ABC
1
***Navigation + Composition***
2
NotesNota
3
MenuMenu
4
DoneSiap
5
SaveSimpan
6
CancelBatal
7
SettingsSeting
8
Open SettingsBuka Seting
9
Empty TrashKosongkan Sampah
10
TrashSampah
11
EmptyKosongkan
12
Delete ForeverBuang Selamanya
13
Search notesCari nota
14
Search deleted notesCari nota terbuang
15
Show NotesTunjukkan Nota
16
Refresh NotesSegar Semula Nota
17
PreferencesKeutamaan
18
No HeaderTanpa Pengepala
19
Header %dPengepala %d
20
Find NoteCari Nota
21
Go ForwardPergi Ke Hadapan
22
Go BackwardPergi Ke Belakang
23
NextSeterusnya
24
ContinueTeruskan
25
26
***Note Actions***
27
Publish as WebsiteTerbit sebagai Laman Web
28
Send as EmailHantar sebagai E-mel
29
Share in iMessageKongsi dalam iMessage
30
Share + ExportKongsi + Eksport
31
Pin Note to TopPin Nota ke Atas
32
Pin NotePin Nota
33
UnpinBatal Pin
34
Add Todos to CalendarTambah Untuk Dibuat ke KalendarIs there a shorter variant?
35
Open in New WindowBuka dalam Tetingkap Baru
36
MoreLebih Lanjut
37
Create PDFBina PDF
38
Export as HTMLEksport sebagai HTML
39
Export as TXTEksport sebagai TXT
40
Export as MarkdownEksport sebagai Markdown
41
Move to TrashPindah ke Sampah
42
Edit Note ActionsEdit Tindakan Nota
43
Copy to ClipboardSalin ke Papan Klip
44
Save as FileSimpan sebagai Fail
45
46
***Collaboration***
47
Add CollaboratorTambah Rakan Kerjasama
48
Manage CollaborationUrus Kerjasama
49
is typing...sedang menaip...This will be preceeded by the collaborator's initials -> "AV is typing..."
50
collaboratingsedang bekerjasama
51
invitedtelah dijemput
52
%@ invited you to collaborate on '%@.'%@ menjemput anda untuk bekerjasama pada '%@.'The first %@ parameter becomes the friend's name. The second %@ parameter becomes the title of the note.
53
You are now collaborating on '%@.'Anda kini bekerjasama pada '%@.'The %@ parameter becomes the title of the note.
54
You have full permission to view the note, make edits, publish as website, and more.
Anda mempunyai kebenaran penuh untuk melihat nota, membuat pengeditan, menerbit sebagai laman web dan banyak lagi.
55
You have view-only access. To request permission to edit, reach out to the person who invited you.
Anda mempunyai kebenaran untuk melihat sahaja. Untuk meminta kebenaran untuk mengedit, hubungi orang yang menjemput anda.
56
Open NoteBuka Nota
57
Learn About CollaborationKetahui Lebih Lanjut Tentang Kerjasama
58
59
***Publish as Website***
60
View Published WebsiteLihat Laman Web Diterbitkan
61
Would you like to publish this note as a website?Adakah anda ingin menerbitkan nota ini sebagai satu laman web?
62
Anyone can view the website. Only you can make edits.Sesiapa sahaja boleh melihat laman web. Hanya anda boleh membuat pengeditan.
63
As you edit your note, your website automatically updates.Apabila anda mengedit nota anda, laman web anda dikemas kini secara automatik
64
PublishTerbit
65
Publishing...Menerbitkan...
66
Unpublishing...Nyahterbit...
67
Share LinkKongsi Pautan
68
Copy LinkSalin Pautan
69
UnpublishNyahterbit
70
Are you sure you want to unpublish?Adakah anda pasti anda ingin nyahterbit?
71
The website will no longer be available. You can always publish this note again later.
Laman web tidak akan tersedia. Anda boleh lagi menerbitkan nota ini nanti.
72
Visit WebsiteLawati Laman Web
73
74
***Folders, Tags***
75
Create FolderBina Folder
76
folder-namenama-folderThese cannot have spaces, use dashes
77
welcome-notesnota-selamat-datang
78
published-websiteslaman-web-diterbitkan
79
todo-listssenarai-perkara-untuk-dibuat
80
expiring-soontamat-tempoh-tidak-lama-lagi
81
pending-invitesjemputan-belum-dijawabrefers to people who have not yet responded to an invite to collaborate
82
83
***Find in Note***
84
Find in NoteCari dalam Nota
85
%lu of %lu%lu daripada %luThese %lu will be replaced by numbers. For example: "3 of 5"
86
no matchestiada padanan
87
88
***Note Import***
89
Add to...Tambah ke...
90
91
***Quick Actions, Spotlight***
92
Open %@Buka %@
93
New NoteNota Baru
94
New Todo ListSenarai Perkara Untuk Dibuat Baru
95
Create New NoteBina Nota Baru
96
Create New Todo ListBina Senarai Perkara Untuk Dibuat Baru
97
98
***Settings Menu***
99
Be simple.Jadikannya mudah.
100
Thank you for writing with Minimal.Terima kasih kerana menulis dengan Minimal.