ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
U8 - U10 ** 2015 - 2013U11 - U12 ** 2012 - 2011U13 - U14 ** 2010 - 2009U15 - U19 ** 2008 - 2005
2
RANDALLS 10A
8:00 AM - 2:00 PM
RANDALLS 10B
8:00 AM - 2:00 PM
RANDALLS 73
12:00 PM - 3:00 PM
RANDALLS 45
12:00 PM - 6:00 PM
RANDALLS 71
12:00 PM - 2:00 PM
RANDALLS 51
11:00 AM - 3:00 PM
MLK TURF
9:00 AM - 4:00 PM
3
8:00 AM8:00 AMG'14 ARSENAL - Jallow - WYSL 7v78:00 AMB'15 JUVENTUS - Moreira - WYSL U8 7v78:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM8:00 AM
4
G'14 CURRENT - Pranav - WYSL 7v7B'15 INTER - Moreira - WYSL U8 7v7G'15 SURF - TBD/Jallow - WYSL U8 7v7G'12 SPIRIT - Greene - EDP/NYCS 9v9G'10 SPURS - Myers - NL/EDP G'08 SURGE - Myers - NL/EDP
5
B'14 PALMEIRAS - Sesay - WYSL 7v7B'15 NAPOLI - Moreira/Flynn - WYSL U8 7v7G'12 WAVE - Motz - EDP/NYCS 9v9G'10 RAPIDS - Schackner - WYSL
6
B'14 FIORENTINA - Wongs - WYSL 7v7B'15 VERONA - Cruz - WYSL U8 7v7G'14 ARSENAL - Jallow - WYSL 7v7G'12 FORCE - Doramodou - WYSL 9v9G'10 THORNS - Hall - WYSL G'07 FLASH - Myers - NL/EDP
7
9:00 AMB'13 GRANADA - Torres - WYSL 7v7B'15 LAZIO - TBD - WYSL U8 7v79:00 AM9:00 AM9:00 AM9:00 AM9:00 AMMSC FUTURES - SESSION 1
9:20 AM - 10:20 AM
G'14 CURRENT - Pranav - WYSL 7v7G'07 SPORTING - LeGacy - NL/EDP
8
B'11 RANGERS - Diop - WYSL 9v9G'11 AJAX - Greene - EDP/NYCS 9v9G'09 REVS - Myers - NL/EDP G'07 LYON - Arapi - WYSL
9
9:30 AMG'13 VICTORY - Jallow - EDP/NYCS 7v79:30 AMB'12 BAYERN - Sesay - WYSL 9v9G'13 VICTORY - Jallow - EDP/NYCS 7v7G'11 ROWDIES - Motz - EDP/NYCS 9v9G'09 BOLTZ - Wall - WYSL
10
G'13 MAGIC - Hall - WYSL - WYSL 7v7B'11 BATTERY - B. Wong - WYSL 9v9G'13 MAGIC - Hall - WYSL - WYSL 7v7G'11 COURAGE - Doramodou - WYSL 9v9G'09 STEEL - Pranav - WYSLG'06 FUSION - Megaloudis - NL/EDP
11
10:00 AMB'13 DORTMUND - M. Wong - WYSL 7v7B'08 UNITED - Diop - WYSL10:00 AM10:00 AM10:00 AM10:00 AMG'06 DEVILS - LeGacy - NYCSL
12
G'09 STEEL - Pranav - WYSL10:30 AMMSC FUTURES - SESSION 2
10:25 AM - 11:25 AM
GIRLS FUTURES - TBD
13
14
G'05 UNION - Megaloudis - NPL
15
11:00 AM11:00 AMG'15 SURF - TBD/Jallow - WYSL U8 7v711:00 AMB'10 NEWCASTLE - M Wong - WYSL11:00 AM11:00 AM11:00 AM11:00 AMB'12 LEEDS - Diallo - WYSL 9v9G'05 STORM - Arapi - NYCSL
16
G'10 THORNS - Hall - WYSL B'09 BOCA - B. Wong - WYSLB'11 MARSEILLE - Coundoul - EDP 9v9
17
G'12 FORCE - Doramodou - WYSL 9v9B'10 FULHAM - Konate - WYSL B'10 DYNAMO - Francesconi - WYSL 11:30 AMB'14 GENOA - Velasco - WYSL 7v7
18
G'08 SURGE - Myers - NL/EDP
19
12:00 PM 12:00 PMG'12 WAVE - Motz - EDP/NYCS 9v9 12:00 PMB'14 RIVERHOUNDS - Soji - WYSL 7v7 12:00 PMG'09 BOLTZ - Wall - WYSL
20
B'13 WOLFSBURG - Soji - WYSL 7v7G'10 RAPIDS - Schackner - WYSL
21
12:30 PMG'11 COURAGE - Doramodou - WYSL 9v912:30 PMB'09 DERBY - Konate - WYSLB'12 RISING - Ung - WYSL 9v912:30 PMB'11 ENERGY - Diallo - WYSL 9v9
22
B'12 PACHUCA - Sanchez - WYSL 9v9B'07 BLITZ - Coundoul - WYSLB'15 JUVENTUS - Moreira - WYSL U8 7v7B'12 RACING BLUE Flynn - NYCFC 9v9B'10 CHELSEA - Selvadurai/Hodge - ECNL B'08 BARCELONA - Kapxhiu/Hodge - ECNL
23
1:00 PM1:00 PM1:00 PMB'13 CITY - Velasco - WYSL 7v7B'15 INTER - Moreira - WYSL U8 7v7B'12 RACING WHITE Flynn - NYCFC 9v9B'10 MILAN - Kapxhiu - ECRLB'08 BARCELONA - Amaducci - ECNL RL
24
B'15 NAPOLI - Moreira/Flynn - WYSL U8 7v7B'12 COLOGNE - Ung - WYSL 9v9B'10 DYNAMO - Francesconi - WYSL B'08 UNITED - Diop - WYSL
25
1:30 PMG'11 ROWDIES - Motz - EDP/NYCS 9v91:30 PMB'15 VERONA - Cruz - WYSL U8 7v7B'12 PACHUCA - Sanchez - WYSL 9v9B'10 FULHAM - Konate - WYSL B'08 CHIVAS - Osorio - WYSL
26
v. DUSCB'09 SEVILLA - Sanchez - WYSLB'15 LAZIO - TBD - WYSL U8 7v7B'12 BAYERN - Sesay - WYSL 9v9B'10 NEWCASTLE - M Wong - WYSL
27
2:00 PM 2:00 PM 2:00 PM B'12 COLOGNE - Ung - WYSL 9v9 2:00 PM 2:00 PM B'12 LEEDS - Diallo - WYSL 9v9B'07 ROMA Selvadurai/Kapxhiu - ECNL
28
EDP/CYLB'14 LIVERPOOL BLUE - Flynn - NYCFC 7v7B'12 RISING - Ung - WYSL 9v9B'09 ATLETICO - Selvadurai/Hodge - ECNLB'07 ROMA - Bouchard - ECNL RL
29
#38802:30 PMB'14 LIVERPOOL WHITE - Flynn - NYCFC 7v7B'09 MONACO - Amaducci - ECNL RLB'07 BLITZ - Coundoul - WYSL
30
B'14 GENOA - Velasco - WYSL 7v7B'11 REAL BLUE - Wonderlin - Pre ECNL 9v9B'09 BOCA - B. Wong - WYSLB'07 TORINO - Konate/Diallo - WYSL
31
3:00 PM3:00 PM3:00 PM3:00 PM3:00 PMG'11 AJAX - Greene - EDP/NYCS 9v93:00 PM3:00 PMB'14 PALMEIRAS - Sesay - WYSL 7v7B'11 REAL WHITE - Wonderlin - Pre ECNL 9v9B'09 DERBY - Konate - WYSL
32
B'14 FIORENTINA - Wongs - WYSL 7v7B'11 MARSEILLE - Coundoul - EDP 9v9B'09 SEVILLA - Sanchez - WYSL
33
B'14 RIVERHOUNDS - Soji - WYSL 7v7B'11 BATTERY - B. Wong - WYSL 9v9
34
B'11 ENERGY - Diallo - WYSL 9v9B'06 WOLVES - Selvadurai/Hodge - ECNL
35
4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 4:00 PMB'13 PSG BLUE - Wonderlin - NYCFC 7v7B'11 RANGERS - Diop - WYSL 9v9B'06 EXPRESS - Francesconi - ECNL RL
36
B'13 PSG WHITE - Wonderlin - NYCFC 7v7B'06 WHITECAPS - Osorio - WYSL
37
4:30 PMB'13 DORTMUND - M. Wong - WYSL 7v7
38
B'13 CITY - Velasco - WYSL 7v7B'05 FREEDOM - Selvadurai/Hodge - ECNL
39
5:00 PM5:00 PM5:00 PM5:00 PM5:00 PM5:00 PM5:00 PMB'13 WOLFSBURG - Soji - WYSL 7v7B'05 EARTHQUAKES - Bouchard - ECNL RL
40
B'13 GRANADA - Torres - WYSL 7v7B'05 CELTIC - Woodehouse - WYSL
41
42
BOYS FUTURES - Moreira
43
6:00 PM6:00 PM6:00 PM6:00 PM6:00 PM6:00 PM6:00 PM6:00 PM
44
45
46
B'12 RACING WHITE Flynn - NYCFC 9v9Manhattan SC PSG 2013 Blue
47
7:00 PM7:00 PM7:00 PM7:00 PM7:00 PM7:00 PM7:00 PM7:00 PMG'11 ROWDIES - Motz - EDP/NYCS 9v9Manhattan SC PSG 2013 White
48
Manhattan SC Racing 2012 BlueManhattan SC Racing 2012 White
49
Manhattan SC Liverpool 2014Manhattan SC Rowdies 2011
50
Manhattan SC Spirit 2012
51
8:00 PM8:00 PM8:00 PM8:00 PM8:00 PM8:00 PM8:00 PM8:00 PM
52
53
54
55
9:00 PM9:00 PM9:00 PM9:00 PM9:00 PM9:00 PM9:00 PM9:00 PM
56
Sunset
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69