Ankieta-SAS-efektywność energetyczna .xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
2
3
UWAGA! Przed wypełnieniem prosimy zapoznać się z instrukcją
4
gmina wypełnia niebieskie pola ankiety
5
brak danych - prosimy wpisać bd; nie dotyczy - prosimy wpisać nd
6
rok badań: 2017; dane ankiety wg stanu na dzień 31 grudnia
7
8
1. Dane ogólne o gminie
9
10
L.p.NazwaJednostkaŹródłoWartość
11
1.1Powierzchnia gminykm2wartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
12
1.2Liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem (stan na 31 XII)osobawartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
13
1.3Liczba mieszkań komunalnychmieszkaniedane własne gminy
14
1.4Liczba mieszkań ogółemmieszkaniewartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
15
1.5Powierzchnia użytkowa mieszkańm2wartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
16
1.6Gminny zasób nieruchomościhawartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
17
1.7Liczba bezrobotnych ogółemosobawartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
18
1.8Liczba ludności w wieku produkcyjnym (kobiety: 18-59 lat, mężczyźni: 18-64 lat)osobawartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
19
1.9Liczba podmiotów gospodarczych ogółemszt.wartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
20
1.10Liczba podmiotów gospodarczych - przemysłszt.wartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
21
22
2. Podstawowe dane ilościowe
23
24
L.p.NazwaJednostkaŹródłoWartość
25
2.1Długość czynnej sieci gazowej ogółemmwartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
26
2.2Ludność korzystająca z sieci gazowejosobawartość wpisywana przez Biuro ZMP z BDL
27
2.3Długość sieci ciepłowniczej (przesył + podłączenia)km dane własne gminy (patrz "Instrukcja")
28
2.4Ilość obiektów dydaktycznychszt.dane własne gminy
29
2.5Ilość obiektów dydaktycznych monitorowanych energetycznieszt.dane własne gminy
30
2.6Ilość obiektów administracyjnych gminyszt.dane własne gminy
31
2.7Ilość obiektów administracyjnych gminy monitorowanych energetycznieszt.dane własne gminy
32
2.8Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (niskie napięcie)MWhdane własne gminy (patrz "Instrukcja")
33
2.9Zużycie gazu w gospodarstwach domowychtys. m3dane własne gminy (patrz "Instrukcja")
34
2.10Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkańtys. m3dane własne gminy (patrz "Instrukcja")
35
2.11Nakłady na oszczędzanie energii oraz na ochronę powietrza i klimatudane własne gminy
36
2.12Rok ostatniej aktualizacji Studium Zagospodarowania Przestrzennegorokdane własne gminy
37
2.13Rok ostatniej aktualizacji Programu Ochrony Środowiskarokdane własne gminy
38
2.14Rok ostatniej aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminyrokdane własne gminy
39
2.15Rok ostatniej aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminyrokdane własne gminy
40
41
3. Dane jakościowe
42
43
L.p.NazwaJednostkaŹródłoWartość
44
3.1Sprzedana ilość ciepła z sieci ciepłowniczych ogółemGJprzedsiębiorstwo ciepłownicze (patrz "Instrukcja")
45
3.2Koszt ciepła sprzedanego z sieci ciepłowniczych na terenie gminy (dotyczy sumy kosztów zmiennych i stałych zarówno ciepła jak i dystrybucji)przedsiębiorstwo ciepłownicze
46
3.3Sprzedana ilość ciepła z sieci ciepłowniczych
z kogeneracją
GJprzedsiębiorstwo ciepłownicze (patrz "Instrukcja")
47
3.4Zużycie energii z sieci ciepłowniczych dla obiektów administracji gminnejGJdane własne gminy
48
3.5Koszt ciepła zakupionego z sieci ciepłowniczych dla obiektów gminnych - administracja (dotyczy sumy kosztów zmiennych i stałych zarówno ciepła jak i dystrybucji)dane własne gminy
49
3.6Zużycie energii z sieci ciepłowniczych dla obiektów dydaktycznych gminyGJdane własne gminy
50
3.7Koszt ciepła zakupionego z sieci ciepłowniczych dla obiektów gminnych - szkolnictwo (dotyczy sumy kosztów zmiennych i stałych zarówno ciepła jak i dystrybucji)dane własne gminy
51
3.8Zużycie energii z sieci ciepłowniczych dla obiektów dydaktycznych i administracyjnych gminy razem (suma pól 3.4 i 3.6)GJdane własne gminy - wpis lub wyliczenie
52
3.9Koszt ciepła zakupionego z sieci ciepłowniczych dla obiektów gminnych razem (administracja i obiekty dydaktyczne) (suma pól 3.5 i 3.7)dane własne gminy - wpis lub wyliczenie
53
3.10Powierzchnia użytkowa obiektów dydaktycznychm2dane własne gminy
54
3.11Liczba uczniów/dzieci ogółem w szkołach/przedszkolach w obiektach dydaktycznychosobadane własne gminy (patrz "Instrukcja")
55
3.12Zużycie energii elektrycznej w obiektach dydaktycznychMWhdane własne gminy
56
3.13Koszt energii elektrycznej w obiektach dydaktycznych (dotyczy sumy kosztów zmiennych i stałych zarówno energii jak i dystrybucji)dane własne gminy
57
3.14Zużycie energii poza energią elektryczną
w obiektach dydaktycznych
GJdane własne gminy
58
3.15Powierzchnia użytkowa obiektów administracyjnych gminym2dane własne gminy
59
3.16Kubatura obiektów administracyjnych gminym3dane własne gminy
60
3.17Zużycie energii elektrycznej
w obiektach administracyjnych gminy
MWhdane własne gminy
61
3.18Koszt energii elektrycznej w obiektach administracyjnych gminy (dotyczy sumy kosztów zmiennych i stałych zarówno energii jak i dystrybucji)dane własne gminy
62
3.19Zużycie energii poza energią elektryczną
w obiektach administracyjnych gminy
GJdane własne gminy
63
3.20Zużycie energii poza energią elektryczną w gminnych obiektach administracyjnych i dydaktycznych razem (suma pól 3.14 i 3.19)GJdane własne gminy - wpis lub wyliczenie
64
3.21Zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach administracyjnych i dydaktycznych razem (suma pól 3.12 i 3.17)MWhdane własne gminy - wpis lub wyliczenie
65
3.22Produkcja ciepła i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnychMWhdane własne gminy (patrz "Instrukcja")
66
3.23Liczba wozokilometrów rocznie taboru autobusów miejskichwozokilometrzakład(y) komunikacji
67
3.24Liczba wozokilometrów rocznie taboru elektrycznego (trolejbusy/tramwaje)wozokilometrzakład(y) komunikacji
68
3.25Zużycie energii w paliwie skonsumowanym w taborze autobusów miejskich (w przypadku paliw proszę przeliczyć na MWh wg wartości opałowej)MWhzakład(y) komunikacji
69
3.26Zużycie energii skonsumowanej w taborze trolejbusów/tramwajów i innych elektrycznychMWhzakład(y) komunikacji
70
3.27Zużycie energii przez oświetlenie uliczneMWhdane własne gminy
71
3.28Liczba punktów świetlnychszt.dane własne gminy
72
73
4. Dane dotyczące bezpieczeństwa energetycznego
74
75
L.p.NazwaJednostkaŹródłoWartość
76
4.1Średni wskaźnik dekapitalizacji majątku ciepłowniczego na terenie gminy%średnia ważona wg długości sieci dla różnych podmiotów
77
4.2Ocena bezpieczeństwa zewnętrznego systemu elektroenergetycznegoocena punktacyjna w skali 0 - 5 wg stanu rozbudowy infrastruktury
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...