ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
2
3
ЗВІТ
4
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
5
(форма № 4-2д, № 4-2м),
6
за 9 місяців 2021 року
7
УстановаЗДО №32 Рівненської міської радиза ЄДРПОУ25675242
8
Територіям. Рівнеза КОАТУУ561010000
9
Організаційно-правова форма господарюванняОрган місцевого самоврядуванняза КОПФГ420
10
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 350Міністерство фінансів України
11
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету--
12
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів06-
13
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)0611010Дошкільна освіта
14
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
15
Одиниця виміру: грн, коп.
16
ПоказникиКЕКВ та/або ККККод рядкаЗатверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного рокуПерераховано залишокНадійшло коштів за звітний період (рік)Касові за звітний період (рік)Фактичні за звітний період (рік)Залишок на кінець звітного періоду (року)
17
18
усьогоу тому числі на рахунках в установах банківусьогоу тому числі перераховані з рахунків в установах банківусьогоу тому числі на рахунках в установах банків
19
12345678910121112
20
Надходження коштів – усьогоХ01095 908,000,53--99 407,10ХХХ3 500,53-
21
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунківХ02095 908,00ХХХ99 407,10ХХХХХ
22
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осібХ030-ХХХ-ХХХХХ
23
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та грантиХ040-ХХХ-ХХХХХ
24
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримкиХ050-ХХХ-ХХХХХ
25
ФінансуванняХ060-ХХХ-ХХХХХ
26
Видатки та надання кредитів- усьогоХ07095 908,00ХХХХ95 907,10--ХХ
27
у тому числі:
28
Поточні видатки200008095 908,00ХХХХ95 907,10--ХХ
29
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100090-ХХХХ---ХХ
30
Оплата праці 2110100-ХХХХ---ХХ
31
Заробітна плата2111110-ХХХХ---ХХ
32
Грошове забезпечення військовослужбовців2112120-ХХХХ---ХХ
33
Нарахування на оплату праці2120130-ХХХХ---ХХ
34
Використання товарів і послуг220014095 908,00ХХХХ95 907,10--ХХ
35
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221015095 908,00ХХХХ95 907,10--ХХ
36
Медикаменти та перев’язувальні матеріали2220160-ХХХХ---ХХ
37
Продукти харчування2230170-ХХХХ---ХХ
38
Оплата послуг (крім комунальних)2240180ХХХХ--ХХ
39
Видатки на відрядження2250190-ХХХХ---ХХ
40
Видатки та заходи спеціального призначення2260200-ХХХХ---ХХ
41
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270210-ХХХХ---ХХ
42
Оплата теплопостачання2271220-ХХХХ---ХХ
43
Оплата водопостачання та водовідведення2272230-ХХХХ---ХХ
44
Оплата електроенергії2273240-ХХХХ---ХХ
45
Оплата природного газу2274250-ХХХХ---ХХ
46
Оплата інших енергоносіїв2275260-ХХХХ---ХХ
47
Оплата енргосервісу2276270-ХХХХ---ХХ
48
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм2280280-ХХХХ---ХХ
49
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм2281290-ХХХХ---ХХ
50
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282300-ХХХХ---ХХ
51
Обслуговування боргових зобов’язань 2400310-ХХХХ---ХХ
52
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410320-ХХХХ---ХХ
53
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420330-ХХХХ---ХХ
54
Поточні трансферти2600340-ХХХХ---ХХ
55
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)2610350-ХХХХ---ХХ
56
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2620360-ХХХХ---ХХ
57
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям2630370-ХХХХ---ХХ
58
Соціальне забезпечення2700380-ХХХХ---ХХ
59
Виплата пенсій і допомоги2710390-ХХХХ---ХХ
60
Стипендії 2720400-ХХХХ---ХХ
61
Інші виплати населенню2730410-ХХХХ---ХХ
62
Інші поточні видатки2800420-ХХХХ---ХХ
63
Капітальні видатки3000430-ХХХХ---ХХ
64
Придбання основного капіталу3100440-ХХХХ---ХХ
65
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3110450ХХХХ--ХХ
66
Капітальне будівництво (придбання)3120460-ХХХХ---ХХ
67
Капітальне будівництво (придбання) житла3121470-ХХХХ---ХХ
68
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122480-ХХХХ---ХХ
69
Капітальний ремонт3130490-ХХХХ---ХХ
70
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)3131500-ХХХХ---ХХ
71
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132510-ХХХХ---ХХ
72
Реконструкція та реставрація 3140520-ХХХХ---ХХ
73
Реконструкція житлового фонду (приміщень)3141530-ХХХХ---ХХ
74
Реконструкція та реставрація інших об’єктів3142540-ХХХХ---ХХ
75
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури3143550-ХХХХ---ХХ
76
Створення державних запасів і резервів3150560-ХХХХ---ХХ
77
Придбання землі та нематеріальних активів3160570-ХХХХ---ХХ
78
Капітальні трансферти3200580-ХХХХ---ХХ
79
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)3210590-ХХХХ---ХХ
80
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів3220600-ХХХХ---ХХ
81
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям3230610-ХХХХ---ХХ
82
Капітальні трансферти населенню3240620-ХХХХ---ХХ
83
Внутрішнє кредитування4100630-ХХХХ---ХХ
84
Надання внутрішніх кредитів4110640-ХХХХ---ХХ
85
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів4111650-ХХХХ---ХХ
86
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям4112660-ХХХХ---ХХ
87
Надання інших внутрішніх кредитів4113670-ХХХХ---ХХ
88
Зовнішнє кредитування4200680-ХХХХ---ХХ
89
Надання зовнішніх кредитів4210690-ХХХХ---ХХ
90
91
Керівник Б. М. Турович
92
(підпис)(ініціали, прізвище)
93
Головний бухгалтерГ. Т. Ярмольчук
94
(підпис)(ініціали, прізвище)
95
96
97
98
99
100