A
1
Aquest full té dues funcions. La primer és crear les carptes dels alumnes. La segons és es crear subcarpetes per les carpetes dels alumnes.
2
Primer, es crea una carpeta per cada nom que hi hagi al nom Alumnes i es comparteix amb qui s'indiqui. Per fer-ho, cal triar CREAR CARPETES PELS ALUMNESdel menú CARPETES
3
Després, es creen les subcarpetes indicades en el full carpetes. Per fer-ho cal triar l'opció CREAR SUBCARPETES DELS ALUMNES del menú CARPETES