TAPAK ERPH BAHASA MELAYU SM
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
2
3
BAHASA MELAYU (SM)MINGGU:1DATE:Monday, January 1, 2018, ::
4
TINGKATAN:1TEMA:TEMA 10: PELANCONGAN
5
KELAS:1BTAJUK :UNIT 19 : Pesona Malaysia
6
MASA:8.45TO8.15KEMAHIRAN:Mendengar dan Bertutur
7
STANDARD KANDUNGAN1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu atau topik.
8
STANDARD PEMBELAJARANPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
9
1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis.
10
2.1.2 Membaca secara mekanis pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan nada yang sesuai.
11
AKTIVITI P&P
12
STRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PA21
13
Pembelajaran KontekstualTalaqqi MusyafahahPapan putihRally Table
14
Pembelajaran KontekstualLatih TubiPapan putihRally Table
15
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
16
PETA I-THINKNILAI-NILAI MURNIKEMAHIRAN BERFIKIRKECERDASAN PELBAGAI
17
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)Baik HatiMembanding dan membezaBahasa
18
Tree Map (Peta Pokok)BerdikariMengkelaskanRuang
19
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
20
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
21
Latihan bertulis
Lembaran Kerja/
Pemerhatian
Amali
/
Soal Jawab
Kuiz
22
23
REFLEKSI & IMPAK
24
25
/
orang murid berjaya dan dapat:
1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis.
26
27
/
orang murid berjaya dan dapat:
2.1.2 Membaca secara mekanis pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan nada yang sesuai.
28
29
Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.
30
NOTA/CATATAN
31
PdP di tangguh kerana Kucing Beranak
32
EVIDEN
33
234567234567
34
-TINGKATAN TEMATAJUKKOSONGSKOBJEKTIFAKTIVITIPRESTASITAFSIRANKELASMINGGUSTRATEGIKAEDAHBBMKBKK 1KBKK 2FORMULA KBKK 1FORMULA KBKK 2FORMULA KBKK 3FORMULA KBKK 4IMPAKTAKSIR
NOTA
35
1
Kecemasan
1
TEMA 1 : AMALAN GAYA HIDUP SIHAT
UNIT 1 : Sihat Membawa Kejayaan
Mendengar dan Bertutur
1.1 Mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran.
1.1.1 Mendengar dan mengenal sebutan perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat.
TEMA 1 : AMALAN GAYA HIDUP SIHATUNIT 19 : Pesona Malaysia1.1 Mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran.
1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis.
Rally Table1ASATUPendekatan Induktif dan DeduktifTalaqqi MusyafahahObjek sebenarNILAI-NILAI MURNIAdilCircle Map (Peta Bulatan)AdilMembuat kaitanBahasaAktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LEMBARAN KERJA/BUKU AKTIVITI kepada semua pelajar.
PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
36
2
MC
1
TEMA 1 : AMALAN GAYA HIDUP SIHAT
UNIT 2 : Amalan Kesejahteraan Hidup
Mendengar dan Bertutur
1.2 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran.
1.2.1 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.
TEMA 1 : AMALAN GAYA HIDUP SIHATUNIT 20 : Indahnya Bumi Bertuah1.2 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran.1.8.2 Mengulas peristiwa mengikut urutan secara jelas dan bernas menggunakan ayat yang gramatis.Same Different1BDUAPendekatan Berpusatkan GuruBerceritaCDNILAI-NILAI MURNIAmanahBubble Map (Peta Buih)AmanahMembanding dan membezaLogik MatematikAktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
37
3
CRK
1
TEMA 2 : BERINGAT SUPAYA SELAMAT
UNIT 3 : Sayangi Nyawa Anda
Mendengar dan Bertutur
1.2 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran.
1.2.2 Mendengar dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dalam ujaran dengan menyatakan maksud yang betul, tepat dan jelas mengikut konteks
TEMA 2 : BERINGAT SUPAYA SELAMAT1.2 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran.Timed Pair Share1CTIGAPendekatan Berpusatkan MuridLatih TubiKomputerNILAI-NILAI MURNIBaik HatiDouble Bubble Map (Peta Buih Berganda)Baik HatiMengkelaskanRuangSelain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
38
MASA
4
Program Sekolah
1
TEMA 2 : BERINGAT SUPAYA SELAMAT
UNIT 4 : Keselamatan di Mana-mana
Mendengar dan Bertutur
1.3 Mendengar dan memahamimaklumat, fakta, idea dan hujah dalam pelbagai wacana danmemberikan respons.
1.3.1 Mendengar dan memahami maklumat, fakta dan idea dalam pelbagai wacana dengan memberikan respons secara lisan dengan betul, tepat dan bermakna.
TEMA 2 : BERINGAT SUPAYA SELAMAT1.3 Mendengar dan memahamimaklumat, fakta, idea dan hujah dalam pelbagai wacana danmemberikan respons.Talking Chips1DEMPATPembelajaran KonstruktivismeMain PerananCoursewareNILAI-NILAI MURNIBekerjasamaTree Map (Peta Pokok)BekerjasamaMenyusun aturMuzikSelain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
39
7.4505
Kursus
1
TEMA 3 : CAHAYA PERPADUAN
UNIT 5 : Serasi Bersama
Mendengar dan Bertutur
1.3 Mendengar dan memahamimaklumat, fakta, idea dan hujah dalam pelbagai wacana danmemberikan respons.
1.3.2 Mendengar dan memahami maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan dengan memberikan respons yang betul, tepat dan bermakna.
TEMA 3 : CAHAYA PERPADUAN1.3 Mendengar dan memahamimaklumat, fakta, idea dan hujah dalam pelbagai wacana danmemberikan respons.Team Stand-N-Share2APembelajaran KontekstualPerbincanganJalur filemNILAI-NILAI MURNIBeraniBrace Map (Peta Dakap)BeraniMengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’Kinestetik
40
8.156
Mesyuarat
1
TEMA 3 : CAHAYA PERPADUAN
UNIT 6 : Perpaduan
Mendengar dan Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal.
1.4.1 Berbual tentang kegiatan harian serta hal-hal persendirian menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara santun.
TEMA 3 : CAHAYA PERPADUAN1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal.Fan-N-Pick2BPembelajaran MasteriPermainanFlashcardsNILAI-NILAI MURNIBerazam / Bercita-cita TinggiFlow Map (Peta Alir)Berazam / Bercita-cita TinggiMengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.Interpersonal
41
8.457
Kucing Beranak
1
TEMA 4 : SENI BERSENDIKAN BUDAYA
UNIT 7 : Citra Bangsa
Mendengar dan Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal.
1.4.2 Berbicara untuk memulakan dan mengakhiri perbualan, bertanya khabar, serta menyatakan terima kasih dan penghargaan secara bertatasusila.
TEMA 4 : SENI BERSENDIKAN BUDAYA1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal.Rally Robin2CPembelajaran Akses KendiriPenyelesaian MasalahLaptopNILAI-NILAI MURNIBerdikariMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)BerdikariMengenal pasti pernyataan berat sebelahIntrapersonal
42
9.1581
TEMA 4 : SENI BERSENDIKAN BUDAYA
UNIT 8 : Tautan Seni Subur Harmoni
Mendengar dan Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal.
1.4.3 Menceritakan pengalaman diri dan orang lain dalam pelbagai situasi dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun.
TEMA 4 : SENI BERSENDIKAN BUDAYA1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal.Round Robin2DPembelajaran Pengaturan KendiriTasmikProjektor LCDNILAI-NILAI MURNIBerdisiplinBridge Map (Peta Titi)BerdisiplinMengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebabNaturalistik
43
9.4591
TEMA 5 : JATI DIRI DAN KEWARGANEGARAAN
UNIT 9 : Rakyat Berjasa Negara Terbilang
Mendengar dan Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan.
1.5.1 Mengemukakan soalan bertumpu untuk mengetahui pesanan, arahan, panduan dan tunjuk cara dengan betul tepat dan secara bertatasusila.
TEMA 5 : JATI DIRI DAN KEWARGANEGARAAN1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan.Mix-N-MatchKajian Masa DepanKuizModelNILAI-NILAI MURNIBerhati-hatiBerhati-hatiMengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
44
10.15101
TEMA 5 : JATI DIRI DAN KEWARGANEGARAAN
UNIT 10 : Jasamu Pemimpin
Mendengar dan Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan.
1.5.2 Memberikan jawapan yang sesuai tentang sesuatu perkara dengan betul, tepat dan secara bertatasusila.
TEMA 5 : JATI DIRI DAN KEWARGANEGARAAN1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan.Gallery WalkTeori Kecerdasan PelbagaiLakonanNotisNILAI-NILAI MURNIBerhemah TinggiBerhemah TinggiMembuat inferens atau kesimpulanan awal
45
10.45111
TEMA 6 : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
UNIT 11 : Sinar Masa Depan
Mendengar dan Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan.
1.5.3 Bersoal jawab dalam perbualan menggunakan soalan bertumpu dan mengemukakan jawapan yang sesuai dan betul secara bertatasusila.
TEMA 6 : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan.Lyrical LessonsSoal JawabProjektor overheadNILAI-NILAI MURNIBerjimat CermatBerjimat CermatMembuat generalisasi atau hipotesis
46
11.15121
TEMA 6 : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
UNIT 12 : Sains Merentas Kehidupan
Mendengar dan Bertutur
1.6 Menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara dalam pelbagai situasi.
1.6.1 Menyampaikan isi dan fakta tentang sesuatu perkara dengan betul dan jelas menggunakan ayat yang gramatis.
TEMA 6 : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI1.6 Menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara dalam pelbagai situasi.Who Am I?ProjekGambarNILAI-NILAI MURNIBersatu paduBersatu paduMentafsir
47
11.45131
TEMA 7 : TEKNOLOGI AMALAN HIJAU
UNIT 13 : Lestarikan Kehijauan Bumi
Mendengar dan Bertutur
1.6 Menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara dalam pelbagai situasi.
1.6.2 Menyampaikan maklumat dalam bentuk ucapan dan pengumuman dengan betul, tepat, jelas, intonasi yang sesuai dan berkesan menggunakan ayat yang gramatis.
TEMA 7 : TEKNOLOGI AMALAN HIJAU1.6 Menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara dalam pelbagai situasi.Think-Pair-ShareSumbangsaranBahan bercetakNILAI-NILAI MURNIBersimpatiBersimpatiMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
48
12.15141
TEMA 7 : TEKNOLOGI AMALAN HIJAU
UNIT 14 : Selamatkan Bumi Kita
Mendengar dan Bertutur
1.7 Berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara.
1.7.1 Berbincang tentang sesuatu perkara yang didengar atau dilihat untuk bertukar-tukar pandangan secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.
TEMA 7 : TEKNOLOGI AMALAN HIJAU1.7 Berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara.Spin-N-ThinkLawatanRadioNILAI-NILAI MURNIBersopan santun / PeramahBersopan santun / PeramahMerumus atau meringkas
49
12.45151
TEMA 8 : SEKTOR PERTANIAN PESAT MEMBANGUN
UNIT 15 : Pertanian Satu Perniagaan
Mendengar dan Bertutur
1.7 Berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara.
1.7.2 Berunding untuk mendapatkan persetujuan bagi sesuatu tawaran tentang sesuatu perkara secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.
TEMA 8 : SEKTOR PERTANIAN PESAT MEMBANGUN1.7 Berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara.Traveling FilePertandinganPerakam pitaNILAI-NILAI MURNIBersyukurBersyukurMembuat keputusan
50
1.15161
TEMA 8 : SEKTOR PERTANIAN PESAT MEMBANGUN
UNIT 16 : Dunia Baru Tani
Mendengar dan Bertutur
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu atau topik.
1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis.
TEMA 8 : SEKTOR PERTANIAN PESAT MEMBANGUN1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu atau topik.Team ProjectTeka-TekiTelevisyenNILAI-NILAI MURNIBertanggungjawabBertanggungjawabMenyelesaikan masalah
51
1.45171
TEMA 9 : EKONOMI DAN PENGURUSN KEWANGAN
UNIT 17 : Pengurusan Kewangan Berhemat
Mendengar dan Bertutur
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu atau topik.
1.8.2 Mengulas peristiwa mengikut urutan secara jelas dan bernas menggunakan ayat yang gramatis.
TEMA 9 : EKONOMI DAN PENGURUSN KEWANGAN1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu atau topik.Hot SeatPerbahasanBuku TeksNILAI-NILAI MURNIBerterima KasihBerterima Kasih
52
181
TEMA 9 : EKONOMI DAN PENGURUSN KEWANGAN
UNIT 18 : Urus Tadbir KewanganMembaca
2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi.
2.1.1 Membaca secara mekanis pengumuman, ikrar, iklan dan promosi dengan sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar.
TEMA 9 : EKONOMI DAN PENGURUSN KEWANGANRole PlayLukisanVideoNILAI-NILAI MURNIBertoleransiBertoleransi
53
191
TEMA 10: PELANCONGAN
UNIT 19 : Pesona MalaysiaMembaca
2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi.
2.1.2 Membaca secara mekanis pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan nada yang sesuai.
TEMA 10: PELANCONGANThe Yarn YarnCatanPapan putihNILAI-NILAI MURNIIkhlasIkhlas
54
201
TEMA 10: PELANCONGAN
UNIT 20 : Indahnya Bumi BertuahMembaca
2.2 Membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maksud keseluruhan daripada pelbagai bahan.
2.2.1 Membaca untuk memahami makna perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat.
TEMA 10: PELANCONGANMontajLembaran kerjaNILAI-NILAI MURNIJujurJujur
55
211
TEMA 11 : SEJARAH DAN WARISAN
UNIT 21 : Sejarah Mengejar Erti KehidupanMembaca
2.2 Membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maksud keseluruhan daripada pelbagai bahan.
2.2.2 Membaca untuk memahami maklumat daripada arahan dalam pelbagai bahan dengan memberikan respons yang betul dan tepat.
TEMA 11 : SEJARAH DAN WARISANCetakanNILAI-NILAI MURNIKasih SayangKasih Sayang
56
221
TEMA 11 : SEJARAH DAN WARISAN
UNIT 22 : Seni Warisan Anak BangsaMembaca
2.2 Membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata, istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maksud keseluruhan daripada pelbagai bahan.
2.2.3 Membaca untuk memahami idea keseluruhan dalam pelbagai bahan prosa dengan betul dan tepat secara luncuran dan imbasan.
TEMA 11 : SEJARAH DAN WARISANStensilanNILAI-NILAI MURNIKebebasanKebebasan
57
231
TEMA 12 : SUKAN DAN REKREASI
UNIT 23 : Jasmani CergasMembaca
2.3 Membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan.
2.3.1 Membaca untuk menyaring dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tepat.
TEMA 12 : SUKAN DAN REKREASIPosterNILAI-NILAI MURNIKesederhanaanKesederhanaan
58
241
TEMA 12 : SUKAN DAN REKREASI
UNIT 24 : Cergas AktifMembaca
2.4 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan kelancaran membaca, meluaskan perbendaharaan kata dan ilmu pengetahuan.
2.4.1 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meningkatkan penguasaan kosa kata dan ungkapan menarik dengan pemahaman dan penghayatan yang baik
TEMA 12 : SUKAN DAN REKREASITiupanNILAI-NILAI MURNIMematuhi Undang-undangMematuhi Undang-undang
59
251
TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN INDUSTRI NEGARA
UNIT 25 : Malaysia Hab Industri MakananMenulis
3.1 Menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah; maksud rangkai kata, ungkapan dan ayat.
3.1.1 Menulis untuk menyatakan makna kata dengan betul mengikut konteks
TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN INDUSTRI NEGARAIkatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNIMencintai alam sekitarMencintai alam sekitar
60
261
TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN INDUSTRI NEGARA
UNIT 26 : Usahawan BerwibawaMenulis
3.2 Menulis untuk mengemukakan maklumat dan pandangan tentang sesuatu perkara.
3.2.1 Menulis untuk menyatakan sesuatu situasi yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis.
TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN INDUSTRI NEGARAArca TimbulNILAI-NILAI MURNIMenepati MasaMenepati Masa
61
271
TEMA 14 : WADAH ILMU
UNIT 27 : Menuju Puncak JayaMenulis
3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan.
3.3.1 Menulis untuk melengkapkan maklumat diri dan ayat dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat.
TEMA 14 : WADAH ILMUAsemblajNILAI-NILAI MURNIMenghargai MasaMenghargai Masa
62
281
TEMA 14 : WADAH ILMU
UNIT 28 : Pendidikan Bestari Negara LestariMenulis
3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang.
3.4.1 Membina kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai secara terancang dan kemas menggunakan bahasa yang tepat.
TEMA 14 : WADAH ILMUStabailNILAI-NILAI MURNIMenghormatiMenghormati
63
291
TEMA 15 : BAHASA DAN KESUSASTERAAN
UNIT 29 : Bahasa Disulam Sastera DianyamMenulis
3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang.
3.4.2 Menulis perenggan pendahuluan dengan membina ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan secara terancang, tertib dan kemas menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.
TEMA 15 : BAHASA DAN KESUSASTERAANTekatNILAI-NILAI MURNIMenjaga kebersihanMenjaga kebersihan
64
301
TEMA 15 : BAHASA DAN KESUSASTERAAN
UNIT 30 : Merekayasa BahasaMenulis
3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang.
3.4.3 Menulis perenggan isi dan kesimpulan yang kemas menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat.
TEMA 15 : BAHASA DAN KESUSASTERAANTenunanNILAI-NILAI MURNIMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diri
65
311TEMA 16 : KERJAYAUNIT 31 : Kerjaya ImpianMenulis
3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang.
3.4.4 Menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan dan cerita menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik.
TEMA 16 : KERJAYAAlat Pertahanan DiriNILAI-NILAI MURNIPatriotikPatriotik
66
321TEMA 16 : KERJAYAUNIT 32 : Rentak KejayaanMenulis
3.5 Menulis untuk meringkaskan dan merumus pelbagai bahan prosa
3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk menghasilkan ringkasan dengan betul menggunakan ayat yang gramatis.
TEMA 16 : KERJAYAAlat Perhiasan DiriNILAI-NILAI MURNIPemurahPemurah
67
331
TEMA 17 : INTEGRITI
UNIT 33 : Sempurnakan DiriMenulis
3.6 Menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik.
3.6.1 Menulis untuk mengolah maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk prosa bentuk puisi dan bentuk ilustrasi dengan menggunakan bahasa yang betul dan tafsiran yang tepat.
TEMA 17 : INTEGRITITalaqqi MusyafahahNILAI-NILAI MURNIPrihatinPrihatin
68
341
TEMA 17 : INTEGRITI
UNIT 34 : Tonggak SejahteraMenulis
3.6 Menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik.
3.6.2 Menulis untuk mengolah maklumat daripada bahan grafik kepada perenggan dan bahan prosa atau puisi kepada bahan ilustrasi menggunakan ayat yang gramatis.
TEMA 17 : INTEGRITIBerceritaNILAI-NILAI MURNIRajin / TekunRajin / Tekun
69
351
TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK
UNIT 35 : Dataran MerdekaMenulis
3.7 Mengedit dan memurnikan pelbagai teks.
3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan kesalahan nahu yang mudah dengan betul tanpa mengubah maksud asal ayat.
TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIKLatih TubiNILAI-NILAI MURNIRasionalRasional
70
361
TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK
UNIT 36 : Nilai DemokrasiAspek Seni Bahasa
4.1 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi
4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa dengan memberikan respons peribadi tentang sinopsis, tema dan persoalan dengan betul, rasional dan penuh penghayatan.
TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIKMain PerananNILAI-NILAI MURNISabarSabar
71
371
KOMSAS : Puisi Tradisional
Pantun Dua keratAspek Seni Bahasa
4.1 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi
4.1.2 Memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respons peribadi tentang bentuk, huraian maksud dengan betul, rasional dan penuh penghayatan.
KOMSAS : Puisi TradisionalPerbincanganNILAI-NILAI MURNITaat / PatuhTaat / Patuh
72
381
KOMSAS : Puisi Tradisional
Syair - PohonBuluhAspek Seni Bahasa
4.1 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi
4.1.3 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons peribadi dari aspek pengulangan kata dan singkatan kata dengan betul dan penuh penghayatan.
KOMSAS : Puisi TradisionalPermainanNILAI-NILAI MURNITabah / CekalTabah / Cekal
73
391
KOMSAS : Puisi Moden
Sajak - Kita Umpama Sehelai DaunAspek Seni Bahasa
4.2 Memahami dan menggunakanperbandingan semacam, peribahasa, kata-kata hikmat, kiasan madah pujangga, dan bahasa berirama dalam komunikasi dan penulisan.
4.2.1 Memahami dan menggunakan perbandingan semacam dalam komunikasi dan penulisan dengan betul, tepat dan mengikut konteks.
KOMSAS : Puisi ModenPenyelesaian MasalahNILAI-NILAI MURNITolong menolongTolong menolong
74
401
KOMSAS : Puisi Moden
Sajak - Kuingin Berterima KasihAspek Seni Bahasa
4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan puisi secara terancang.
4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen dengan mengaplikasikan kerangka penulisan sastera secara terancang dan tertib menggunakan idea yang kreatif serta bahasa yang indah dan menarik.
KOMSAS : Puisi ModenTasmikNILAI-NILAI MURNIYakinYakin
75
411
KOMSAS : Puisi Moden
Sajak - AkuAspek Seni Bahasa
4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan puisi secara terancang.
4.3.2 Menghasilkan syair secara terancang dan tertib, menggunakan idea yang kreatif serta bahasa yang indah dan menarik.
KOMSAS : Puisi ModenKuiz
PETA I-THINK
Circle Map (Peta Bulatan)
76
421
KOMSAS : Puisi Moden
Sajak - Kunci BahasaAspek Seni Bahasa
4.4 Mempersembahkan karya prosa, puisi dan pelbagai persembahan lain.
4.4.1 Mempersembahkan pengacaraan menggunakan sebutan, intonasi, nada, gaya dan bahasa badan yang sesuai melalui teknik yang menarik dan berkesan.
KOMSAS : Puisi ModenLakonan
PETA I-THINK
Bubble Map (Peta Buih)
77
431
KOMSAS : Prosa Tradisional
Asal PadiAspek Tatabahasa
5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat.
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas yang tunggal dan yang mengalami pemajmukan dengan betul mengikut konteks.
KOMSAS : Prosa TradisionalSoal Jawab
PETA I-THINK
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
78
441KOMSAS : CerpenOrenAspek Tatabahasa
5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna, bentuk, perasaan dan waktu dengan betul mengikut konteks.
KOMSAS : CerpenProjek
PETA I-THINK
Tree Map (Peta Pokok)
79
451KOMSAS : CerpenHadiahAspek Tatabahasa
5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat dengan betul mengikut konteks.
KOMSAS : CerpenSumbangsaran
PETA I-THINK
Brace Map (Peta Dakap)
80
461KOMSAS : CerpenKuih Bakul Limau MandarinAspek Tatabahasa
5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul mengikut konteks.
KOMSAS : CerpenLawatan
PETA I-THINK
Flow Map (Peta Alir)
81
1KOMSAS : DramaHadiahAspek Tatabahasa
5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda dalam pelbagai ayat.
5.2.1 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan dan kata ganda majmuk dengan betul mengikut konteks.
KOMSAS : DramaPertandingan
PETA I-THINK
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
82
1NOVELFORMULA TERMODINAMIKAspek Tatabahasa
5.3 Memahami dan menggunakan kata terbitan dalam pelbagai ayat.
5.3.1 Memahami dan menggunakan awalan dan akhiran bagi kata nama dengan betul mengikut konteks.
NOVELTeka-Teki
PETA I-THINK
Bridge Map (Peta Titi)
83
1Aspek Tatabahasa
5.4 Memahami dan menggunakan frasa dalam pelbagai ayat.
5.4.1 Memahami dan menggunakan frasa nama dengan betul mengikut konteks.
Perbahasan
KECERDASAN PELBAGAI
Bahasa
84
1Aspek Tatabahasa
5.5 Memahami dan membina pelbagai ayat.
5.5.1 Memahami dan membina ayat berdasarkan pola ayat inti dengan betul dan tepat mengikutkonteks.
Lukisan
KECERDASAN PELBAGAI
Logik Matematik
85
1Aspek Tatabahasa
5.6 Menganalisis dan membetulkan kesalahan sesuatu ayat.
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan kesalahan ayat mudah.
Catan
KECERDASAN PELBAGAI
Ruang
86
Montaj
KECERDASAN PELBAGAI
Muzik
87
Cetakan
KECERDASAN PELBAGAI
Kinestetik
88
Stensilan
KECERDASAN PELBAGAI
Interpersonal
89
Poster
KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal
90
Catan
KECERDASAN PELBAGAI
Naturalistik
91
Kolaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat kaitan
92
Stensilan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membanding dan membeza
93
Tiupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengkelaskan
94
Ikatan dan Celupan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Menyusun atur
95
Arca Timbul
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
96
Asemblaj
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
97
Stabail
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti pernyataan berat sebelah
98
Tekat
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
99
Tenunan
KEMAHIRAN BERFIKIR
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
100
Alat Pertahanan Diri
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membuat inferens atau kesimpulanan awal
Loading...
Main menu