao Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù (khóa)
21
Ác BáNgọc Cấp 2 + Giám Định Phù 10 + Bí Tịch + YQ 65 + Thiên Linh Ðan
22
Lâu Lan Tầm BảoGiám Định Phù 10 + Ngọc 2 + Quái Vật Tương Sách + Thần Diệc Thạch + Vọng Vô Thạch
23
Ác TặcNgọc Cấp 2 ( tỉ lệ) + Chưởng Cự Yếu Quyết + Sơ Cấp Bảo Thạch Hợp Thần Phù ( hiếm ) + Dược phẩm
24
Boss Cổ MộYến Huyền Ngọc + Đục Lỗ + Vũ Khí Full Yến Huyền Ngọc + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa
25
Q123 Tô ChâuFull môn phái + TMTP + Giám định phù
26
Boss KHSơ Cấp Bảo Thạch Hợp Thần Phù (tỉ lệ cao) + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa (khóa)+ Cao Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù (tỉ lệ) + Ngọc Cấp 2
27
Boss Ma Nhai ĐộngNgọc 2 + Full môn phái 4x 5x + Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa ( khóa - tỉ lệ cao )
28
Bảo tàng đồ + Mã tặcBí kịp trân thú