แบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงภาคเรียนที่สอง ป.1/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา)
3
ที่ชื่อนามสกุลน้ำหนักส่วนสูง
หมายเหตุ
4
1ด.ช.ณัฐวัฒน์
อินทร์เรือง
22124
5
2ด.ช.กมนทัตแสงนิล17113
6
3ด.ช.กรวิชญ์เย็นอุรา50133
7
4ด.ช.ธนานพพลบุญ32130
8
5ด.ช.ภัครพลจ้อยอ่อง19117
9
6ด.ญ.ณัฐนันท์มั่นเหมาะ25123
10
7ด.ญ.นภัสสรลำเจียก21121
11
8ด.ญ.พิมพ์ลภัสศรีสมบัติ27125
12
9ด.ญ.สิรินทราอินเพ็ชร19118
13
10ด.ช.โชคมงคลเดฃะผล19118
14
11ด.ช.ธรรมธัชพวงดอกไม้20120
15
12ด.ช.นนทวัฒน์เม่นขาว16118
16
13ด.ช.วีระยุทธบุญคง23126
17
14ด.ช.
สิทธินันท์
ทองคำ17119
18
15ด.ญ.
กัญญาภัตน์
โพธิ์ทา21120
19
16ด.ญ.กุลณัช
แก้วประเสริฐ
19121
20
17ด.ญ.
ณัฐชยากานต์
พุ่มเรียบ32121
21
18ด.ญ.ทักษอรนวลงาม16118
22
19ด.ญ.ปุณยานุชบู่อ้น31131
23
20ด.ญ.สุนันทาบิดา18107
24
21ด.ญ.อังคณาน้อยศรี31116
25
22ด.ช.ดรัณภพสอนโต30123
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu