ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Lưu ý: Sinh viên xem điểm, nếu có bất kì thắc mắc phản hồi trong vòng 05 ngày kể từ ngày biết điểm (không kể T7, CN)
Cụ thể liên hệ: cô Phương 0983919273 hoặc tại VP TT ĐTBDKT - phòng 105 Nhà N - Trường CĐSPTW
2
Phòng thi: HT.ĐCN (1, 2, 3); 404N; 405N; 204N; 305N; 306NNgày thi: 04/07/2020
3
STTHọ và tênMã sinh viênLớpĐiểmĐiểm quy đổi /10Kết luận
4
Nghe / 10
Đọc-Viết /20
Nói
/10
5
1Lê Thị An17110102109717CĐMN-ĐCD3864Bậc 2
6
2Bùi Lan Anh17110101058217CĐMN-C21666Bậc 2
7
3Cao Thị Hoài Anh17110116025617CĐSN-MNTA41566Bậc 2
8
4Đặng Thục Anh17110101052517CĐMN-BVắngVắngVắngVắngVắng
9
5Đào Thị Ngọc Anh17110101047517CĐMN-A2145.55Bậc 2
10
6Đào Thị Tú Anh17110116002117CĐSN-MNĐB2453K.Đạt
11
7Hà Thị Vân Anh17110101060217CĐMN-D2165.56Bậc 2
12
8Nguyễn Ngọc Anh17110116010617CĐSN-MNÂN4125.55Bậc 2
13
9Nguyễn Thị Vân Anh17110116020817CĐSN-CTXH2116.55Bậc 2
14
10Trần Thị Lan Anh17110116007017CĐSN-CTXH110VắngK.Đạt
15
11Trần Thị Lan Anh17110101065717CĐMN-E11154Bậc 2
16
12Vũ Thị Hoàng Anh17110116055617CĐSN-MNĐB21777Bậc 3
17
13Vũ Thị Vân Anh17110116013217CĐSN-MNĐB21746Bậc 2
18
14Hoàng Thị Ngọc Ánh17110102109817CĐMN-ĐCD1944Bậc 2
19
15Trần Thị Minh Ánh17110101050917CĐMN-A01756Bậc 2
20
16Vũ Ngọc Ánh17110116003317CĐSN-MNAN2175.56Bậc 2
21
17Đinh Thị Hồng Bích17110101053617CĐMN-B31255Bậc 2
22
18
Hoàng Ngọc Minh Châu
17110102109917CĐMN-ĐCD2115.55Bậc 2
23
19Nguyễn Kiều Chinh17110101047017CĐMN-A21054Bậc 2
24
20Lê Thu Dung17110102110317CĐMN-ĐCD41155Bậc 2
25
21Đỗ Thị Duyên17110102110417CĐMN-ĐCD01445Bậc 2
26
22Trần Thị Duyên17110101057717CĐMN-C21455Bậc 2
27
23Trương Hồng Duyên17110101052817CĐMN-B11445Bậc 2
28
24Vũ Thị Hương Giang17110102110617CĐMN-ĐCD11255Bậc 2
29
25Đinh Thị Ngân Hà17110101056117CĐMN-C21656Bậc 2
30
26Đỗ Thị Thu Hà17110102120717CĐMN-ĐCC6534Bậc 2
31
27Nguyễn Hải Hà17110116019817CĐSN-MNMT31736Bậc 2
32
28Phạm Thị Hà17110101069317CĐMN-B51536Bậc 2
33
29Phạm Thị Thu Hà17110116018817CĐSN-MNĐB21746Bậc 2
34
30Phạm Thị Thu Hà17110116023217CĐSN-MNTA31857Bậc 3
35
31Trần Thị Thu Hà17110116004817CĐSN-MNĐB31746Bậc 2
36
32Trịnh Thị Thu Hà17110102110717CĐMN-ĐCD21234Bậc 2
37
33Trần Thị Hải17110116019617CĐSN-CTXH51736Bậc 2
38
34Đinh Thu Hằng17110101048317CĐMN-A11746Bậc 2
39
35Lê Thị Thúy Hằng17110102110917CĐMN-ĐCD11746Bậc 2
40
36Vũ Thu Hằng17110102110817CĐMN-ĐCD41736Bậc 2
41
37Nguyễn Mỹ Hạnh17110101052117CĐMN-B51466Bậc 2
42
38
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
17110102111017CĐMN-ĐCD21746Bậc 2
43
39Phạm Thị Hạnh17110116000317CĐSN-MNTA41345Bậc 2
44
40Nguyễn Thị Hảo16110103009117CĐSN-MNĐB5197.58Bậc 3
45
41Nguyễn Thị Hậu17110101057617CĐMN-C21034Bậc 2
46
42Chu Thanh Hiền17110116017117CĐSN-MNAN51947Bậc 3
47
43Đinh Thị Thu Hiền17110101061917CĐMN-D51947Bậc 3
48
44Nguyễn Thị Hiền17110102111117CĐMN-ĐCD4183.56Bậc 2
49
45
Nguyễn Thị Thanh Hiền
17110101065017CĐMN-E21535Bậc 2
50
46Nguyễn Thu Hiền17110116012817CĐSN-MNĐB51747Bậc 3
51
47Đặng Thị Hoa17110101060917CĐMN-D31245Bậc 2
52
48Lò Thị Hoa17110101068817CĐMN-C3934Bậc 2
53
49Nguyễn Thị Hoa17110101054017CĐMN-B31335Bậc 2
54
50Vũ Thu Hoài17110116007217CĐSN-MNĐB11134Bậc 2
55
51Đỗ Thị Hồng17110101057417CĐMN-C11034Bậc 2
56
52Hà Thị Hồng17110101053817CĐMN-B51747Bậc 3
57
53
Nguyễn Thị Thanh Hồng
17110101065217CĐMN-E31646Bậc 2
58
54Lê Thị Huế17110116015017CĐSN-MNĐB3322K.Đạt
59
55Nguyễn Thị Huế17110116021417CĐSN-MNĐB51626Bậc 2
60
56Vũ Thị Huế17110101056617CĐMN-C31535Bậc 2
61
57Đậu Thị Huệ17110101047917CĐMN-A51837Bậc 3
62
58Quách Thị Huệ17110101050217CĐMN-A31715Bậc 2
63
59Đặng Thị Thu Hương17110101048417CĐMN-A21646Bậc 2
64
60Đỗ Thị Hương17110116004117CĐSN-MNMT31646Bậc 2
65
61Đỗ Thị Mai Hương17110101062817CĐMN-D21815Bậc 2
66
62Đồng Thanh Thương17110101046817CĐMN-A51757Bậc 3
67
63Ngô Thị Mai Hương17110116016917CĐSN-MNĐB51837Bậc 3
68
64
Quách Thị Thu Hương
17110116019117CĐSN-MNĐB51646Bậc 2
69
65Trần Thị Thu Hương17110102111217CĐMN-ĐCD41736Bậc 2
70
66Vũ Lan Hương17110101047417CĐMN-A61636Bậc 2
71
67
Vương Thị Lan Hương
17110101046917CĐMN-A31535Bậc 2
72
68Đào Thị Minh Hường17110101064317CĐMN-E21625Bậc 2
73
69Nguyễn Thị Hường17110116019317CĐSN-MNĐB392.54Bậc 2
74
70Nguyễn Thu Hường17110101034217CĐMN-C5163.56Bậc 2
75
71
Nguyễn Thị Thu Huyên
17110101049217CĐMN-A21535Bậc 2
76
72Đỗ Thị Thu Huyền17110116013917CĐSN-MNĐB41636Bậc 2
77
73Lê Thị Huyền17110116009617CĐSN-MNAN1954Bậc 2
78
74
Nguyễn Thị Khánh Huyền
17110101052617CĐMN-B21255Bậc 2
79
75
Nguyễn Thị Thu Huyền
17110101063517CĐMN-D21234Bậc 2
80
76Triệu Minh Huyền17110102111317CĐMN-ĐCD71847Bậc 3
81
77Nguyễn Thị Lam17110116001217CĐSN-MNAN21234Bậc 2
82
78Bùi Thị Ngọc Lan17110102111517CĐMN-ĐCD51657Bậc 3
83
79
Nguyễn Thị Ngọc Lan
17110101052317CĐMN-B31556Bậc 2
84
80
Nguyễn Thị Phương Lan
17110101053317CĐMN-B21355Bậc 2
85
81Phạm Thị Lan17110102111417CĐMN-ĐCD61757Bậc 3
86
82Phùng Thị Lan17110102111617CĐMN-ĐCD51657Bậc 3
87
83Nguyễn Thị Lê17110101067117CĐMN-E61577Bậc 3
88
84Phạm Thị Mỹ Lệ16110102051916CĐMN-DCH51767Bậc 3
89
85Nguyễn Mai Liên17110102111817CĐMN-ĐCD61888Bậc 3
90
86
Đinh Trần Khánh Linh
17110101055417CĐMN-C61587Bậc 3
91
87Đoàn Thị Mỹ Linh17110101058617CĐMN-C6157.57Bậc 3
92
88Lê Ngọc Ánh Linh17110101054317CĐMN-B6157.57Bậc 3
93
89Lê Thị Linh17110101047317CĐMN-A31677Bậc 3
94
90Lưu Thị Mai Linh17110102112317CĐMN-ĐCD51677Bậc 3
95
91Nguyễn Thị Linh17110102112417CĐMN-ĐCD41767Bậc 3
96
92Phạm Thị Thúy Linh17110102112117CĐMN-ĐCD41746Bậc 2
97
93Phí Thị Linh17110102106217CĐMN-ĐCF51667Bậc 3
98
94Trương Diệu Linh17110101068217CĐMN-E31486Bậc 2
99
95
Chu Thị Phương Loan
17110102121317CĐMN-ĐCC51577Bậc 3
100
96Đinh Thị Diệu Loan17110102106617CĐMN-ĐCF21676Bậc 2