BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 อัพเดทเมื่อมีการเปลี่ยนเเปลงรวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
4
1760161103976016139010169โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5บ้านโนนสะอาด1004110110นายธวัตชัย ปุริโสปกติโนนคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรือง40081-7495188ธวัตชัย ปุริโส
5
2760164103976016439010172โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5บ้านโต่งโต้น1004111001
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร
ปกติิ
โนนคูณวิทยา
โนนสะอาด
ศรีีบุญเรือง
20089-5734925
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร
6
3760166103976016639010173โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5บ้านวังโปร่ง10020100.3501นายณัฐพล สุสุวรรณปกติบ้านป่าคายางหล่อศรีบุญเรือง3.50
โรงเรียนบ้านป่าคา
3.5097-3019193นายณัฐพล สุสุวรรณ
7
4760165103976016539010174โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง0012100010
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นางสาวสุภาพ ปองไปปกติหินตลาดศรีสง่าวิทยาโนนสะอาดศรีบุุญเรือง50
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
500000043084-4199712นางสาวสุภาพ ปองไป
อยากให้นักเรียนได้เรียนที่โรงเรียนของตนเอง
8
5760168103976016839010176โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง0013000001นางสุชัญญา ศรียอดปกติิหินตลาดศรีสง่าวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรือง40
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
4080-7639836
นายธีระพงษ์ คำพระธิก
9
6760188103976018839010178โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)1003002111วังเเคนวังคูณวิทยา10
091-867-9389
นายธีรวัจน์ ชัยมา
10
7ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5โนนคูณวิทยา
11
8ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
12
9ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5หิินตลาดศรีสง่าวิทยา
13
10ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5วังเเคนวังคูณวิทยา
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100