รายงานประเมินไขว้ระหว่างสถานบริการพนา60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานประเมินไขว้สุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
2
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
3
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
4
ประเมินผล วันที่ 12 มีนาคม 2561
5
ลำดับสถานบริการ
ผู้ประเมิน
สถานบริการ
ผู้รับประเมิน
หมู่บ้านชุมชน
ที่ถูกประเมิน
ผลสำรวจแปลผลความเสี่ยง
ต่อโรคไข้เลือดออก
6
จำนวน
หลังคาเรือน
ที่สำรวจ
จำนวน
หลังคาเรือน
ที่พบลูกน้ำ
จำนวน
ภาชนะ
ที่สำรวจลูกน้ำ
จำนวน
ภาชนะ
ที่พบลูกน้ำ
ค่า HI
ค่า BI
ค่า CI
โรงเรียน
ที่ถูก
ประเมิน
จำนวน
ภาชนะ
สำรวจ
จำนวน
ภาชนะ
ที่พบ
ค่า CI
วัด
ที่ถูก
ประเมิน
จำนวน
ภาชนะ
สำรวจ
จำนวน
ภาชนะ
ที่พบ
ค่า CI
7
1รพ.พนา
รพ.สต.นาสะแบง
เสารีก40142643535.0087.5013.26
ชุมชนบ้านเสารีก
12216.67
ปัจฉิม
321031.25
8
2
รพ.สต.จานลาน
รพ.สต.อุ่มยาง
ดอนแดง4081751320.0032.507.43
ดอนแดงนาโนน
1000.00
ดอนแดง
1200.00
9
3
รพ.สต.อุ่มยาง
รพ.สต.จานลาน
โนนหวาง40121431630.0040.0011.19
โนนหวาง
5480.00
โนนหวาง
300.00
10
4
รพ.สต.โพนเมือง
รพ.สต.ถ่อน
หัวดอน40161892040.0050.0010.58
หัวดอน
1600.00
อัมพร
9111.11
11
5
รพ.สต.นาสะแบง
รพ.พนา
โนนตาวาง
45201943344.4473.3317.01
ม่วงสวาสดื์
1100.00
ม่วงสวาสดิ์
1000.00
12
6
รพ.สต.ถ่อน
รพ.สต.โพนเมือง
จิก46191462341.3050.0015.75จิก6116.67จิก7228.57
13
14
จำนวนหมู่บ้าน HI <10
เท่ากับ
0
บ้าน
15
จำนวนโรงเรียนค่า CI=0
เท่ากับ
3
แห่ง
16
จำนวนวัด ค่า CI=0
เท่ากับ
3
แห่ง
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
มีนา61
Copy of มีนา61
เมษา60
พฤษภา60
มิถุนายน60
กรกฎา60
สิงหา60
กันยา60
ตุลา60
สรุป
 
 
Main menu