M_DUUP_R_18-19_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕНДЕКАН:
4
за контакт: Левена Езекиева (l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg)проф.д-р Димитър Денков
5
6
РАЗПИС на занятията
7
(публикуван: 05.02.2019 | последна актуализация: 07.02.2019 | моля, проверявайте за промени)
8
9
1 курс (бакалаври, завършили хуманитарни специалности)
10
7-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
11
пон.ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО В ДЮ ВЪЗРАСТ 2
гл.ас. Св.Колева
упр. - з.61, Ректорат
12
вт.ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА 2
гл.ас. Ж.Балев
лек.+упр. - з.61, Ректорат
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО В ДЮ ВЪЗРАСТ 2
проф. П.Калчев
лек. - з.61, Ректорат
КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ 2
доц. П.Петкова
лек. - з.61, Ректорат
КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ 2
гл.ас. Н.Цонева
упр. - з.61,Ректорат
13
ср.ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ 2
проф. Е.Алексиева
лек. - з.61, Ректорат
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ 2
гл.ас. С.Близнашки
упр. - з.211, бл.4
14
чет.
15
пет.
16
съб.
17
18
2 курс (бакалаври, завършили хуманитарни специалности) + 1 курс (бакалаври, завършили психология)
19
7-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-20
20
пон.ПСИХОДИАГНОСТИКА НА РАЗВИТИЕТО В ДЮ ВЪЗРАСТ 2
проф. П.Калчев
лек. - з.61, Ректорат
АГРЕСИЯ И ТОРМОЗ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ
проф. П.Калчев
лек. - з.61, Рекорат
21
вт.КРИЗИСНИ ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО И ПРОБЛЕМИ НА ПОВЕДЕНИЕТО
В.Рачева
упр.2гр. - Дет.гр. №85 "Родина", ул. Дамян Груев 44
ЗАВИСИМОСТИ (ДРОГА И АЛКОХОЛ)
д-р Василев
лек. - НЦН, ул. Пиротска 117
ЗАВИСИМОСТИ (ДРОГА И АЛКОХОЛ)
Л.Стефанова
упр. - НЦН, ул. Пиротска 117
КРИЗИСНИ ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО И ПРОБЛЕМИ НА ПОВЕДЕНИЕТО
проф. И.Димитров
лек. - з.211, бл.4
22
ср.КРИЗИСНИ ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО И ПРОБЛЕМИ НА ПОВЕДЕНИЕТО
В.Рачева
упр.1гр. - Дет.гр. №85 "Родина", ул. Дамян Груев 44
КРИЗИСНИ ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО И ПРОБЛЕМИ НА ПОВЕДЕНИЕТО
Б.Теодосиева
упр.1+2гр. - ДГ №28 "Ян Бибиян", ул. "проф. д-р В. Златарски" 8 + ОУ "В. Левски", с. Герман
23
чет.ПСИХОДИАГНОСТИКА НА РАЗВИТИЕТО В ДЮ 2
Св.Стайкова, М.Христова
к-ка Св. Никола
ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ДЮ ПСИХИАТРИЯ
д-р Терзиев
упр. - к-ка Св. Никола
24
пет.блокови занятия
25
съб.блокови занятия
26
нед.блокови занятия
27
28
БЛОКОВИ ЗАНЯТИЯ:
29
дисциплинапреподавателвид занятиедатаденчасзала
30
отдо
31
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (И)гл.ас А.АтанасоваЛ+У22.02.2019 г.петък9:0015:00з.61, Ректорат
32
01.03.2019 г.петък9:0015:00з.61, Ректорат
33
22.03.2019 г.петък9:0015:00з.61, Ректорат
34
29.03.2019 г.петък9:0015:00з.61, Ректорат
35
05.04.2019 г.петък9:0015:00з.61, Ректорат
36
ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО В РАННО ДЕТСТВО (И)гл.ас В.КръстеваЛ04.05.2019 г.събота10:0018:00з.Яйце, 4 бл.
37
05.05.2019 г.неделя10:0018:00з.Яйце, 4 бл.
38
10.05.2019 г.петък8:0015:00з.Яйце, 4 бл.
39
17.05.2019 г.петък8:0015:00з.Яйце, 4 бл.
40
РАБОТА С ГРУПИ 1ч. (И)гл.ас К.ХанчеваЛ31.05.2019 г.петък9:0017:00з.61, Ректорат
41
01.06.2019 г.събота8:0019:00з.61, Ректорат
42
02.06.2019 г.неделя8:0019:00з.211, бл.4
43
ТРАВМА В РАЗВИТИЕТО (И)гл.ас. К.ХанчеваЛ19.04.2019 г.петък9:0019:00каб.209
44
20.04.2019 г.събота9:0019:00каб.209
45
21.04.2019 г.неделя9:0019:00каб.209
Loading...
Main menu