ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε ΤΟΥ Κ.Π.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2016