B_FILOSOFIA_Z_18-19_2_5k
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGH
1
сп. ФИЛОСОФИЯ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Бакалавър | форма на обучение: ЗАДОЧНА
3
учебна година : 2018-2019 | семестър: ЛЕТЕН
4
за контакт: Росинка Тодорова (rossinkatodorova@mail.bg), Стоянка Витанова (vitanova_t@abv.bg), Надежда Жечкова (n_jechkova@phls.uni-sofia.bg)
5
6
РАЗПИС на занятията
7
(публикуван на 18.01.2019 | моля, проверявайте за възникнали промени)
8
9
Пети курс
10
22-яну8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
11
Съвременна философияСъвременна философия
12
проф. Александър Къневпроф. Александър Кънев
13
23-яну8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
14
Съвременна философияСъвременна философия
15
проф. Александър Къневпроф. Александър Кънев
16
24-яну8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
17
Съвременна философияСъвременна философия
18
проф. Александър Къневпроф. Александър Кънев
19
25-яну8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
20
Философска логика ІІ частФилософска логика ІІ част
21
гл.ас. д-р Дарин Дросевгл.ас. д-р Дарин Дросев
22
26-яну8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
23
Философска логика ІІ частФилософска логика ІІ част
24
гл.ас. д-р Дарин Дросевгл.ас. д-р Дарин Дросев
25
27-яну8 - 13 часаауд.333, бл.4
14 - 19 часа
ауд.333, бл.4
26
Философска логика ІІ частФилософска логика ІІ част
27
гл.ас. д-р Дарин Дросевгл.ас. д-р Дарин Дросев
28
28-яну8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд.333, бл.4
29
СИД - Философия на природатаСИД - Философия на природата
30
доц. Веселин Дафовдоц. Веселин Дафов
31
29-яну8 - 13 часаауд.333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
32
СИД - Философия на природатаСИД - Философия на природата
33
доц. Цветина Рачевадоц. Цветина Рачева
34
30-яну8 - 13 часаауд.333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
35
СИД - Философия на природатаСИД - Философия на природата
36
д-р Цена Желязкова - Стоевад-р Цена Желязкова - Стоева
37
31-яну8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
38
СИД - Руска философия от XIX и началото на XX векСИД-Руска философия от 19 и началото на 20 в.
39
проф. Хараламби Паницидиспроф. Хараламби Паницидис
40
1-фев8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
41
СИД - Руска философия от XIX и началото на XX векСИД-Руска философия от 19 и началото на 20 в.
42
про. Хараламби Паницидиспро. Хараламби Паницидис
43
2-фев8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
44
СИД-Руска философия от 19 и началото на 20 в.СИД-Руска философия от 19 и началото на 20 в.
45
про. Хараламби Паницидиспро. Хараламби Паницидис
46
3-фев8 - 13 часаауд.333, бл.4
14 - 19 часа
ауд. 333, бл.4
47
СИД - Философия на изкуствотоСИД - Философия на изкуството
48
д-р Николай Велевд-р Николай Велев
49
4-фев8 - 13 часаауд.333, бл.4
14 - 19 часа
ауд.333, бл.4
50
СИД - Философия на изкуствотоСИД - Философия на изкуството
51
д-р Николай Велевд-р Николай Велев
52
5-фев8 - 13 часаауд. 333, бл.4
14 - 19 часа
ауд.333, бл.4
53
СИД - Философия на изкуствотоСИД - Философия на изкуството
54
д-р Николай Велевд-р Николай Велев
55
6-фев8 - 13 часаауд.333, бл.4
14 - 19 часа
ауд.333, бл.4
56
спецкурс Пространството на афоризмаспецкурс Пространството на афоризма
57
проф. Витан Стефановпроф. Витан Стефанов
58
7-фев8 - 13 часаауд.333, бл.4
14 - 19 часа
ауд.333, бл.4
59
спецкурс Пространството на афоризмаспецкурс Пространството на афоризма
60
проф. Витан Стефановпроф. Витан Стефанов
61
8-фев8 - 13 часаауд.333, бл.4
14 - 19 часа
ауд.333, бл.4
62
СИД -Философия на културатаСИД -Философия на културата
63
проф. Сергей Герджиковпроф. Сергей Герджиков
64
9-фев8 - 13 часаауд.333, бл.4
14 - 19 часа
ауд.333, бл.4
65
СИД -Философия на културатаСИД -Философия на културата
66
проф. Сергей Герджиковпроф. Сергей Герджиков
67
10-фев8 - 13 часаауд.333, бл.48 - 13 часаауд.333, бл.4
68
СИД -Философия на културатаСИД -Философия на културата
69
проф. Сергей Герджиковпроф. Сергей Герджиков
Loading...
Main menu