เก็บคะแนน_t2c2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
2เรื่อง
สถานะของสาร
2
รายการ20ธค27ธค17มคบฝตดอากาศท้ายบท
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน222785520
4
1
เด็กชายธัญเทพ เทพทองดี (s)
222805513
5
2เด็กชายภาณุกฤษณ ใจสมัคร2221195415
6
3เด็กชายธนบดี วงษ์นุช222845513
7
4เด็กชายณรภัทร ตุงคะสูต2221025514
8
5
เด็กชายนพอินทร์ อินทร์สิทธิ์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
9
6เด็กชายธนธรณ์ นิลจันทร์ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
10
7เด็กชายนครินทร์ คงหนู2221066719
11
8
เด็กชายภามคริษฐ์ อิ่มกระจ่าง
222855514
12
9
เด็กชายพีรวัส วงศ์ประชารัตน์
222966617
13
10
เด็กชายชาร์ลี เลย์ตั้น บราวน์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
14
11เด็กชายชนินทร ทองสิน (s)222795513
15
12เด็กชายธีรภัทร เธียรธนู2221056614
16
13
เด็กหญิงพิชญ์พีรยา บุณยสาระ
2221016614
17
14เด็กหญิงวีรยา บัวสำเริง222866614
18
15
เด็กหญิงสิร์นริน เสนายุติธรรม
2221066717
19
16
เด็กหญิงกัญญวรา กลิ่นเกษร
2221156616
20
17เด็กหญิงรณีรัตน์ บัวโคก2221066614
21
18เด็กหญิงชมชฎา รักเรือง222975615
22
19
เด็กหญิงกนกพร พีระพันธุ์
2221035511
23
20
เด็กหญิงปรีดานุช บำรุงพงษ์
22894414
24
21เด็กหญิงภัทราพร ทิณเสวก2221067616
25
22
เด็กหญิงศิริกมล สัทธานนท์
2221076718
26
23เด็กหญิงกรกนก คุณวุฒิดี2221036614
27
24เด็กหญิงทัศพร มีไชโย222104514
28
25เด็กหญิงภัคจิรา มณีสาร222916614
29
26เด็กหญิงคุณัญญา อินฟูลำ2221066614
30
27เด็กหญิงขวัญรัก ทองสนธิ2221057717
31
28
เด็กหญิงกฤตจญภรณ์ เถื่อนเค
222924415
32
29เด็กหญิงอัคคณัฐ พันมา2221045513
33
30
เด็กหญิงณัฐกฤตา สำราญวงค์
222955418
34
31เด็กหญิงปภาดา กาวีวงศ์2221066614
35
32เด็กหญิงฬีญากรณ์ ธูปหอม222995616
36
33
เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนทอง
2221056614
37
34เด็กหญิงณัฐชยา ภู่อ่ำ2221035513
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...