Hira tsy ao anaty Fihirana Vaovao
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LaharanaLohateny
Fihirana Vaovao Pejy
2
1Lay niteraka antsika indray140
3
2Lay taranak'i Davida524
4
3Lay tsiambaratelo
5
4Ndeha hisaorana ny Tompo519
6
5Ndeha hisaotra an'Andriamanitra
7
6Ndeha hitsaoka158
8
7Ndreo mpivahiny harivariva
9
8Ndreto 'zahay, ô ry Tompo247
10
9Ndreto izahay
11
10Ndreto izahay, Tompo ô365
12
11Ndrey 'zany hira manakoako
13
12Njay misy feo443
14
13Reo tsy mahalala anao
15
14Sika niara-nisotro ny aleoko maty
16
15Ty tany 'ty fandalovam-bahiny285
17
16Zahay misaotra anao, Maria
18
17Zahay mitsaoka anao
19
18Zahay no maraina tomaratra
20
19Zaho anie ry Reny
21
20Zaho mametraka aina
22
21Zaho miarahaba
23
22Zaho mino341,350,352,353,464
24
23Zaho mino an'Andriamanitra
25
24Zaho mino an'Andriamanitra (2)
26
25Zaho mino an'Andriamanitra e ia
27
26Zaho no tena foto-boaloboka
28
27Zany Teninao437
29
28Zay anjakan'ny fitiavana108
30
29Afa-tsy ny anaran'i Jesoa
31
30Afaka aho
32
31Afaka olan-teny525
33
32Afaka olan-teny
34
33Agny ianao Zagnahary359
35
34Ahiratray ny masonay384
36
35Aina sy vonjy
37
36Aiza izahay no ho faly
38
37Akohokely latsaka an-kady
39
38Akondro milofika i Kristy
40
39Aleloia (Taizé)
41
40Aleloia ny Tenin'ny Tompo
42
41Aleloia Teny mahery sy Teny Masiny
43
42Aleloia, aleloia, aleloia ô
44
43Aleloia, Aleloia, derao
45
44Aleloia, Amen, derao ny Tompo
46
45Aleloia, Arahaba ry renin'Andriamanitra
47
46Aleloia, dera sy laza
48
47Aleloia, derao ny Andriamanitsika301
49
48Aleloia, derao ny Tompo fa nandresy148
50
49Aleloia, derao ny Tompo, aleloia124
51
50Aleloia, hobio ny Tompo130
52
51Aleloia, hobio re ny Teny21
53
52Aleloia, hobio sy derao141
54
53Aleloia, hoderaina anie
55
54Aleloia, hôzana397
56
55Aleloia, miderà an'i laveh229
57
56Aleloia, mitenena, Tompo ô
58
57Aleloia, nampahiratra ny jamba
59
58Aleloia, ny Tompo izao26
60
59Aleloia, raisinay tenin-Jagnahary e
61
60Aleloia, teny mahatoky tokoa
62
61Aleloia, tongava
63
62Aleloia, velona marina119
64
63Aleloia, voninahitra129
65
64Aleo very tsikalakalam-bola
66
65Alina masina388
67
66Alina soa, mamy tokoa
68
67Alofy izahay157
69
68Alokalofan'ny Tompo (Salamo 126)
70
69Ambarako eto anio
71
70Ambarao anay52
72
71Amboary ny lalan'ny Tompo16
73
72Ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavana
74
73Ambonin'ny zavatra rehetra
75
74Amim-panajana
76
75Amin'ny anaran'i Jesoa
77
76Amin'ny andron'ny Tompo
78
77Amin'ny fo madio Baba
79
78Aminao, ry Iaveh452
80
79Ampahafantaro anay e74
81
80Ampakarina any aminao189
82
81Ampianaro aho, Tompo ô
83
82Ampidino ao aminay130
84
83Ampio 'zahay486
85
84An'i Jesoa ny voninahitra
86
85An'ilay Zanak'ondry
87
86Anak'Agnondrin'Andrianagnahary
88
87Anao irery, ry Jesoa
89
88Anao ny fanjakana334
90
89Anao, ry Tompo
91
90Anao, ry Tompo366
92
91Anaovy tononkira vao139
93
92Anareo ny zavatra rehetra88
94
93Anatrehanao, ry Ray331
95
94Andao mba hiaraka aminay540
96
95Andao re Ry L.K.M.
97
96Andeha an-kafaliana hanatrika an'Andriamanitra aho ê !360
98
97Andeha àry hiezaka hifankatia isika
99
98Andeha hiseho228
100
99Andeha ianao, mankanesa431
Loading...