טבלת פיקוח נוסח אחיד-30.3.17-דביר.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
טבלת פיקוח אחזקת נוי בקיבוץ
2
פיקוח לחודש _______
3
העבודה שבוצעה החודשהערות
4
5
התקיימה פגישה חודשית בדביר עם הקבלן, המפקח ומנהל הקהילה
6
כל העובדים היו עם אישורי עבודה
7
הוגשה ואושרה תוכנית עבודה להמפקח עד ה-25 לחודש
8
הייתה נוכחות וזמינות מנהל העבודה לפי חוזה
9
הייתה נוכחות עובדי הקבלן לפי תוכנית ותנאי החוזה
10
הייתה עמידה בביצוע העבודות במועד לפי תוכנית
11
לא בוצעו עבודות מחוץ למכרז ללא אישור חתום של המפקח/מנהל הקהילה
12
ניקיון כללי לפי התכנית החודשית
13
ניקיון מעשביה ופסולת גינה לפי מפרט החוזה
14
כיסוחים לפי תוכנית ומפרט החוזה
15
שמירה על קצוות הדשאים לפי מפרט החוזה
16
השקיה לפי תוכנית, לוח השקיה ומפרט החוזה
17
הוצאת צמחים פולשים
18
גיזום לפי תוכנית, מכרז החוזה ובאישור מראש של המפקח
19
טיפול לפי תוכנית ומפרט החוזה במגרש כדורגל
20
הזנת מדשאות לפי תוכנית ומפרט החוזה
21
תיקון נזקים או עבודות אחרות שאושרו (בתוספת תשלום?)
22
הערות כלליות
23
24
חתימת המפקח
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...