ผลดำเนินงานวิจัยแผ่นดิน2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจำนวนโครงการงบประมาณร้อยละหมายเหตุ
3
แผนผลผลผลผลแผนผล
4
ผลผลิต
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
5
โครงการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน
15 11 2 - - 3,353,200 1,483,840 44.25
6
โครงการวิจัย การวิจัยประยุกต์
43 32 3 1 - 10,065,700 4,070,950 40.44
7
โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนา
5 5 - - - 2,860,000 1,430,000 50.00
8
สรุปผลการดำเนินงานรวมทุกโครงการ 63 48 5 1 0 16,278,900 6,984,790 42.91
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุปรายละเอียด
ตารารวม
สรุปโครงการ
พื้นฐาน (ส่งนักวิจัย)
ประยุกต์ (ส่งนักวิจัย)
การวิจัยและพัฒนา(ส่งนักวิจัย)