جدول هزینه‌های رادیو اتو اسعد
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
2
جدول زیر شامل خلاصه هزینه‌ هایی است که برای رادیو صرف شده و همین‌طور کمک‌هایی که توسط دوستان انجام شده است. مجموع کل کسری (یا اضافه) بودجه رادیو هم برای راحتی ذکر شده است.
3
4
5
6
$388 مجموع هزینه‌ها$224.19کسری بودجه کل:
7
$164 مجموع درآمدها
8
9
ریز هزینه‌هاریز درآمدها
10
Totals$388Totals$164
12
raa.media Domain$40.00Donations$10.00
13
Chrome Extension Store Reg.$5.00Donations$40.00
14
Apple Developer Program$107.54Donations$64.09
15
Google Play Subscription$25.00Donations$50
16
Infrastructure - October 2017$2.51
17
Microphone Kit$70.51
18
Microphone Kit #2$70.48
19
Microphone Kit #3$64.09
20
Infrastructure - NOV 2017$1.31
21
Infrastructure - DEC 2017$1.84
22
23
24
25
26
27
28
Loading...
Main menu