ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Студент/Заняття20.1027.1003.1110.1117.1124.1126.11 м/к01.1204.1207.1209.1209.12
всього балів
доопрацюв
2
В`юнник Алла44/3нн/3н/3н3нн/4н/3н/3н/343
3
Гончаренко Ксенія5/54/54/54/55545555559
4
Даниленко Марія543/44343434550
5
Долмат Данило4/54/54/55/55545/54/44559
6
Єрема Вікторія5/444/34/444344555
7
Істоміна Анастасіянннннн2ннннн10
8
Медведєва Янанннннн3ннннн11
9
Мін`є Ангелінанннннн2ннннн10
10
Міхайліченко Діананннннннннннн0
11
Мотрич Артем3/43/4ннн/3423нн35
12
Нічіпоренко Дар`я44343545
13
Серебрянський Євгеній44нннн3ннннн15
14
Сирік Вероніканннннн3ннннн11
15
Солошенко Артурн44433н/3ннн/3н/338
16
Тонкоштан Дмитро43/33/33/3333нн40
17
Цехмістер Тетяна4/34/33/53433ннннн35
18
Чабан Владислав43/3н/3нн/4н3н/3нн/3н/3н2020
19
Чайка Аннанннннннннннн0
20
Чеботаєв Глібнннннннннннн0
21
Черненко Вікторіян/3нн/3н3н2ннннн15
22
Чупилко Катеринан/4нн/43/3нн3ннннн18
23
Шейко Ксенія5/55/54/54/555554/455559
24
Шитікова Катеринанннннннннннн0
25
Щербак Юрій4ннннннннннн5
26
Яцик Миколанннннннннннн0
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100