לוח מבחנים מחצית ב'- בית ט'
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHI
1
לוח מבחנים בית ט' - מחצית ב'
2
תאריך לועזיתאריך עברייום בשבועט'1ט'2ט'3ט'4ט'5אירועים
3
25.1.2019י"ט שבטו
4
26.1.2019כ' שבטש
5
שבוע מועדי ב - תחילת רבעון ג'
6
27.1.2019כ"א שבטאאנגלית באנגלית באנגלית באנגלית באנגלית ביום השואה הבינלאומי
7
28.1.2019כ"ב שבטבחובה בחובה בחובה בחובה בחובה בבגרות חורף בעברית
8
29.1.2019כ"ג שבטגבחירה בבחירה בבחירה בבחירה בבחירה באקדמיה בתיכון שעות 5+6 מצוינות + נחשון
9
30.1.2019כ"ד שבטדיום שיא אורח חיים בריא
10
31.1.2019כ"ה שבטהמתמטיקה במתמטיקה במפגש עם אג'יהלמפגש עם אג'יהלמתמטיקה ב
11
1.2.2019כ"ו שבטו
12
2.2.2019כ"ז שבטשבת
13
3.2.2019כ"ח שבטא
14
4.2.2019כ"ט שבטבכמיהכמיהאנגליתאנגליתאנגליתיום המהנדסת - IBM
15
5.2.2019ל' שבטגגלעד האן - מוגנות ברשת - שעה 8:00-11:30 שני סבבים בית ט'
16
6.2.2019א' אדר א'דמגמת אמנות - סיור במוזיאון
17
7.2.2019ב' אדר א'האנגליתאנגליתחוקי זכויות הנוער מהסנגוריה הציבורית
18
8.2.2019ג' אדר א'ו
19
9.2.2019ד' אדר א'שבת
20
10.2.2019ה' אדר א'א
21
11.2.2019ו' אדר א'בעבריתעבריתעבריתעבריתהתנדבות
22
12.2.2019ז' אדר א'גשעור 2 הכנה לכנס טכנולוגישעור 2 הכנה לכנס טכנולוגיאקדמיה בתיכון שעות 5+6 מצוינות + נחשון
23
13.2.2019ח' אדר א'דפרוייקט מהממ"ט
24
14.2.2019ט' אדר א'היום חלוקת תעודות מחצית א'"בלאגן ברשת"
25
15.2.2019י' אדר א'ו
26
16.2.2019יא' אדר א' שבת
27
17.2.2019יב' אדר א'אכמיה
28
18.2.2019יג' אדר א'בהסטוריה"מכורים לחיים" פעילות שכבתית בבית ראשונים בשעה 10:15 - 11:45
29
19.2.2019יד' אדר א'גהסטוריההסטוריהסיור טכנולוגיהסיור טכנולוגיה
30
20.2.2019ט"ו אדר א'דיום שדה לסטףהרצאה כתות מצוינות + נחשון - גישור בעולם המשפט כפתרון סכסוכים
31
21.2.2019ט"ז אדר א'האנגליתביקור מגמת אמנות במדרשה לאמנות בית ברל הרצאה מעוררת השראה
32
22.2.2019י"ז אדר א'ו
33
23.2.2019י"ח אדר א'שבת
34
24.2.2019י"ט אדר א'אספרותפרוייקט מהממ"טספרות
35
25.2.2019כ' אדר א'בספרותספרותכמיה
36
26.2.2019כ"א אדר א'גתנ"ךיום שדה לסטףעברית
37
27.2.2019כ"ב אדר א'דטורניר כדורשת עירוני לשכבה ט' באולם הספורט של קלעי
38
28.2.2019כ"ג אדר א'הערב מגמת מוסיקה
39
1.3.2019כ"ד אדר א'ו
40
2.3.2019כ"ה אדר א'שבת
41
3.3.2019כ"ו אדר א'אתנ"ךפיסיקהשבוע החינוך + שבוע לחשיפת מגמות בכתות
42
4.3.2019כ"ז אדר א'ביום המהנדסתיום המהנדסתשבוע החינוך + שבוע לחשיפת מגמות בכתות
43
5.3.2019כ"ח אדר א'גערבית/צרפתיתערבית/צרפתיתערבית/צרפתיתערבית/צרפתיתשבוע החינוך + שבוע לחשיפת מגמות בכתות - יום דמוקרטיה בית ספרי
44
6.3.2019כ"ט אדר א'דסמינר מצוינותשבוע החינוך + שבוע לחשיפת מגמות בכתות
45
7.3.2019ל' אדר א'התנ"ךאזרחותשבוע החינוך + שבוע לחשיפת מגמות בכתות
46
8.3.2019א' אדר ב'ו
47
9.3.2019ב' אדר ב'שבת
48
10.3.2019ג' אדר ב'א
49
11.3.2019ד' אדר ב'בתנ"ך
50
12.3.2019ה' אדר ב'גיום התגוננות ארצי - אין מבחנים ואירועיםערב מגמות
51
13.3.2019ו' אדר ב'דיום שדה לסטףסיור מגמת מוסיקה+אומנות
52
14.3.2019ז' אדר ב'הסדנאותסדנאותסדנאותסדנאותסדנאות
53
15.3.2019ח' אדר ב'ו
54
16.3.2019ט' אדר ב'שבת
55
17.3.2019י' אדר ב'אהיסטוריה
56
18.3.2019י"א אדר ב'בצרפתית ערבית
57
19.3.2019י"ב אדר ב'גהפנינג פורים בית ספרי
58
20.3.2019י"ג אדר ב'דחופשת פורים
59
21.3.2019י"ד אדר ב'ה
60
22.3.2019ט"ו אדר ב'ו
61
23.3.2019ט"ז אדר ב'שבת
62
24.3.2019י"ז אדר ב'אאזרחותספרותאזרחותשעורים 1+2 התרמה
63
25.3.2019י"ח אדר ב'ב
64
26.3.2019י"ט אדר ב'גאזרחותיום שדה לסטףפיסיקה
65
27.3.2019כ' אדר ב'ד
66
28.3.2019כ"א אדר ב'המתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
67
29.3.2019כ"ב אדר ב'ו
68
30.3.2019כ"ג אדר ב'שבת
69
31.3.2019כ"ד אדר ב'אביולוגיה
70
1.4.2019כ"ה אדר ב'בביולוגיה
71
2.4.2019כ"ו אדר ב'גביולוגיהאזרחותמדעי המחשב
72
3.4.2019כ"ז אדר ב'דשיעורי חינוך של הנוע"ל - בואו להדריך
73
4.4.2019כ"ח אדר ב'המדעי המחשבמדעי המחשבמדעי המחשבביולוגיה
74
סוף רבעון ג'
75
5.4.2019כ"ט אדר ב'ו
76
6.4.2019א' ניסן שבת
77
7.4.2019ב' ניסןאמדעי המחשבסייבר
78
8.4.2019ג' ניסןבערב הורים רבעון ג'
79
9.4.2019ד' ניסןגבחירותבחירותבחירותבחירותבחירות7-18.4.2019 - משלחת לסין ט+י+יא
80
10.4.2019ה' ניסןדיום שדה לסטף
81
11.4.2019ו' ניסןהחופשת פסח
82
12.4.2019ז' ניסןו
83
13.4.2019ח' ניסןשבת
84
14.4.2019ט' ניסןא
85
15.4.2019י' ניסןב
86
16.4.2019י"א ניסןג
87
17.4.2019י"ב ניסןד
88
18.4.2019י"ג ניסןה
89
19.4.2019י"ד ניסןו
90
20.4.2019ט"ו ניסןשבת
91
21.4.2019ט"ז ניסןא
92
22.4.2019י"ז ניסןב
93
23.4.2019י"ח ניסןג
94
24.4.2019י"ט ניסןד
95
25.4.2019כ' ניסןה
96
26.4.2019כ"א ניסןו
97
27.4.2019כ"ב ניסןשבת
98
28.4.2019כ"ג ניסןאהיסטוריה
99
29.4.2019כ"ד ניסןבאנגליתאנגלית
100
30.4.2019כ"ה ניסןגאנגליתאנגליתאנגלית
Loading...