รายงานผู้เข้าสอบวิชาเลือก59/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
-
2
ระดับประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี
3
ที่
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชาเมืองลพบุรีพัฒนานิคมโคกสำโรงชัยบาดาลท่าวุ้งบ้านหมี่ท่าหลวงสระโบสถ์โคกเจริญลำสนธิหนองม่วง
4
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
สั่งข้อสอบ
ผู้เข้าสอบ
5
1
ทช02001
บัญชีชาวบ้าน----5111--------------
6
2
ทช02002
วิสาหกิจชุมชน----2----------------
7
3
ทร02006
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
101131----43--------32
8
4
ทร02019
เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน
----2----------------
9
5
พท03010
เรียนรู้ภาษาไทยได้ประโยชน์
101131224374--------33
10
6
พว03017
พลังงานทดแทนกับปัญหาโลกร้อน
--11211-------------
11
7
สค02002
ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
10714111510232164625233531-84
12
8
สค02015
อาเซียนศึกษา10--3----11--------32
13
9
สค03135
ลพบุรีบ้านเรา----51211120--------11
14
10
พต12001
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น
--3052----7411------43
15
รวม1372014451629261182714633353102215
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
 
 
Main menu