แบบรายงานข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานข้อมูลจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม
2
ที่รายชื่อห้องสมุดประชาชน อำเภอ/จังหวัด/เฉลิมราชกุมารีจำนวน(คน) สมาชิก/ห้องสมุดเพศจำนวนผู้ใช้บริการ(คน) ถัวเฉลี่ยต่อวัน/แห่งหมายเหตุ
3
ชายหญิง
4
1ห้องสมุดประชาชนอำเภอนครหลวง127398812
5
2ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางซ้าย12956738
6
3ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางไทร50620729910
7
4ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล11174346837
8
5ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะหัน4201922288
9
6ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะอิน305922139
10
7ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพรก247831645
11
8ห้องสมุดประชาชนอำเภอผักไห่12372515
12
9ห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี10147544
13
10ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาราช11251614
14
11ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวง33015217811
15
12ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้อย3581482108
16
13ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทัย112427015
17
14ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.ท่าเรือ63717546229
18
15ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.เสนา68530238255
19
16ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา25013511511
20
17ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26411315112
21
รวมทั้งสิ้น582323403482213
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu