แบบรายงานข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม
2
ที่รายชื่อห้องสมุดประชาชน อำเภอ/จังหวัด/เฉลิมราชกุมารีจำนวน(คน) สมาชิก/ห้องสมุดเพศจำนวนผู้ใช้บริการ(คน) ถัวเฉลี่ยต่อวัน/แห่งหมายเหตุ
3
ชายหญิง
4
1ห้องสมุดประชาชนอำเภอนครหลวง
5
2ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางซ้าย
6
3ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางไทร
7
4ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล
8
5ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะหัน
9
6ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะอิน
10
7ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพรก
11
8ห้องสมุดประชาชนอำเภอผักไห่
12
9ห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี
13
10ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช
14
11ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวง
15
12ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้อย
16
13ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทัย
17
14ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.ท่าเรือ
18
15ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.เสนา
19
16ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
20
17ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21
รวมทั้งสิ้น0000
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
 
 
Main menu