ทะเบียนคุม ใบสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลา
เลขที่บันทึกรายงาน ขอจ้าง
เลขที่บันทึกรายงานผลฯ
ถึงผู้อนุมัติคำสั่งแต่งตั้งรายการเลขที่ใบสั่งจ้างว/ด/ป ที่สั่งจ้าง
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
ว/ด/ป ครบกำหนดส่งงานจำนวนเงินร้านค้า/บริษัทหมายเหตุ
2
13/11/2017, 9:13:051/25612/256111/11/2017
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศนำพานักเรียนไปทัศนะศึกษา ป.6,ป4/1,ป.4/4
1/266111/3/201711/8/201754000
นายประจักษ์ ภูทัดใบ
3
13/11/2017, 9:24:233/25614/256111/2/2017ผอ
จ้างเหมารถบัสนำพานักเรียนไปทัศนศึกษา ป.5,ป.4/3,ป.4/4
2/256111/3/201711/8/201745000
นายประจักษ์ ภูทัดใบ
4
24/11/2017, 14:23:225/25616/2561
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพานักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา
3/256111/6/256055000
นายประจักษ์ ภูทัดใบ
5
24/11/2017, 14:26:327/25618/2561
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพานักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา
4/256111/6/256011/9/256066000
นายประจักษ์ ภูทัดใบ
6
24/11/2017, 14:28:379/256110/2561
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพานักเรียนชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษา
5/256111/6/25606011704082311/10/256055000
นายประจักษ์ ภูทัดใบ
7
8/12/2017, 9:56:5711/256112/2561....../2560
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
6/25613/11/20176011708331310/11/2017105,900
นางวิมลรัตน์ สุวรรณเขต
8
8/12/2017, 10:02:1713/256114/2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. 2560
7/256110/11/20176011738026017/11/2017105,900
นางวิมลรัตน์ สุวรรณเขต
9
8/12/2017, 10:07:0015/256116/2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระหว่างวันที่ 20-24 พ.ย.2560
8/256117/11/20176011738170124/11/2017105,900
นางวิมลรัตน์ สุวรรณเขต
10
8/12/2017, 10:10:0017/256118/2561
จ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษาที่จังหวัดหนองคาย
9/256121/11/20176012700186924/11/201750,000
นายประจักษ์ ภูใบบัง
11
8/12/2017, 10:11:5419/256120/2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-1 ธ.ค.2560
10/256124/11/2017601270090611/12/2017105,900
นางวิมลรัตน์ สุวรรณเขต
12
8/12/2017, 10:14:0221/256122/2561
จ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนชั้นป.1-3 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 1 ธ.ค.2560
11/256128/11/2017601270045661/12/201770,000
นายประจักษ์ ภูใบบัง
13
8/12/2017, 10:16:1123/256124/2561จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล12/256122/11/20176011731979527/11/2017920ING Design
14
8/12/2017, 10:21:0127/256128/2561
จ้างถ่ายเอกสารตามโครงการฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ
14/256122/11/20176011731944724/11/20171,000สว่างแววการพิมพ์
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...