Energiatarbimine tööstussektoris : Võrdlus EU tööstusega_2013