ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
ЗАЯВАформа 4
2
щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування
3
(з 11 липня 2021 року)
4
Відомості про реєстраційну дію (обирається одна із реєстраційних дій)
5
6
Державна реєстрація створення юридичної особиВключення відомостей про юридичну особу
7
8
VДержавна реєстрація змін до відомостей про юридичну особуДержавна реєстрація припинення юридичної особи
9
Прим. Заява заповнюється друкованими літерами. У разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються. Для державної реєстрації припинення юридичної особи необхідно вказати ідентифікаційний код такої особи, стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (у разі реорганізації) та заповнити відомості на сторінці 10 заяви. Усі інші поля заяви не заповнюються.
10
11
12
Відомості про зміни (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу)
13
14
Зміна найменування Зміна установчих документів
15
16
Зміна місцезнаходженняЗміна видів економічної діяльності
17
18
Зміна органів управлінняЗміна мети діяльності
19
20
Зміна інформації для здійснення зв'язкуВнесення відомостей про правонаступника (у разі виділу)
21
22
Зміна керівника/членів керівного органу або відомостей про таких осіб
23
24
Зміна особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або відомостей про таку особу
25
26
Внесення відомостей про юридичну особу, правонаступником якої є юридична особа (у разі приєднання)
27
Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи: в актуальному станіVпотребують оновлення
28
Прошу зареєструвати зміни до відомостей про юридичну особу протягом: професійна спілка, її організації або об’єднання: 15-и робочих днів
29
30
громадське об'єднання, місцевий осередок громадського об'єднання:3-х робочих днів2-х робочих днів24-х годин
31
32
політична партія, творча спілка, місцевий осередок творчої спілки:30-и робочих днів20-и робочих днів15-и робочих днів
33
34
структурне утворення політичної партії:10-и робочих днів5-и робочих днів2-и робочих днів
35
36
організація роботодавців, її об’єднання:15-и робочих днів10-и робочих днів7-и робочих днів
37
Прим. Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника для юридичних осіб, визначених законом, заповнюється завжди незалежно від обраних змін, а також у разі реорганізації таких юридичних осіб. Відомості про ідентифікаційний код юридичної особи заповнюються незалежно від обраних змін. Для відображення змін необхідно заповнити поля заяви щодо відомостей, що зазнали змін, з урахуванням таких змін. Для включення або виключення виду економічної діяльності вказується відповідний код та знак "+" або "-". Для зміни основного виду економічної діяльності заповнюється перший рядок.
38
39
40
41
Відомості про реєстрацію до 1 липня 2004 року (у разі включення відомостей про юридичну особу)
42
43
Дата реєстрації дд.мм.рррр
44
Найменування органу реєстрації
45
46
47
48
49
Відомості про юридичну особу
50
Найменування:
51
організаційно-правова форма
52
Громадськаорганізація
53
54
назва
55
"Сонечко"
56
57
58
59
60
______________________________дд.мм.рррр
61
підписдата
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100