ตอบกลับ แบบสำรวจจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ(ไม่รวมหนังสือเรียน)ฯ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลา1.โรงเรียน
2.จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
3.ผู้เรียนที่อ่านหนังสือ(ไม่รวมหนังสือเรียน)เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด1 จำนวน(คน) กรอกข้อมูลเป็นตัวเลขอารบิก
4.ผู้เรียนที่อ่านหนังสือ(ไม่รวมหนังสือเรียน)เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด คิดเป็นร้อยละ กรอกข้อมูลเป็นตัวเลขอารบิก
5.กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ใช้การอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองและสังคม2
6.แหล่งการเรียนรู้3 ภายในโรงเรียน
7.แหล่งการเรียนรู้3 ภายนอกโรงเรียน
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทรศัพท์ ผู้รายงาน
2
20/4/2018, 13:10:22บ้านโนน189189100100100100ทดสอบทอสอบ
3
20/4/2018, 17:25:58บ้านถิ่น13613095.58
1. บันทึกการอ่าน 2. ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษวันละคำ 3. ตะกร้าความรู้เคลื่อนที่
4. กิจกรรมแข่งขันในวันสำคัญ 5. ตอบคำถามสารานุกรมไทย
1. ห้องสมุด 2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 3.ห้องคอมพิวเตอร์ 4. ห้องฝึกอาชีพ
1. วัดโสภณาวัน 2. แหล่งโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย 3. โรงเลี้ยงไหม 4. ปราสาทหินพนมรุ้ง ( ทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ )
นางรุนนี พรมโส973206755
4
20/4/2018, 17:50:49
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
23219383.19
1.กิจกรรมหนูน้อยนักเล่า 2.กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย 3.กิจกรรมตอบปัญหาหน้ากากปริศนาวรรณคดีไทย 4.เกมต่างๆ
1.ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ สพฐ.รุ่นที่6 2.ห้องสืบค้นข้อมูล 3.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
1.อุทยานประวัติศาสต์ปราสาทหินพิมาย 2.สวนสัตว์นครราชสีมา 3.วัดหลักร้อย จ.นครราชสีมา
นายสมโภชน์ อรศักดิ์
808104145
5
20/4/2018, 17:58:32หัวนาศึกษาวิทย์18518585
บันทึกการอ่าน/ตอบปัญหาท้าความรู้/ปริศนาคำทาย/หนังสือเล่มเล็ก
ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องวิทยาศาสตร์/บ่อไส้เดือน/โรงปุ๋ยหมัก
สวนผักเกษตรอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ/ทัศนศึกษาตามโครงการประจำปี
นางสาวบุษบา คำขวา959312565
6
20/4/2018, 18:14:57บ้านนามะเฟือง46642190.34
เล่านิทานให้น้องฟัง บันทึกประจำวัน จัดทำหนังสือเล่มเล็ก ยอดนักอ่าน แนะนำหนังสือใหม่ ตอบคำถามวันสำคัญ
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ร้านค้า
วัด ชุมชน ภูมิิปัญญาท้องถิ่น
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์
862239461
7
20/4/2018, 18:16:47บ้านหนองตานา8181100
กิจกรรมภาษาไทย ภาษอังกฤษวันละคำ เรียงความ เล่านิทาน
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วัด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางสาวไพรลิน เชื้อสุข
801986246
8
20/4/2018, 18:23:40ชุมชนบ้านกุดดู่20517080
การประกวดยอดนักอ่าน
การตอบคำถามความรู้ประจำสัปดาห์
สวนพันธุกรรมพืชโรงเรียน
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องสมุด
วัดศรีสว่างกุดดู่
วัดป่ากุดดู่
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
น.ส.นันทพร ภานุเวศ879479124
9
20/4/2018, 19:32:47นิคมสงเคราะห์2726080ห้องสมุดเคลื่อนที่สวนเศรษฐกิจพอเพียง
สวนไผ่คุณเกรียงไกร ไทยอ่อน
วันเพ็ญ-หลาบหนองแสง935024465
10
20/4/2018, 19:46:01บ้านโสกก้านเหลือง7272100
1.กิจกรรมวันสำคัญ
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านอินเทอร์เน็ต
1.ห้องสมุด
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3.มุมส่งเสริมรักการอ่านในห้องเรียน
1.พิพิธภัณฑ์สุสานหอยและไดโนเสาร์ จ.หนองบัวลำภู
2. สวนสัตว์วัดหนองปลาขาว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
3. อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

นางธนพร จงอางจิตร973194598
11
21/4/2018, 5:03:42
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
292292100
บันทึกรักการอ่าน การเรียนรู้จากพันธ์ไม้ในโรงเรียน
ห้องสมุด3ดี สวนป่า ห้องคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วัดราษฎร์บำรุง ร้านค้าชุมชน
นางนงนุช บัวงาม872342182
12
21/4/2018, 5:04:34บ้านนาเลิง29027293.79
1.กิจกรรมท้าประลอง ท่องประวัติศาสตร์ 2. กิจกรรมตอบปัญหา 3. กิจกรรมยอดนักอ่าน
1.ห้องสมุด 2 ห้องอินเทอร์เน็ต
1. วัด 2. อบต.โนนขมิ้น
นางวรณี แสงมุกดา872308747
13
21/4/2018, 8:35:16บ้านหนองเล้าข้าว474595.74
กิจกรรมบันทึกการอ่าน. กิจกรรมเล่าข่าวยามเช้า กิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะต่างๆในวันแม่แห่งชาติ พี่อ่านนิทานให้น้องฟัง
ห้องสมุดมีชีวิต สวนหย่อมและบริเวณภายในโรงเรียน
วัดป่าบ้านหนองเล้าข้าว วัดตาดคีรีวัน น้ำตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติภูเก้า สวนสัตว์ เขาสวนกวางขอนแก่น อุทยานธรรมะจังหวัดขอนแก่น
นางสาวอภันตรี โยธี095-1681645
14
21/4/2018, 10:46:46
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
128128100
หนังสือเล่มเล็ก เล่านิทาน อ่านทุกวันทันเหตุการณ์
ห้องสมุด ห้องคอม เล้าไก่ สวนผัก สหกรณ์ร.ร.
ชมรมทอผ้า อู่ซ่อมรถ ปั้มน้ำมัน กศน.ตำบล วัด
นางปรียานุช อุ่นใจ885612939
15
21/4/2018, 18:27:58
บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
1808080
กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมสืบค้น กิจกรรมบันทึกการอ่าน
ห้องสมุด มุมการอ่านในห้องเรียน
วัด พิพิธภัณท์ไดโนเสาร์
นางสาวชญานิษฐ์ ไชยวงศา
872581354
16
21/4/2018, 20:11:25บ้านหนองลุมพุก7373100
ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ นิทานหลังเที่ยง หนังสือเล่มเล็ก
ห้องสมุดโรงเรียน มุมอ่านประจำห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์
ไร่นาสวนผสม สวนสัตว์ วัด
นางภัทรดา ทาน้อย080-7546669
17
21/4/2018, 20:15:30ปรางค์กู่5959100ภาษาไทยวันละคำ ห้องคอมพิวเตอร์วัด สถานีอนามัยนางอัจฉรา รัตนพร807526211
18
22/4/2018, 7:38:18บ้านโคกใหญ่8383100
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมดูหนังฟังเพลง กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ
ห้องสมุด มุมอ่านหนังสือในชั้นเรียน แปลงเกษตร
หาดโนนยาว ท่าปลาบ้านโคกใหญ่ วัดบ้านโคกใหญ่
นางใจแก้ว ท้าวเพชร896199466
19
22/4/2018, 9:40:33
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
887180
ตะกร้าห้องสมุดเคลื่อนที่
สวนพฤกศาสตร์วัดดอนกู่รุ้งตะวัน-สิงห์กอ818726265
20
22/4/2018, 9:59:32บ้านโนนคูณ402525
กิจกรรมทายปัญหา ในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมชุมนม
ห้องสมุดวัดเมทินี ชัยภูมิ872298089
21
22/4/2018, 10:24:10บ้านตะเคียนทอง423583.33
กิจกรรมรักการอ่าน ภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังกฤษวันละคำ
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน วัด อบต.โนนม่วง
น.ส.ฉันทนา โวลา821036769
22
22/4/2018, 10:38:50บ้านดอนเกล็ด23213759.05
ตระกร้าหนังสือ การเล่านิทาน การตอบปัญหาประจำสัปดาห์
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
นางบุญเติม ไขยเบ้าจคๅ/ุจคคๅุ
23
22/4/2018, 11:04:48บ้านหัวขัว1640.6199.39
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกอย่าง,กิจกรรมตะกร้าหนังสือ,กิจกรรมยอดนักอ่าน
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สวนป่าพฤษศาสตร์ เรือนเพาะชำ
วัดสุตประดิษบ์บ้านหัวขัว วัดป่ากัลยาณมิตร สวนพฤกศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางปนัดดา กราบทอง093-8851217
24
22/4/2018, 11:06:19
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
126126100กิจกรรมรักการอ่าน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สวนเกษตร
วัดศรีประทุม วัดป่าหนองสวรรค์ สหกรณ์หมู่บ้าน
นางศราวดี หารวาระ917588102
25
22/4/2018, 11:07:31บ้านกุดกวางสร้อย5858100กิจกรรมรักการอ่าน
ห้องสมุด,ห้องคอมพิวเตอร์
แหล่งโยราณคดีโนนดอนกลาง
นายวีระชาติ หารวาระ986619275
26
22/4/2018, 11:12:37บ้านหัวขัว1640.6199.39
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกอย่าง,กิจกรรมตะกร้าหนังสือ,กิจกรรมยอดนักอ่าน
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สวนป่าพฤษศาสตร์ เรือนเพาะชำ
วัดสุตประดิษบ์บ้านหัวขัว วัดป่ากัลยาณมิตร สวนพฤกศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางปนัดดา กราบทอง093-8851217
27
22/4/2018, 11:55:16บ้านหนองบัวโซม9898100
1. กิจกรรมว่างทุกงานอ่านทุกคน(บันทึกการอ่าน) 2. กิจกรรมวันสำคัญ 3. กิจกรรมแนะนำการอ่านหนังสือ 4. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสวรรค์ วัด ร้านค่้าชุมชน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
นางสาวรัตติยา คำภูมี
818721451
28
22/4/2018, 12:14:45บ้านโคกป่ากุง195195100
กิจกรรมรักการอ่านโดยจดบันทึกความรู้ใส่ในสมุดบันทึกรักการอ่าน
ห้องสมุด,ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1.วัด 2.กลุ่มทอผ้าบ้านนาล้อมและบ้านโคกป่ากุง
นางสาวพิกุล มณีมงคล083-3461138
29
22/4/2018, 12:19:24บ้านดอนยานาง1159280
บันทึกการอ่าน หนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมอะไรเอ่ย กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาตร์ สนามเด็กเล่น แปลงเศรษฐกิจพอดพียง
วัดอุดมพัฒนาราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนยานาง อบต.หนองภัยศูนย์
นางจงกลณี วรรธนะ080-1899956
30
22/4/2018, 13:00:48
บ้านโนนสมบูรณืพัฒนา
846273
กิจกรรมรักการอ่าน,กิจกรรมตอบปัญหา,กิจกรรมพี่อ่านน้องฟัง
ห้องสมุด,ห้องคอมพิวเตอร์,บริเวณโรงเรียน
ห้องสมุดนางเต็มศิริ ชุมพล933203289
31
22/4/2018, 13:11:45บ้านโนนสงเปลือย18912164.02ตอบปัญหาสารานุกรม
ห้องสมุด ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนสัง
นางสาวภัทรภร ปลูกสกุล
819629840
32
22/4/2018, 13:16:19บ้านห้วยโจด14210339
ตะกร้าหาความรู้ กิจกรรมรักการอ่าน
ห้องสมุดวัดชรินรัตน์ จันทบุตร945152958
33
22/4/2018, 13:46:10บ้านมอเหนือ1488075
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกวัน ตอบปัญหาสารานุกรม ตะกร้าความรู้
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สวนสุนไพร
วัดบุพวนารามนิเวศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง
นางสุภาภรณ์ แพงคำแหง
818712219
34
22/4/2018, 15:13:32บ้านท่าลาด24123095.43
1. บันทึกการอ่าน
2. ภาษาไทยควรรู้
3.ยอดนักเล่า
4. กิจกรรมแข่งขันในวันสำคัญ
5. ห้องสมุดเคลื่อนที่
6.ภาษาอังกฤษควรจำ
1.ห้องสมุด
2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.ศูนย์แปรรูปปลา
2.ศูนย์เกษตรอินทรีย์
3.วัดศรีบูรพาราม
นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม
957988213
35
22/4/2018, 15:15:14ชุมชนนาคำไฮวิทยา33028185
โครงการรักการอ่านเพื่อปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน เช่น กิจกรรมคุณหนูยอดนักอ่าน กิจกรรมข่าวเช้าทันเหตุการณ์ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมการเขียนเรียงความ กิจกรรมการจัดนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่ เป็นต้น
ห้องสมุดศูนย์ทอผ้าพื้นบ้านนางบังอร โสภิพันธ์042-336110
36
22/4/2018, 16:00:31บ้านหนองปลาขาว858094
เขียนตามคำบอก อ่านนิทานให้น้องฟัง ภาษาไทยวันละคำ วันสำคัญ แผนภาพความคิด แข่งขันหาคำ คัดไทย
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์โรงเรียน บ่อปลา สวนมะนาว เลี้ยงไก่
สวนสัตว์วัดสระพังทอง พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ ฟาร์มเห็ด ฟาร์มหมู
แขไข ภูชมศรี833445100
37
22/4/2018, 16:10:58ยางหลวงพิทยาคม21218084
บันทึกการอ่าน
สมุดเล่มเล็ก
ห้องสมุด
ห้องคอมพิงเตอร์
ห้องจรินธรรม
ร้านค้าชุมชน
สถานประกอบการร้านค้า
วัด.
พูนทรัพย์. พรมชินวงษ์
910642732
38
22/4/2018, 17:56:12บ้านคึมชาดห้วยบง524586.53
คำศัพท์แสนกล,นิทานคุณธรรม
ห้องสมุด 3 ดี ,ห้องคอมพิวเตอร์,ลานธรรม
วัดใกล้ชุมชน,พิพิธภันฑ์ไดโนเสาร์บ้านโนนทัน,กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านคึมชาด
นางสาวกนกวรรณ โคตะมะ
810558775
39
22/4/2018, 18:06:49บ้านหนองสะแบง5353100
ทำสื่อการสอน
เล่านิทานให้น้องฟัง
โต้วาที
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องครัว
สนามกีฬา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
นางสาวธนาภรณ์ สาครขันธ์
995429575
40
22/4/2018, 19:37:56บ้านห้วยไร่645484.37
3ภาษาสร้างสัมพันธ์ ศุกร์หรรษา
ห้องสมุดโรงเรียน,มุมหนังสือ,ห้องคอมพิวเตอร์
วัดบ้านห้วยไร่, ภูปัญญาท้องถิ่น
นายธงชัย แสวงกำไร819757593
41
22/4/2018, 20:12:46
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
13212090
กิจกรรมยอดนักอ่าน ตอบปัญหาสารานุกรมฯ หนังสิอดีที่น่าอ่าน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
วัดกาญจนาราม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน( หลวงตาลิน) แปลงเกษตรอินทรีย์นายสิงห็ทอง นาไขย
นางสุภิญญา ดอนช่างลุน
085 2452990
42
23/4/2018, 6:12:40บ้านหนองกุงคำไฮ1117886.58
โครงการรักการอ่านเพื่อปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน เช่นกิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง กิจกรรมนิทรรศการวันสำคัญ กิจกรรมจัดทำหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมจัดนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่เป็นต้น
ห้องสมุด 3 ดี มุมรักการอ่านในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
วัด ศูนย์ทอผ้าในชุมชน ศูนย์เรียนรู้เหมือนไม้ เป็นต้น
หอมหวล อุภัยพรม905897778
43
23/4/2018, 6:33:11นิคมโคกม่วงศรีสมพร3737100กิจกรรมพี่สอนน้องห้องสมุดโรงเรียน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนางทองทรัพย์ คำหอม064-3476858
44
23/4/2018, 7:09:29หนองหว้าวิทยาสรรค์146146100กิจกรรมยอดนักอ่าน
ห้องสมุด ห้องวิยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์
วัด อบต. ชุมชนสวนพฤกษศาสตร์
นางสาวยุพิน ทิพย์ประสงค์
611103995
45
23/4/2018, 9:03:18บ้านข่าดอนเข็ม13112091.6ตอบปัญหาสารานุกรม
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์อาเชี่ยนศึกษา
วัด ศูนย์เกษตรชุมชน ร้านค้าชุมชน
นายประยูร มณีวงศ์862256257
46
23/4/2018, 9:49:33บ้านเพ็กเฟื้อย1149078.95
1. บันทึกรักการอ่าน 2.หนังสือเล่มเล็ก
1.ห้องสมุดโรงเรียน 2.มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 3.ห้องคอมพิวเตอร์
1.ศูนย์หม่อนไหม 2.วัดพัชรกิติยาภาราม 3.ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้า
ฐิติมา ศรีไทย082-8565116
47
23/4/2018, 10:26:33บ้านข่าน้อย927871.76สนุกกับการอ่าน
ห้องสมุด ห้องคอมพืวเตอร์
ไม่มีจรุง นวลละออ943921854
48
23/4/2018, 10:34:17บ้านหนองเม็ก13511081.5
การทำหนังเล่มเล็ก พี่อ่านให้น้องฟัง
ห้องสมุดโรงเรียน มุมหนังสือในห้องเรียน
ครอบครัว วัด ชุมชน
ณัฐนันท์ เพียดงมัน
918612505
49
23/4/2018, 10:50:15บ้านโต่งโต้น826073.17
ตามนโยบายของสำนักงานเขต ฯ เรื่องการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เชนต์
ห้องเรียน / ห้องสมุด / ป้ายนิเทศ
ห้องสมุดประชาชนในหมู่บ้าน
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
621945189
50
23/4/2018, 12:08:59
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
1105045.5
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
ห้องสมุด ห้อมคอมพิวเตอร์
สวนสัตว์ ศาลากลางบ้าน วัด แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงพยาบาล
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
621451954
51
23/4/2018, 12:10:02บ้านหินสิ่ว846375
1.บันทึกการอ่าน 2. อ่านข่าวประจำวัน 3. ภาษาไทยวันละคำ 4.เล่านิทานให้น้องฟัง
1.ห้องสมุด 2. สวนพฤกษศาสตร์ 3. บ่อเลี้ยงปลา
1.วัดศิลาถาวร 2. ร้านค้า 3. โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
930868280
52
23/4/2018, 12:43:51นิคมวัฒนา69999100ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ แปลงเกษตร
วัด ภูเขา ป่าไม้นายเสถียร ทาขุลี878563250
53
23/4/2018, 12:46:29
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
1108088
กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องศิลปะ ป่าไม้ ด้านหลังอาคารเรียน สระเลี้ยงปลา สวนผัก โรงเรือนเลี้ยงหมู และห้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วัด โรงงานการทำพลาสติก โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเทศบาล สวนป่าของหมู่บ้าน
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
093 - 4269945
54
23/4/2018, 13:57:01บ้านหนองกุงแก้ว268268100
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดวัดป่าวุฒฑารามอนุสรณ์ ชิตบุญศรี951696017
55
23/4/2018, 15:17:58บ้านกุดจิก545495หนังสือเล่มเล็ก
ห้องสมุด มุมหนังสือ กระดานประชาสัมพันธ์
วัด หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ครอบครัว
นยพลมี บุตรหึง872145799
56
23/4/2018, 15:19:55บ้านภูพานคำ958589
_ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำ
_มุมหนังสือเคลื่อนที่
_จัดตารางหมุนเวียนการเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
_กิจกรรมวันสำคัญในปีการศึกษา
_ส่งเสริมการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต
_เล่นเกมการศึกษา
_พี่สอนน้องอ่านนิทาน
_ห้องสมุดโรงเรียน
_มุมหนังสือในห้องเรียน
_เสริมการอ่านในห้องเรียน
_แหล่งเรียนห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
_ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
_แหล่งเรียนรู้ในขุมชน
_แหล่งเรียนจากสื่อโทรทัศน์ วีดีโอ สารคดี
นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
081-7498157
57
23/4/2018, 15:22:04บ้านภูพานคำ959589
_ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำ
_มุมหนังสือเคลื่อนที่
_จัดตารางหมุนเวียนการเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
_กิจกรรมวันสำคัญในปีการศึกษา
_ส่งเสริมการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต
_เล่นเกมการศึกษา
_พี่สอนน้องอ่านนิทาน
_ห้องสมุดโรงเรียน
_มุมหนังสือในห้องเรียน
_เสริมการอ่านในห้องเรียน
_แหล่งเรียนห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
_ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
_แหล่งเรียนรู้ในขุมชน
_แหล่งเรียนจากสื่อโทรทัศน์ วีดีโอ สารคดี
นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
082-7498157
58
23/4/2018, 16:36:09หนองบัววิทยายน1749140080
1ชุมนุมห้องสมุด 2ตอบปัญหาวันสำคัญ 3ตอบปัญหาสารานุกรม 4อ่านดีมีรางวัล(บันทึกการอ่าน) 5 คำคม 6 จัดป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้ 7ภาษาวันละคำ 8ผลิตสื่อสร้างสรรค์ 9 เล่านิทานให้น้องฟัง 10 สำนวน สุภาษิต
1 ร้านค้าชุมชน 2 ห้องสมุด 3 สนามBBL 4 ห้องคอมพิวเตอร์
1 วัด 2 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 ท้องฟ้าจำลอง 4 พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 5 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย 6 สวนสัตว์เขาสวนกวาง 7.พิพิธภัณฑ์หอยหิน
นางอริสรา ผิวโพธิ์810540614
59
23/4/2018, 16:45:30
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
115115100
กิจกรรมบันทึกรักการอ่านโดยให้นักเรียนเขียนบันทึกความรู้ที่ได้รับและบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านลงไปในสมุดบันทึกรักการอ่าน
1.ห้องสมุด 2.ห้องคอมพิวเตอร์
1.วัด 2.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นางพูนสุข ศักดิ์ดา087-8613790
60
23/4/2018, 17:26:07
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
2222100
บันทึกการอ่าน กิจกรรมวันสำคัญ ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ ภาษาไทยวันละคำ
ห้องสมุด 3 ดี ห้องครัว มุุมหนังสือในห้องเรียน สนามกีฬา
วัด ร้านค้าชุมชน ที่ทอผ้าพื้นบ้าน ศูนย์เพาะเห็ด
นางเตือนใจ สามล930523648
61
23/4/2018, 23:03:10วังแคนวังคูณวิทยา15211374หนังสือเล่มเล็กห้องสมุดวัด
นางสาวอุทุมพร นันทัยทวีกุล
982037978
62
24/4/2018, 5:10:16บ้านโคกม่วงชุม694463.77ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
วัด ชุมชน เขื่อนอุบลรัตน์
นายเรืองยศ ศรีผำน้อย
614435004
63
24/4/2018, 8:23:12โนนข่าประชาสรรค์2121100
1.พี่ช่วยน้องอ่าน 2.ค้นหาคำ ภาษาไทยวันละคำ 3.เรียงความ 4.เล่านิทาน
มุมหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
วัด องค์การบริหารส่วนตำบล สวนสาธารณะ
นายมานะ ถนอมจิตร062 169 5014
64
24/4/2018, 8:26:36บ้านทรายงาม777090.9
ภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังกฤษวันละคำ ภาษาอาเซียนเรียนรู้ ค้นหาคนเก่ง เล่านิทาน เขียนเรียงความ เกมการศึกษา การทำหนังสือเล่มเล็ก ร้องเพลงคาราโอเกะ
ห้องสมุด ป้ายนิเทศ ห้องปฎิบัติการทางภาษา มุมหนังสือ
ครอบครัว วัด ชุมชน การไปทัศนศึกษานอกสถานที่
นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์
801952023
65
24/4/2018, 9:32:37
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
21412056.07
เล่านิทาน หนังสือเล่มเล็ก พี่สอนน้องอ่านหนังสือ
สวนพฤกษศาสตร์ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
วัด ครอบครัว ชุมชน ห้องสมุดประชาชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางสุภาพรรณ ภูเนตร913546616
66
24/4/2018, 9:41:47บ้านโนนปอแดง413585
บันทึกการรักอ่าน เล่าข่าวประจำวัน
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ป้ายคำ บอร์ดประชาสัมพันธ์
วัด ชุมชน ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้านชุมชน ทัศนศึกษานอกสถานที่
นายสมคริต เตชะ094-4458928
67
24/4/2018, 9:42:41บ้านโนนสว่าง625080.65
ภาษาไทยวันละคำ แนะนำหนังสือใหม่ ปริศนาคำทาย กิจกรรมชวนน้องอ่านหนังสือ
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สวนเกษตร
วัดสุริยวิทยาราม ร้านหล่อเสาและวัสดุตกแต่งบ้านราชภูมิ
นางขันตรี วงค์คำ969453293
68
24/4/2018, 10:16:08บ้านห้วยค้อ422661.9
1.กิจกรรมรักการอ่าน 2. พี่สอนน้องอ่านนิทาน 3.เพื่อนช่วยเพื่อน
1.ห้องสมุด 2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.วัดสมานสมนาวาส 2.พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี 3.พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย
นางสาวกฤษติกา มูลละ
965128030
69
24/4/2018, 10:52:26หนองปิงบุ่งบกวิทยา15513587.1รักการอ่าน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
นางวีระ อินพิมพ์857575643
70
24/4/2018, 11:09:31โนนสมบูรณ์วิทยา1207185.2ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด สนามเด็กเล่น ป้ายนิเทศ
แปลงไร่นาสวนผสม วัดสว่างชัยศรี รพ.สต.โนนสมบูรณ์
นางสุวิมล พรหมมาหล้า
878559599
71
24/4/2018, 11:29:36โนนสูงใหม่วังทอง12410282.25
1.จัดมุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน
2.ตะกร้านิทาน
3.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
1.โรงเลี้ยงไก่
2.สวนสมุนไพร
3.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.วิทยากรในชุมชน
2.ร้านค้าในชุมชน
3.วัดศิริมงคล
4.หนองนำ้วังไส้ไก่
นางมณีรัตน์ ยืดยาว872142574
72
24/4/2018, 11:38:56บ้านนาอ่าง443579.55
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม กิจกรรมบูรณาการวันสำคัญ
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
วัด อบต. และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (บุคคล และแหล่งเรียนรู้)
นางประกาย พงศ์รพี854621272
73
24/4/2018, 11:49:12บ้านกุดฉิม อ.เมือง7777100
กิจกรรมชวนน้องอ่าน
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกวัน
ห้องสมุด
มุมหนังสือในห้องเรียน
ป้ายนิเทศต่างๆ
ศาลาประชาคม
วัด
ศูนย์สาธิตในชุมชน
นางปราการ แก้วคำ083-3327208
74
24/4/2018, 11:53:56
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
18610080
พี่อ่านนิทานให้น้องฟัง เล่าเรื่องตอนเช้า นำเสนอคำศัพท์ไทย อังกฤษ วางทุกงานอ่านทุกคน สมุดเล่มเล็ก สื่อเรียนรู้จากการอ่าน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องict
วัดบ้านหนองแวงงิ้วตาก นาสวนผสม ฟาร์มเห็ด ชุมชนบ้านหนองแวงงิ้วจากงานหัตถกรรมพื้นบ้าน อาชีพ
นางรัชนีย์ ศิริขวา936235285
75
24/4/2018, 11:59:37บ้านโคกกุง21318586.8
1. กิจกรรมตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย
2. กิจกรรมบันทีกการอ่าน
3.กิจกรรมประกวดเล่านิทาน
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2.ห้องปฏิบัติการทางภาษา
3.ห้องวิทยาศาสตร์
1. วัดในชุมชย
2. สระน้ำ บ่อเลี้ยงปลา
3.แปลงเพาะเห็ดฟาง
นางสาวรัชนี แสนเหวิม
862284554
76
24/4/2018, 12:30:06
บ้านหนองทุ่ม อ.โนนสัง
797594.94
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
2. กิจกรรมนิทานของฉัน
3. กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง
4. ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษวันละคำ
1. ห้องสมุด
2. ห้องคอมพิวเตอร์
1. วัดนันทวิชัย
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองทุ่ม
3. ชุมชน(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
นางสาวพวงทอง คงเจริญ
896182842
77
24/4/2018, 13:07:23บ้านลาด14110574.47
การทำหนังสือเล่มเล็ก การเรียงความ การเขียนเรื่องจากภาพ กิจกรรมตอบคำถามห้องสมุด
กิจกรรมอ่านนิทานให้น้องฟัง กิจกรรมอ่านให้พ่อแม่ฟัง กิจกรรมยอดนักอ่าน
ห้องสมุดโรงเรียน มุมหนังสือในห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
สวนสาธารณะ วัด องค์การบริหารส่วนตำบล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
นายสาโรจน์ สมุทรโคตา
951694213
78
24/4/2018, 14:37:38กุดหานสามัคคี19910050.25
กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง กิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์
กิจกรรมหุ่นมือสื่อภาษา
ห้องสมุดโรงเรียนสวนสัตว์นางปัณทิตตา ทองสุข872136288
79
24/4/2018, 14:38:17กุดหานสามัคคี19910050.25
กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง กิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์
กิจกรรมหุ่นมือสื่อภาษา
ห้องสมุดโรงเรียนสวนสัตว์นางปัณทิตตา ทองสุข872136288
80
24/4/2018, 14:51:27
ไทยรัฐวิทยา ๘๑(บ้านหนองภัยศูนย์)
1008080
บันทึกรักการอ่าน/นักข่าวรุ่นเยาว์/พี่สอนน้อง/หนังสือเล่มเล็ก/ภาษาวันละคำ/เสียงตามสาย
ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องข่าวไทยรัฐ/ป้ายนิเทศ/ป้ายชื่อห้องต่างๆ
วัด/สนง.ขนส่งจังหวัด/แขวงการทาง/โรงสีข้าว/พิพิธภัณฑ์
เกษมณี ศรีราช819646301
81
24/4/2018, 15:56:21นิคมสงเคราะห์ 3504182
กิจกรรมอ่านหนังสือให้น้องฟัง ตะกร้าความรู้ การเล่านิทาน บันทึกการอ่าน มุมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
ห้องสมุด ห้องนาฏศิลป์ ลานกิจกรรม
วัด ภูมิปัญญาท้องถิ่น สวนยางพารา
นางจริยา แสนเจริญสุข
611099177
82
24/4/2018, 17:59:16บ้านวังมน13010076.92
กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง กิจกรรมร่มความรู้ กิจกรรมตอบปัญหาในวันสำคัญ
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์บ้านวังมน อุทยานแห่งชาติภูเก้า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนการแปรรูปหน่อไม้ วัดถ้ำหามต่าง วัดสุพรหมโมกขวนาราม
นางสาวศิริพร ศรีมูลเมือง
636198265
83
24/4/2018, 18:02:45
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
252080
กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง กิจกรรมยอดนักอ่าน
ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์บ้านวังมน อุทยานแห่งชาติภูเก้า วัดถ้ำหามต่าง แหล่งเรียนรู้ในชุมชนการแปรรูปหน่อไม้
นางกัญญนันทน์ ชาริดา
621164180
84
24/4/2018, 20:32:26บ้านโนนเสถียร1128575
การทำสมุดเล่มเล็ก กิจกรรมพี่สอนน้อง การเล่านิทาน ภาษาไทยวันละคำ
ห้องสมุดโรงเรียน มุมรักการอ่า สวนเกษตร สมุนไพรจากตะไคร้หอม
วัดสุวรรณเขต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สวนสัตว์
นางจุฑารัตน์ แสนสากล
828544505
85
24/4/2018, 21:12:064545100
กิจกรรมสมุดบันทึกการอ่าน
ห้องสมุด แปลงเกษตร สวนป่าโรงเรียน
สวนสัตว์วัดสระพังทอง วัดสระแก้ว วัดชัยมงคล
นายสนธิ วิริยะกุล872330884
86
25/4/2018, 9:38:08บ้านดงบาก9393100ห้องสมุดเคลื่อนที่มุมอ่านหนังสือ
สถานพายาบาลประจำตำบล
ทิพย์มณี ดวงคำมูล942109841
87
25/4/2018, 10:52:22
บ้านโนนเสถียร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
1129282
ทำสมุดเล่มเล็ก การเล่านิทาน กิจกรรมพี่สอนน้อง ภาษาไทยวันละคำ กิจกรรมคำคล้องจอง
ห้องสมุดโรงเรียน สวนเกษตรในโรงเรียน ตะกร้าความรู้
วัดสุวรรณเขต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สวนสัตว์เขาสวนกวาง วิทยากรท่องสรภัญญะ
นางจุฑารัตน์ แสนสากล
828544505
88
25/4/2018, 11:30:45บ้านมอใต้2424100กิจกรรมรักการอ่านห้องสมุดศาลากลางบ้าน
นายเอกอัมรินทร์ ปิ่นคำ
984124608
89
25/4/2018, 11:35:12บ้านดอนข่า313131การประกวดเล่านิทา
ห้องสมุดและศูนย์ปฏิบัติการ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
นายชัยณรงค์ ไชยโย872269553
90
25/4/2018, 12:19:00บ้านหนองแสงนาล้อม1378058
ประกวดแข่งขันการอ่าน
กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้
ห้องสมุดโรงเรียน
มุมหนังสือในห้องเรียน
ป้ายนิเทศ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สวนสัตว์เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
นายพุทธา กลางหล้า892754396
91
25/4/2018, 21:11:33บ้านโนนสะอาด685580.88574นางศิรินุช สิงห์นี883233898
92
26/4/2018, 0:12:25บ้านโนนงาม21616074.07
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์ และป่าไม้ในโรงเรียน
งานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี
นางสมพร ศรีวรรณวงษ์981026397
93
26/4/2018, 4:57:37
บ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)
654873.85
ค่ายรักการอ่าน ตะกร้าพาความรู้ อ่านหนังสือให้น้องฟัง
ห้องสมุด ป้ายนิเทศ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์
วัด สวนสัตว์
นางวีรยา ลี้พงษ์กุล
083-356-5637
94
26/4/2018, 10:34:18
บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
11763.63รักการอ่านห้องสมุด
ศูนย์ กศน.ตำบลทรายทอง
นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
871267761
95
26/4/2018, 11:44:56
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
808080
กิจกรรมหน้าเสาธงภาษาไทยวันละคำ
ห้องสมุด ห้องอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล
สวนเกษตร วัดศรีสุมังคลาราม วัดโนนศิลาอาสน์ กองทุนหมู่บ้าน
ว่าที่รต.ญ.จิราภรณ์ ทิวาวงษ์
883390686
96
26/4/2018, 12:29:54
บ้านวังนำ้ขาวชนูปถัมภ์
14612082อ่านนิทาน
สวนหย่อม ห้องสมุด ห้องเรียนที่มีsmart tv. ห้องคอมพิวเตอร์
วัดไชยชุมพล ศาลาประชาคมหมู่บ้าน สวนลำไย ฟาร์มไก่
นางวัฒนา. ผุยมาตย์862255160
97
26/4/2018, 12:31:20
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
156156100ภาษาไทยวันลำคำ
ห้องสมุด มุมหนังสือ คอมพิวเตอร์
โทรทัศน์ วัด นางสมบัติ วงคำใหญ่084 7992287
98
26/4/2018, 12:52:33บ้านโคกน้ำเกี้ยง19215480
กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบคัว
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้สาระต่างๆ
อินเทอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดประชาชน
เกวลี พรมเทศ956614441
99
26/4/2018, 13:57:25
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
826376.83
1. หนังสือเล่มเล็ก 2. เกมตอบปัญหาปริศนาวรรณคดี 3. เกมตอบปัญหาสารานุกรมไทย 4. หนูน้อยนักเล่า
ห้องสมุด , ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียน, บริเวณโรงเรียน
วัดสายทอง, วัดป่าโคกสวรรค์, อบต.หนองหว้า, แหล่งเรียนรู้ในชุมชน, แหล่งเรียนรู้ในจังหวัด
นางนิภารัตน์ บุญพิรินทร์
898627203
100
26/4/2018, 15:33:23บ้านวังหมื่น442454.55
อักษรไข้ว อ่านข่าวหน้าเสาธง ภาษาไทยวันละคำ
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ มุมหนังสือ
ห้องสมุดประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ วัด
นายเกรียงศักดิ์ มอญขันธ์
879498690
Loading...
Main menu