T332-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาจีน
จิตพิสัย
ห้อง 332
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153877น.ส.กมลกานต์สมุทรรัตนกุล6191055201055
6
253918น.ส.กัลยรักษ์อัศวพงษ์เกษม6201055201056
7
353926น.ส.กิตยากรนนทภักดิ์7261055201063
8
453996น.ส.ชนาภาอิฐรัตน์10271055201067
9
552610น.ส.ชิดชนกเซี่ย9241055201063
10
654066น.ส.ฐิติวรดาเบญจกวิน10251055201065
ขส ปลายภาค
11
754130น.ส.ณิชกุลอัครกำธร6231055201059
12
854160น.ส.ทอทองทิพย์รัตน์8221055201060
13
954176น.ส.ธนภรณ์โกรทินธาคม10251055201065
14
1054189น.ส.ธมนวรรณฟักเล็ก6171055201053
15
1154248น.ส.นวพรแซ่เฮ้ง9251055201064
16
1254266น.ส.นิชาภาศรีแสนปาง7241055201061
17
1354275น.ส.บัญจภัทร์ไชยสงวนธรรม7201055201057
18
1454284น.ส.ปณิชารัตนบุญเสน4251055201059
19
1554288น.ส.ปภัสสราหว่อง5271055201062
20
1654295น.ส.ปรางสุภาน้อยนิมิตร8211055201059
21
1754300น.ส.ปริมลานนาเดชวรสุทธิ6171055201053
22
1854315น.ส.ปัญจาภรณ์
ตรังค์เจริญสุทธิ
22110552043
23
1954323น.ส.ปัณณธรทาคิน52310501543
24
2054349น.ส.ปุญญิศาไชยสุต8241055201062
25
2154408น.ส.พิมพ์ชนกตั้งเกษมภิญโญ10231055201063
26
2254420น.ส.พิมพ์พิชชาเต็งต้นวงศ์82310501546
27
2353016น.ส.พิรดาบำเพ็ญวัฒนา715131055201052
28
2454455น.ส.แพววนิตกลมจิตร10261055201066
29
2554460น.ส.ฟ้าใสชุนสิทธิ์10201055201060
30
2654471น.ส.ภัทรจารินตันจาตรนต์10241055201064
31
2754582น.ส.วิมพ์วิภาค้ำจุนวงศ์สกุล6211055201057
32
2854599น.ส.ศรัณย์พรยินดีมาก10271055201067;
33
2954602น.ส.ศรุตาจรูญเมธี8231055201061
34
3054661น.ส.สุพรรณิการ์โอสถสิทธิ์9241055201063
35
3154685น.ส.อนัคฆมณีกฤษฎาสิมะ7251055201062
36
3254711น.ส.อรวรากฤตยพงษ์8231055201061
37
3353325น.ส.อัจฉริยาคำจวง5251055201060
38
3454741น.ส.อิงคิศรามุติตาภรณ์7201055201057
39
3554791นายกุลพัทธ์เอมมาโนชญ์10221055201062
40
3655015นายนวพลมงคลธีระสกุล7251055201062
41
3755180นายรติอภิรัชชัยกุล10251055201065
42
3855202นายวรรณชัยไชยสุวรรณ7251055201062
43
3955203นายวรรณรัตน์ทองแผ่น8221055201060
44
10301055201030100
45
46
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
47
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
48
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15 สิงหาคม 2560
49
paek2551@gmail.com or LineID=0917091253
50
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ปี ชั้น 2
51
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
52
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
53
paek2551@gmail.com
ID Line
54
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
55
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
56
57
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
58
59
ข้อละ 1 คะแนน
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
332
 
 
Main menu