เก็บคะแนน_t2c2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
2เรื่อง
สถานะของสาร
2
รายการ19ธค26ธค2มค
สถานะสาร
สมบัติสสาร
ตด1ccบฝท้ายบท2ข้อa2ข้อbแลค
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน2225555782010106
4
1
เด็กชายวรภัร บัวอิ่มพันธ์
21233447813685
5
2
เด็กชายพุทธภูมิ วิเชียรสรรค์
113333110664
6
3
เด็กชายติณณ์ แต้มประสิทธิ์
22254448916986
7
4เด็กชายศรณ์จุฑา นาคนวล222554421171086
8
5
เด็กชายนวพรรษ เขียวเอี่ยม
22233331412666
9
6
เด็กชายณัฐนนท์ เนียมเหลี่ยม
22233333612666
10
7เด็กชายปัญณวิชญ์ ฟักแฟง222553328141066
11
8เด็กชายณชพล บุญวังแร่2225544105191086
12
9
เด็กชายพลวรรธน์ ชัยพันธุ์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
13
10
เด็กชายจิรวัฒณ์ เอี่ยมกร่าง
22244445211886
14
11เด็กชายยิ่งคุณ ทองทา222554489111086
15
12เด็กชายบุรินทร์ มีชาวนา22233334511666
16
13
เด็กชายชยธร ถิ่นเครือจีน
22233335714666
17
14เด็กชายธนกร นาคะอภิ22233333915666
18
15เด็กชายภัทรพล ช้างเผือก22233441715686
19
16เด็กชายธนยศ กุคำอู่2233432114674
20
17เด็กชายปัณณทัต สืบจิตต์22243333312766
21
18
เด็กชายรัชชานนท์ แร้งเกี้ยว
22233035215636
22
19เด็กหญิงชนิสรา ทองพาน22233438211676
23
20
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ระยาภักดิ์
22253435715876
24
21เด็กหญิงภัทรศยา ทองทา22277661231814126
25
22
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร ฟักเอม
222645387151086
26
23
เด็กหญิงพิชญาภา เฉลิมวัฒนชัย
22233332212666
27
24เด็กหญิงจิรัชยา ภาพติ๊บ22244337811866
28
25
เด็กหญิงรดา พิพัฒน์ศาสตร์
22233447715686
29
26เด็กหญิงแพรไหม สิงห์สอน22233335615666
30
27
เด็กหญิงวรรณลักษณ์ สมบัติสวั
222664488171286
31
28เด็กหญิงณัฎฐา อารีย์22233333013666
32
29
เด็กหญิงอภิชาดา ณ พัทลุง
22233436218676
33
30
เด็กหญิงฑิณัชฌา พุ่มนุ่ม
2223333777666
34
31เด็กหญิงนันท์สินี น้ำวน22244448710886
35
32
เด็กหญิงอัยยวรรณ เขียวดอกน้อย
223333719664
36
33
เด็กหญิงภิญญลัคน์ ธนาสิทธิ์นิติ
22243437114776
37
34เด็กหญิงวเรณยา ม่วงน้อย22255546691096
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...