PB-Sällskapets resultaträkning 2011
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
W Peterson-Berger Sällskapet
2
Resultaträkning 2011-12-31
3
4
IntäkterÅr 2011År 2010
5
Medlemsavgifter
24 900,00 kr26 150,00 kr
6
Deltagaravgifter årsmöte och höstmöte
15 600,00 kr43 325,00 kr
7
Övriga intäkter
4 066,90 kr618,40 kr
8
Summa intäkter
44 566,90 kr70 093,40 kr
9
10
Kostnader
11
Stipendier8 000,00 kr21 000,00 kr
12
Administration
1 471,75 kr1 768,00 kr
13
Porton1 788,00 kr4 808,00 kr
14
Tryckkostnader
1 465,00 kr21 472,00 kr
15
Uppvaktningar
601,00 kr0,00 kr
16
Styrelsemöten
4 832,80 kr1 916,80 kr
17
Årsmötet18 017,00 kr17 420,00 kr
18
Höstmötet500,00 kr31 479,00 kr
19
Diverse kostnader
7 075,00 kr1 140,00 kr
20
Summa kostnader
43 750,55 kr101 003,80 kr
21
Årets resultat
816,35 kr−30 910,40 kr
22
Summa kostnader och resultat
44 566,90 kr70 093,40 kr
23
24
Balansräkning 2011-12-31
25
Tillgångar
År 2011År 2010
26
Kassa660,00 kr0,00 kr
27
Plusgiro28 508,05 kr46 457,60 kr
28
Bank föreningskonto
2,92 kr2,92 kr
29
Bank kapitalkonto
26 293,58 kr26 293,58 kr
30
Lager4 625,10 kr4 743,20 kr
31
Summa tillgångar
60 089,65 kr77 497,30 kr
32
33
Skulder och eget kapital
34
Källénfonden
46 074,65 kr55 074,65 kr
35
Diverse skulder
36
varav förskottsbet. avg.
14 400,00 kr18 900,00 kr
37
år 20110,00 kr18 400,00 kr
38
år 201214 400,00 kr500,00 kr
39
Övriga skulder
1 190,00 kr5 914,00 kr
40
Eget kapital
−1 575,00 kr−2 391,35 kr
41
- varav
Balanserat resultat
2 391,35 kr28 519,05 kr
42
Årets resultat
−816,35 kr−30 910,40 kr
43
Summa skulder och eget kapital
60 089,65 kr77 497,30 kr
44
45
Täby 2012-03-13
46
47
Ulf Palmqvist
48
kassör
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu