DS tot nghiep HS, XN
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCEFGKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
MaSVHoTenLopSHTổng số TC
đăng ký
Tổng TC
hoàn thành
TB Diem 4TNXepLoaiThể chấtQuốc phòng
2
160021H THAO AYŬNX10100943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
3
160761LÊ THỊ HOÀNG CAX10100942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
4
160023NGUYỄN HÀ CHÂUX10100943,20TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
5
160491HOÀNG KIỀU CHIX10100943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
6
160029NGUYỄN ĐỨC ĐẠOX10110922,60CHUAHoàn thànhHoàn thành
7
160030PHAN THỊ ĐIỆPX10102943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
8
160025NGUYỄN THỊ DIỆUX10101943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
9
160414LƯƠNG VĂN DƯƠNGX10105922,40CHUAHoàn thànhHoàn thành
10
160843NGUYỄN THỊ THANH HẰNGX10101943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
11
169011VITHAVONGSAHATSADYX10101842,20TNTrung bìnhHoàn thành
12
160034NGUYỄN THỊ HẬUX10104942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
13
160747NGUYỄN THANH HIẾNX10112922,40CHUAHoàn thànhHoàn thành
14
160036LÊ QUANG HIẾUX10103942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
15
161001PHẠM THỊ XUÂNHÒAX10100942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
16
160037ĐẶNG NGỌC HUY HOÀNGX10104942,40TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
17
160038LÊ VĂN HUÂNX10100942,50TNKháHoàn thànhHoàn thành
18
169034Vongsavang IouIouX1093842,20TNTrung bìnhHoàn thành
19
160040HUỲNH TRẦN QUỐC KHÁNHX10103942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
20
160991NGUYỄN ĐỨC KIỆTX10105922,40CHUAHoàn thànhHoàn thành
21
160042CAO THỊ NHƯ KIMX10102942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
22
160044TRẦN PHẠM HOÀNG LANX10100943,30TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
23
160046LÊ THIỆN LIÊUX10102943,00TNKháHoàn thànhHoàn thành
24
160844NGUYỄN THỊ DIỆU LINHX10100943,20TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
25
160047TRẦN THỊ PHƯƠNG LINHX10102942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
26
160050NGUYỄN KIM LỘCX10100942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
27
160051NGUYỄN THÀNH LUÂNX10106942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
28
160935TRẦN CHÁNH NGUYÊNX10109942,50TNKháHoàn thànhHoàn thành
29
160879CAO THỊ TỐ NGUYÊNX1072452,10CHUA
Chưa hoàn thành
Chưa hoàn thành
30
160058NGUYỄN THỊ ÁNH NHIX10102942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
31
169012SOULIYAPHANNOKKIX1097842,40TNTrung bìnhHoàn thành
32
160012TRẦN THỊ DIỆU OANHX10100942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
33
160062VÕ LÊ THU SƯƠNGX10102942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
34
160066TRẦN THỊ THẢOX10103942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
35
169035VorlavongseThiddavanX1086842,40TNTrung bìnhHoàn thành
36
160072NGUYỄN THỊ THANH THỦYX10100942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
37
169013PHETSOMPHUTOUNX10103842,40TNTrung bìnhHoàn thành
38
160547NGUYỄN ĐINH HOÀNG TRANGX10100943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
39
160784TRẦN NGỌC TRÁNGX10108942,70TNKháHoàn thànhHoàn thành
40
160073TRẦN THỊ CHU TRINHX1097913,40CHUAHoàn thànhHoàn thành
41
160076HUỲNH THỊ CẨM VÂNX10102942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
42
160077LÊ ĐÌNH VIỆTX10103942,60TNKháHoàn thànhHoàn thành
43
161014NGUỄN HỮU VINHX10110912,40CHUAHoàn thànhHoàn thành
44
160245PHAN THỊ ANHH04100943,60TNXuất sắcHoàn thànhHoàn thành
45
160860H' DIPAYŨNH04100943,40TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
46
169014SinnasoneBouasoneH0498842,40TNTrung bìnhHoàn thành
47
160861NGUYỄN THỊ HẰNGH0482762,70CHUAHoàn thành
Chưa hoàn thành
48
169004BOUAKHAISANHIPDACHANH0497842,50
Chưa hoàn thành
49
169003INTHASONEHOM INTAH0492842,80TNKháHoàn thành
50
160741TRẦN THỊ HƯƠNGH04100943,60TNXuất sắcHoàn thànhHoàn thành
51
169015JoumthoummalaKeotaH0488842,70TNKháHoàn thành
52
169006PHOMMAVONGSAKHOUNSAIH0494541,60CHUAHoàn thành
53
169016JoummanyvongLatsamyH0489842,60TNKháHoàn thành
54
161003SIU H'LINH04103942,80TNKháHoàn thànhHoàn thành
55
160144NGUYỄN THỊ BÍCH LYH04103943,50TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
56
169017XayahongthongManilinH0494842,20TNTrung bìnhHoàn thành
57
169018KhounchalernManivanhH0494842,90TNKháHoàn thành
58
169019SilaysoneMilyH0489843,00TNKháHoàn thành
59
160252TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆTH04102933,10CHUAHoàn thànhHoàn thành
60
160253PHẠM THỊ NHÃH04104942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
61
160255TRẦN THỊ ÁNH NHỰTH04100943,10TNKháHoàn thànhHoàn thành
62
169020Tiusisa VathPenpavanhH0499842,40TNTrung bìnhHoàn thành
63
169005VILAIVONGPHAIBOUNH0496842,60TNKháHoàn thành
64
169021AmphaiphoneSaovadyH0493842,60TNKháHoàn thành
65
169022XaiyathathSengdavanhH0496842,20TNTrung bìnhHoàn thành
66
169023SengmanyxaySixeandaH0493842,50TNKháHoàn thành
67
160262TRƯƠNG THỊ THẢOH04100943,60TNXuất sắcHoàn thànhHoàn thành
68
160261CHÂU THỊ THẢOH04102943,30TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
69
160263NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚYH0443402,30CHUAHoàn thành
Chưa hoàn thành
70
160267NGUYỄN THỊ THÚY VÂNH04100943,50TNGiỏiHoàn thànhHoàn thành
71
160783ĐỖ THỊ TƯỜNG VYH04100942,90TNKháHoàn thànhHoàn thành
72
169024PhaythasinXacksamayH0494842,30TNTrung bìnhHoàn thành
73
160089ĐINH THỊ MỸCHÂUD11A102942.50TNKháHoàn thànhHoàn thành
74
160091PHAN THỊ KIMDIỂMD11A105942.50TNKháHoàn thànhHoàn thành
75
160106NGÔ THỊ NGỌCHẬUD11A100942.50TNKháHoàn thànhHoàn thành
76
160515NGUYỄN THITHID11A102942.40TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
77
160616TRẦN THỊHẠNHD11A105942.60TNKháHoàn thànhHoàn thành
78
160635NGUYỄN THỊ YẾNTRÂMD11B103942.60TNKháHoàn thànhHoàn thành
79
160639ĐỖ THỊ THUÝHẰNGD11A101942.90TNKháHoàn thànhHoàn thành
80
160698PHẠM THỊ HỒNGNHƯD11A102942.40TNTrung bìnhHoàn thànhHoàn thành
81
160932LÊ THỊ NGỌCTỈNHD11C106942.60TNKháHoàn thànhHoàn thành
82
160983LÊ THỊVƯƠNGD11C104942.50TNKháHoàn thànhHoàn thành
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...