Đối chiếu lương thưởng - 3 tháng.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU CHI TIẾT
2
Thông số đối chiếu : Tổng lương thưởng toàn công ty
3
Thời điểm : 5/26/2017 10:29:27 AM
4
Từ tháng :01/2017Đến tháng :03/2017
5
6
Thông sốT 03-2017T 02-2017T 01-2017T 03-2016T 02-2016T 01-2016
7
Lương làm việc 1.253.941.217 1.406.889.554 1.463.448.281 1.317.943.451 1.279.569.172 1.279.569.172
8
Lương tăng ca 50.584.892 29.416.935 33.120.709 21.210.685 8.379.254 8.379.254
9
Phụ cấp 121.341.667 105.171.667 105.746.667 102.741.667 88.375.667 88.375.667
10
Thu nhập khác 63.294.194 642.401.772 642.401.772
11
Thưởng
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...