Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік 0611020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток
2
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
3
4
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5
за 2018 рік
6
7
8
1. 0600000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
9
                                          (КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
10
11
2. 0610000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
12
                                          (КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
13
14
3.06110200921Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
15
                                    (КПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
16
17
4. Мета бюджетної програми:Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
18
19
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
20
21
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
22
23
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
24
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
25
1. Видатки (надані кредити) 75040,418492,6883533,0972005,687920,8179926,49-3034,73-571,87-3606,6
26
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
27
Відхилення касових відатків від планового показника по загальному фонду пов'язано з економією коштів по заробітній платі через припинення діяльності шляхом ліквідації КЗ "Чортомлицька НСЗШ" (Рішення 34 сесії 7 скликання від 22.06.2018р. № 23), із перебуванням працівників за лікарняних, через залишок невикористаних коштів на придбання предметів, матіалів, продуктів харчування. Було зекономлено кошти по комунальних платежах у зв'язку з тим, що температурний режим у 2018 році був вищим порівняно з 2017 р., з тривалим перебуванням дітей на шкільних канікулах.
28
  в т. ч.                   
29
1.1 Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти75040,418492,6883533,0972005,687920,8179926,49-3034,73-571,87-3606,6
30
31
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
32
33
(тис. грн.) 
34
35
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
36
1. Залишок на початок року х 212,9х 
37
  в т. ч.        
38
1.1 власних надходжень  х 187,2х 
39
1.2 інших надходжень х 25,7х 
40
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
41
Наявність залишку за власними надходженнями пов'язана з надходженнями коштів за харчування дітей, за здачу металобрухту, надходженнями від орендної плати наприкінці минулого року. Аналогічна причина залишку по іншим надходженням. Також залишок на початок року включає в себе залишки минулих періодів.
42
2. Надходження 2636,72608,9-27,8
43
  в т. ч.        
44
2.1 власні надходження 2175,72173,6-2,1
45
2.2 надходження позик       
46
2.3 повернення кредитів        
47
2.4 інші надходження 461435,3-25,7
48
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
49
За власними надходженнями зміни до кошторису були внесені з урахуванням очікуваного надходження. По іншим надходженням загальний обсяг фактичних надходжень разом з обсягом залишку коштів на рахунку на початок року відповідає надходженням, врахованим у кошторисі.
50
3. Залишок на кінець року х 397,3х 
51
  в т. ч.        
52
3.1 власних надходжень  х 317,1х 
53
3.2 інших надходжень х 80,2х 
54
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
55
Наявність залишку за власними надходженнями пов'язана з надходженнями коштів за харчування дітей, за здачу металобрухту, надходженнями від орендної плати наприкінці минулого року. Аналогічна причина залишку по іншим надходженням. Також залишок на кінець року включає в себе залишки минулих періодів.
56
57
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
58
59
(тис. грн.) 
60
61
N з/п Показники Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення 
62
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
63
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
64
1затрат                  
65
Кількість закладів (за ступенями шкіл), (од)9977-2-2
66
Кількість класів (за ступпенями шкіл), (од)145145131131-14-14
67
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, (од)347,61347,61324,33324,33-23,28-23,28
68
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, (од)757582,582,57,57,5
69
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, (од)38,7538,752727-11,75-11,75
70
середньорічне число штатних одиниць робітників, (од)222,15222,15225,25225,253,13,1
71
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), (од)683,51683,51659,08659,08-24,43-24,43
72
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
73
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла за рахунок припинення існування КЗ "Олександрівська НСЗШ" з подальшим приєднанням до КЗ "СЗШ №2" Рішення 32 сесії 7 скликання від 27.03.2018р. № 38) та ліквідацією КЗ "Чортомлицька НСЗШ" (Рішення 34 сесії 7 скликання від 22.06.2018р. № 23).
74
2. продукту 
75
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, (од)131313130,00,0
76
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
77
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками відсутня.
78
3. ефективності                   
79
середні витрати на одного учня, (тис.грн.)21,1721,1720,9920,99-0,18-0,18
80
Діто-дні відвідування, (днів) 683551683551531750531750,00-151801,00-151801,00
81
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
82
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла через ліквідацію КЗ "Чортомлицька НСЗШ" (Рішення 34 сесії 7 скликання від 22.06.2018р. № 23).
83
4. якості                   
84
Кількість днів відвідування, (од)1721721721720,000,00
85
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
86
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками відсутня.
87
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
88
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.
89
90
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 
91
92
N з/п Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання
93
(у відсотках) 
94
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
95
1Видатки (надані кредити) 57920,74703,862624,572005,687920,8179926,4924,3268,3927,63
96
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 
97
Збільшення обсягів проведених видатків у звітному періоді в порівняннні з попереднім періодм відбулося за рахунок підвищення заробітної плати відповідно до законодавчих актів, тарифів на енергоносії та цін на продукти харчування.
98
  в т. ч.                   
99
1.1Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами57920,74703,862624,572005,687920,8179926,4924,3268,3927,63
100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 
Loading...