ลิงค์ประกาศผลการแข่งขัน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลิงค์รายงานผลการแข่งขัน
2
รายการการแข่งขัน
ระดับชั้น
ลิงค์ประกาศผลการแข่งขัน
3
1หมวดการศึกษาปฐมวัย
4
1.1การปั้นดินน้ำมัน
อนุบาล 3
https://drive.google.com/file/d/19JQYow7hr4VZwtIR6IrBqtlQWppPMffd/view?usp=sharing
5
1.2
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
อนุบาล 3
https://drive.google.com/file/d/1AYZHC4y_XNSrQ4ZUkr9XOxP8e9t0CTj-/view?usp=sharing
6
7
2หมวดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8
2.1คัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/186bUhSq_3Oc-LCo5WI0rzhsCOgQZZgJ6/view?usp=sharing
9
คัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/17s9kG7wcqqBwo_40WDSLzb-9LUZep198/view?usp=sharing
10
คัดลายมือสื่อภาษาไทย
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1ZLrXFShYo2lHi_a6S23WAgnm7YlCnOP8/view?usp=sharing
11
2.2การเขียนเรื่องจากภาพ
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1eL0ODSBZ0t7rnpDXRcFFwovHW2BcZPOI/view?usp=sharing
12
13
3หมวดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14
3.1
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1MihCTJpytkHPuCCax6nJcgKhhbNakQLZ/view?usp=sharing
15
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1rj9mbyJXlgkJA_oUP4xBwUEJIEF0J63S/view?usp=sharing
16
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1P8cf0QeTLZkfXAs0S3F4ZILUAA0hPOvT/view?usp=sharing
17
3.2
โครงงานประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1rFZoDzlBzV8Pccd6yaKd0aq55exgOYtY/view?usp=sharing
18
โครงงานประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1aMFR3qFy5UMgHVlYtLJXfJStCJINixpj/view?usp=sharing
19
3.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1Pcqq7ULZmoclYLZs2gDDie-OUl8Ew5XM/view?usp=sharing
20
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1i8kXWzsF-LIy-3a7gQhstz6-djETMlmC/view?usp=sharing
21
3.4การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1jbr_SSoiuo4SmUb_EtueWbuNtpEQAJ-7/view?usp=sharing
22
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/13ih3xuaWaMxJlEMDSerhOxCXyBK-tUUG/view?usp=sharing
23
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1sUVvjdZdEqUe136YfNIvcdUZymEd8INY/view?usp=sharing
24
25
4หมวดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26
4.1
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1IwLHkmeKKPLuFOgG1p1jl897MiOOnjSr/view?usp=sharing
27
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1nnp5uMKwPCc2x1xBAYavhEYi3cKB8Cfv/view?usp=sharing
28
4.2
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/11l51RVJKnHcnOoG-urPv6NhI11HPMTBd/view?usp=sharing
29
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1Y3WH6x_pSaZQjpPJkLzZ8mOVjRv072CW/view?usp=sharing
30
4.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ฯ (Science Show)
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/15R-PAZflfmA-QkP2rvDzVVcIFf48Bt4e/view?usp=sharing
31
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ฯ (Science Show)
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1sFjhYJj1VaulNx4Eb1hFDF4zFuHwYEX4/view?usp=sharing
32
33
5หมวดสาระการเรียนรู้สังคมฯ
34
5.1โครงงานคุณธรรม
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1BSHmTaHCE7SOsn76WdJ43OGBi4G4gLsx/view?usp=sharing
35
โครงงานคุณธรรม
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1rNiQap0CW8TL0XR7gM008nSPUjoy5E_r/view?usp=sharing
36
โครงงานคุณธรรม
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1HPigC95JD4YF3mXYCXUIVKqrJUILGCDH/view?usp=sharing
37
5.2ละครคุณธรรม
ป. 1 - ม.3
https://drive.google.com/file/d/1cXOdTq4sum3ojdorEngp7DDM3lyE2uHD/view?usp=sharing
38
39
6
หมวดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40
6.1แอโรบิค
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/1pOAqsHj8tm1BgQKj5WaqMCSAvG2qE8iV/view?usp=sharing
41
แอโรบิค
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1lIfpBZeALr7QC3vT73SktJPjWZLnqkWh/view?usp=sharing
42
6.2คีคะมวยไทย
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/12Dpw2UdzP2B9NuNnyCR4DCT3VmgSr5rs/view?usp=sharing
43
คีคะมวยไทย
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1E1L9bGJ5AchTZ_W6IQe4zbkOJXOvyj1-/view?usp=sharing
44
6.3ทักษะพื้นฐานมวยสากลสมัครเล่น
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/1zZk94z2SqJCKeX4L6phc-TRlFKD3RRGQ/view?usp=sharing
45
ทักษะพื้นฐานมวยสากลสมัครเล่น
ม. 1 - 3
46
6.4ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/1m-kyjJAN0MABFApzWCQqp21rl9pIlrcF/view?usp=sharing
47
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1JTjvE4OO37bYM-ryJVwfQ_d7W40VISY5/view?usp=sharing
48
49
7หมวดการงานอาชีพ
50
7.1
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1GwUEHYhxLoP51ElyAw4mrqpBz_YI6Ar2/view?usp=sharing
51
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/15LGgFCWi6f6lM0QWKIKpNH8s89iLvBqs/view?usp=sharing
52
7.2ประกวดโครงงานอาชีพ
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/16gT-cmmGnwI_VOKkWpPlPsx6HHJziixx/view?usp=sharing
53
ประกวดโครงงานอาชีพ
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1aTZYD_MAz2A949yHP7RdBE4X4KRAe46A/view?usp=sharing
54
7.3การจัดสวนถาดแบบแห้ง
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/10GNIjM1gZU6n-a4NVlPuHey3MleKWAhP/view?usp=sharing
55
7.4การจัดสวนถาดแบบชื้น
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1vnZrmHjsEPOXRPnEmaUdtkYS6N-wAwvs/view?usp=sharing
56
7.5การประกวดแปรรูปอาหาร
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1ZyE5wBLvVshdHtnNIAt08yzDZ-B0rq02/view?usp=sharing
57
การประกวดแปรรูปอาหาร
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1h6Ia5EJsQLgMN3Hs_SKkWqKuwcExKraw/view?usp=sharing
58
7.6
การทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1ssjzTR7mGq0syOzFC5EzHTOAiBDf-p53/view?usp=sharing
59
การทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1BcrOL2Rc6pCNb8I_EUCDBbGtnemeStbc/view?usp=sharing
60
7.7การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1YD-xyjsm5ZevzmgI9IWAVT8sOvLKY86j/view?usp=sharing
61
การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1aTg6GA0mJk6r04ceuzcxjMSvkMFjhmFM/view?usp=sharing
62
63
8หมวดศิลปะ - ดนตรี
64
8.1การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/1PNF6DEsfLVNMV3GlbYqLbVhPt_bIHsQq/view?usp=sharing
65
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/10w_8tBIwmH6IuejdSzAx3p1U6TDyL_GF/view?usp=sharing
66
8.2การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/1ba4hcCwX90atD-HnmVaLI-_-M9jMCfnS/view?usp=sharing
67
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1yMVhWHVLI-PMH-oXZugbSBVYOO93Bpye/view?usp=sharing
68
8.3การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/1jku6TRSa8tgA6tZZCSWEC_BjJt2hpbNQ/view?usp=sharing
69
การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/13SS80SnSHtFEXX0QcWRQAboqi_-J0vzZ/view?usp=sharing
70
8.4การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/1RAIWoEyYTQVf9tPI0gRoIq5cGKJjt9zy/view?usp=sharing
71
การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1RmIAwAukeYI15iT1DTIt8mdPIKR76tk4/view?usp=sharing
72
8.5การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/1iieuM89dlyFJcTWF2Phbw6PAGPDuNPJ4/view?usp=sharing
73
การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1bmDuD3rZPH2DW7m9UdR_ozTQt0Ruv37N/view?usp=sharing
74
8.6การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
ป. 1 - 6
https://drive.google.com/file/d/1d5LmWYSW2Q0hmzunpF-mcazaJzlVTHOj/view?usp=sharing
75
การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1sR8krYZ23mbZPGISr0Z3s_v6Tu9UnMD_/view?usp=sharing
76
77
9หมวดศิลปะ - ทัศนศิลป์
78
9.1การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/164l-byx_RpYqdLMUZeGq9PRowXORLxcG/view?usp=sharing
79
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1aqhrqj3N-qGFEIYB0EUDj6cSnVDtNgpM/view?usp=sharing
80
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1iiGhOeqGDTPpt4XxL_9TUTqOEiqr8m-G/view?usp=sharing
81
9.2การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1CGcudMerjQvbHnI3k3YTeBAwaDum7f7v/view?usp=sharing
82
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/15gss8o4GOIEaTdPX58mNLGGPcu_LK5Ej/view?usp=sharing
83
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1lziczte8bLy_GEZ9EY0BET3nBqZt2puW/view?usp=sharing
84
9.3การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/15JjKrYTy7nIJke5KIVo-DWdcyPJvaLki/view?usp=sharing
85
9.4การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค์
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1cnHmMkLmjveELTXI5rSeoyZjdZ0n-u0m/view?usp=sharing
86
9.5การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1m9Hy7vu2hgqC6Gr7C22UspHSD7ep1cXl/view?usp=sharing
87
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1YJTVdDmJrOIE_1W5VEb8nridS3nScjyw/view?usp=sharing
88
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/12TcDJ2pWZ2eRLqoFwM_oll5Hk31d-0v2/view?usp=sharing
89
9.6การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1i00r8UlZEl2WLscWSqGTj1VjiG-BMu0L/view?usp=sharing
90
9.7การแข่งขันประติมากรรม
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1AE0MdIx0ixFGo2oEHAeB0qsMG130lhND/view?usp=sharing
91
การแข่งขันประติมากรรม
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1JtrDQ45NVWDs-hj02wBGV408AJAvh5tv/view?usp=sharing
92
การแข่งขันประติมากรรม
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/18R2LVLqMSC-fhJsQhExg9DEU48g7FxBd/view?usp=sharing
93
94
10
หมวดสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
95
10.1
การพูดภาษาอังกฤษ (InpromptuSpeech)
ป. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1MbR7JZedV59PYRMTJG-ApWxl1tIs10rP/view?usp=sharing
96
การพูดภาษาอังกฤษ (InpromptuSpeech)
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1pXg7ftb0yefdt7r-sSEAPYtrlBZkXRDx/view?usp=sharing
97
การพูดภาษาอังกฤษ (InpromptuSpeech)
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/16Bg73Vn1vazhRei6wUxFsFEb94RZPHif/view?usp=sharing
98
10.2การเล่านิทาน (Story Telling)
ป. 4 - 6
https://drive.google.com/file/d/1qQBrJHDsPGdHKCmVA7iPo0bL99L4woHs/view?usp=sharing
99
การเล่านิทาน (Story Telling)
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1ng9g7DKlyrRqeK6hY_hcBIG7S5nwN42v/view?usp=sharing
100
10.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
ม. 1 - 3
https://drive.google.com/file/d/1kPmqe0_OWv4SZc7x06hC8IFWKs0hYUiH/view?usp=sharing
Loading...