Wykaz zmarłych właścicieli nieruchomości 1946 : Arkusz1