ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายการหนังสือ
2
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3
ที่ว/ด/ป
ที่รับ
รายชื่อหนังสือชื่อผู้แต่ง
เลขทะเบียน
หนังสือยืมเรียน
จำนวน (เล่ม)
หมายเหตุ
4
11 ม.ค. 63ดอกไม้บานที่บ้านใต้สำนักศิลปวัฒนธรรมน.1/25631 เล่ม
5
21 ม.ค. 63ตลิ่งสูง ซุงหนักนิคม รายยวาน.2/25631 เล่ม
6
31 ม.ค. 63อิคิไกKen mogiน.3/25631 เล่ม
7
41 ม.ค. 63คนในนิทานกร ศิริวัฒโณน.4/25631 เล่ม
8
51 ม.ค. 63เราหลงลืมอะไรบางอย่างวัชระ สัจจะสารสินน.5/25631 เล่ม
9
61 ม.ค. 63Mary Poppinsพี แอล เทรเว่อร์น.6/25631 เล่ม
10
71 ม.ค. 63ปีศาจเสนีย์ เสาวพงศ์น.7/25631 เล่ม
11
81 ม.ค. 63ในเวลาแรคำ ประโดยคำน.8/25631 เล่ม
12
91 ม.ค. 63ซอยเดียวกันวาณิช จรุงกิจน.9/25631 เล่ม
13
101 ม.ค. 63คำพิพากษาชาติ กอบจิตติน.10/25631 เล่ม
14
111 ม.ค. 63เรื่องของน้ำพุวงเมือง นันทกว้างน.11/25631 เล่ม
15
121 ม.ค. 63นครคนนอกพลัง เพียงพิรุฬห์น.12/25632 เล่ม
16
131 ม.ค. 63แผ่นดินอื่นกนกพงศ์ สงสมพันธ์น.13/25631 เล่ม
17
141 ม.ค. 63ลูกอีสานคำพูน บุญทวีน.14/25631 เล่ม
18
151 ม.ค. 63หัวใจห้องที่ห้าอังคาร จันทาทิพย์น.15/25631 เล่ม
19
161 ม.ค. 63แดดร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟจเด็จ กำจรเดชน.16/25631 เล่ม
20
171 ม.ค. 63ครูไหวใจร้ายผกาวดี อุตตโมทย์น.17/25631 เล่ม
21
181 ม.ค. 63หลายชีวิต
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ ปราโมทย์
น.18/25631 เล่ม
22
191 ม.ค. 63อมตะวิมล ไทรนิ่มนวลน.19/25631 เล่ม
23
201 ม.ค. 63ผู้ยิ่งใหญ่
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
น.20/25631 เล่ม
24
211 ม.ค. 63แม่น้ำรำลึก
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
น.21/25631 เล่ม
25
221 ม.ค. 63มือนั้นสีขาวศักดิ์สิริ มีสมสืบน.22/25631 เล่ม
26
231 ม.ค. 63โลกในดวงตาข้าพเจ้ามนตรี ศรีประยงค์น.23/25631 เล่ม
27
241 ม.ค. 63อสรพิษแดนอรัญ แสงทองน.24/25631 เล่ม
28
251 ม.ค. 63
พุทธศักราชอัสดงกับความทรงจำของแมวกุหลาบ
วีรพร นิติประภาน.25/25631 เล่ม
29
261 ม.ค. 63บันทึกลับ ของแอนน์ แฟร้งค์สังวรณ์ ไกรฤกษ์น.26/25631 เล่ม
30
279 ก.ค. 63บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1กระทรวงศึกษาธิการน.27/25632 เล่ม
31
289 ก.ค. 63บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2กระทรวงศึกษาธิการน.28/25632 เล่ม
32
299 ก.ค. 63บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3กระทรวงศึกษาธิการน.29/25632 เล่ม
33
309 ก.ค. 63บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4กระทรวงศึกษาธิการน.30/25632 เล่ม
34
319 ก.ค. 63บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 5กระทรวงศึกษาธิการน.31/25631 เล่ม
35
3219 ก.ค. 63เทคนิคการเขียนบทความวิชาการสิทธิ์ ธีรสรณ์น.32/25631 เล่ม
36
3319 ก.ค. 63
เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
สิทธิ์ ธีรสรณ์น.33/25631 เล่ม
37
3419 ก.ค. 63การอ่านให้เก่ง
ดร.ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์
น.34/25632 เล่ม
38
3519 ก.ค. 63
วาทนิพนธ์ (การเขียนเพื่อในโอกาสต่างๆ)
ชิตาภา สุขพลำน.35/25632 เล่ม
39
3619 ก.ค. 63การวิจัยการออกแบบทางการศึกษาสุวิมล ว่องวาณิชน.36/25631 เล่ม
40
376 ส.ค. 63ติดอยู่ระหว่างเดินทางอุทิศ เหมะมูล น.37/25631 เล่ม
41
386 ส.ค. 63ดั่งใจปรารถนาซูซาน ตามาโรน.38/25631 เล่ม
42
396 ส.ค. 63กลางฝูงหมานากิบ มาห์ฟูซ น.39/25631 เล่ม
43
406 ส.ค. 63ฝันของฝูงกระต่ายศิริวร แก้วกาญจน์น.40/25631 เล่ม
44
416 ส.ค. 63สมาคมกับเพียรกระทำความดีอีดิธ เนสบิทน.41/25631 เล่ม
45
426 ส.ค. 63เจ้าจันทร์ผมหายมาลา คำจันทร์น.42/25631 เล่ม
46
436 ส.ค. 63การสำเร็จความโง่ด้วยตนเองธัชชัย ธัญญาวัลยน.43/25631 เล่ม
47
446 ส.ค. 63นักสืบ อาคมจเด็จ กำจรเดชน.44/25631 เล่ม
48
456 ส.ค. 63สะพานขาดกนกพงศ์ สงสมพันธ์น.45/25631 เล่ม
49
466 ส.ค. 63ศิลปะการใช้ถ้อยคำเพื่อจูงใจคนเซอร์นีย์, เจ.วีน.46/25631 เล่ม
50
476 ส.ค. 63(หา)เรื่องที่บ้านชาติ กอบจิตติน.47/25631 เล่ม
51
486 ส.ค. 63นาฏกรรมบนลานกว้างคมทวน คันธนูน.48/25631 เล่ม
52
496 ส.ค. 63
นั่งเขียนบทกวีในสวนของ มาร์ก ชากาล
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
น.49/25631 เล่ม
53
506 ส.ค. 63เสาหินแห่งกาลเวลาหลายคนเขียนน.50/25631 เล่ม
54
516 ส.ค. 63คนแคระวิภาส ศรีทองน.51/25631 เล่ม
55
526 ส.ค. 63ครอบครัวกลางถนนศิลา โคมฉายน.52/25631 เล่ม
56
536 ส.ค. 63ต้นกล้ากับมหาสมบัติอีดิธ เนสบิทน.53/25631 เล่ม
57
546 ส.ค. 63ลับแล แก่งคอยอุทิศ เหมะมูล น.54/25631 เล่ม
58
556 ส.ค. 63หมู่บ้านอาบจันทร์มาลา คำจันทร์น.55/25631 เล่ม
59
566 ส.ค. 63นิทานข้างถนนปิแยร์ กริปารีน.56/25631 เล่ม
60
576 ส.ค. 63คุณจิ้งจอกโรอัลด์ ดาห์ลน.57/25631 เล่ม
61
586 ส.ค. 631984จอร์จ ออร์เวลล์น.58/25631 เล่ม
62
596 ส.ค. 63ริมฝีปากนางนามูแอล ปุชน.59/25631 เล่ม
63
606 ส.ค. 6384,CHARING CROSS ROADแฮฟฟ์ เฮเลนน.60/25631 เล่ม
64
616 ส.ค. 63ก่อกองทรายไพฑูรย์ ธัญญาน.61/25631 เล่ม
65
626 ส.ค. 63BELOVEDรังสิมา ตันสกุลน.62/25631 เล่ม
66
636 ส.ค. 63เธอมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้าศิลา โคมฉายน.63/25631 เล่ม
67
646 ส.ค. 63ระหว่างเดินทางกลับบ้านอังคาร จันทาทิพย์น.64/25631 เล่ม
68
656 ส.ค. 63
THE BLUEST EYE (ดวงตาสีฟ้าสุดฟ้า)
จุฑามาศ แอนเนียนน.65/25631 เล่ม
69
666 ส.ค. 63ความน่าจะเป็นปราบดา หยุ่นน.66/25631 เล่ม
70
676 ส.ค. 63ความสุขของเด็กสมาธิสั้น
นักเขียนผีเสื้อเด็กๆ หมายเลข 13
น.67/25631 เล่ม
71
686 ส.ค. 63ไข่ย้อย ดากานดาอภิชาติ เพชรลีลาน.68/25631 เล่ม
72
696 ส.ค. 63ด้วยเลือดและชีวิตจิตร ภูมิศักดิ์น.69/25631 เล่ม
73
706 ส.ค. 63บันทึกส่วนตัวซายูริ
เด็กหญิงซายูริ ซากาโมโตะ
น.70/25631 เล่ม
74
716 ส.ค. 63
เรื่องเล่าบอกชีวิต จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ
ฆ่อร์เฆ่ บูกายน.71/25631 เล่ม
75
726 ส.ค. 63เวลาชาติ กอบจิตติน.72/25631 เล่ม
76
736 ส.ค. 63เสาชิงช้าและเอแลน บาลองส. ธรรมยศน.73/25631 เล่ม
77
746 ส.ค. 63หลังอานบินหลา สันกาลาคีรีน.74/25631 เล่ม
78
756 ส.ค. 63ไหม Setaอเลซซานโดร บาริกโกน.75/25631 เล่ม
79
766 ส.ค. 63แอนิมอล ฟาร์มยอร์จ ออร์เวลล์น.76/25631 เล่ม
80
776 ส.ค. 63ชั่วชีวิตอ.อุดากรน.77/25631 เล่ม
81
786 ส.ค. 63รวมเรื่องสั้น แม่มดในซอยคมบางน.78/25631 เล่ม
82
796 ส.ค. 63
CROWTH OF THE SOIL งอกงามจากแผ่นดิน
knut hamsunน.79/25631 เล่ม
83
806 ส.ค. 63ต้านเกณฑ์ทหารรวมบทความน.80/25631 เล่ม
84
816 ส.ค. 63ผู้เฒ่าทะเล
เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์
น.81/25631 เล่ม
85
826 ส.ค. 63ชั่ีวิตเถื่อน
เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์
น.82/25631 เล่ม
86
836 ส.ค. 63สูทไส้กรอกUwe Timmน.83/25631 เล่ม
87
8418 ส.ค. 63ระบบเสียงภาษาไทยกาญจนา นาคสกุลน.84/25631 เล่ม
88
852 ก.ย. 63เมล็ดพันธุ์ใหม่ดวงใจวิจารณ์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
น.85/25631 เล่ม
89
862 ก.ย. 63ชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำรัตนชัย มานะบุตรน.86/25631 เล่ม
90
8724 ก.ย. 63นิราศหนองคาย
หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)
น.87/25631 เล่ม
91
8824 ก.ย. 63ชีวิตและงานของสุนทรภู่
สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
น.88/25631 เล่ม
92
8924 ก.ย. 63ตำนานวรรณคดีและละครสำนักพิมพ์สยามน.89/25631 เล่ม
93
9024 ก.ย. 63สังข์ทอง
ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
น.90/25631 เล่ม
94
9124 ก.ย. 63รวมยอดลิลิต 3 เรื่อง
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
น.91/25631 เล่ม
95
9224 ก.ย. 63บทละครนอก แก้วหน้าม้า
กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
น.92/25631 เล่ม
96
938 ม.ค. 64ผ่านฉลุยตะลุยภาษาไทย ป.6
ดร.รุจิ ตันติอัศวโยธี
น.93/25641 เล่ม
97
948 ม.ค. 64
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทย
อาจารย์ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ์
น.94/25641 เล่ม
98
958 ม.ค. 64เจาะโจทย์ล่าสุด O-NET ป.6
กองบรรณาธิการธิงค์บียอนด์
น.95/25641 เล่ม
99
968 ม.ค. 64
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วัชรพงศ์ โกมุทธรรมววิบูลย์ และคณะ
น.96/25641 เล่ม
100
978 ม.ค. 64
ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 ภาษาไทย
NEW TEACHER GROUP และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์
น.97/25641 เล่ม