DS giao vien coi thi CHINH QUY tuan 49 nam 2017-2018 HOC KY II.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
1
Thứ
Tuần
STTMaGVHọ tênKhoaLớpHọc phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
2
249PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnH05DEKH,KTXQ11Sáng20/8/20182491
3
249NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
D12GTTK1Sáng20/8/20182491
4
249HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D12GTTK1Sáng20/8/20182491
5
249GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D12GTTK1Sáng20/8/20182491
6
249SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS05HSCS1Sáng20/8/20182491PM
7
249KhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
S05HSCS1Sáng20/8/20182491PM
8
249LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS05HSCS1Sáng20/8/20182491PM
9
249AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS05HSCS1Sáng20/8/20182491PM
10
249PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
S05HSCS1Sáng20/8/20182491PM
11
249PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS05HSCS1Sáng20/8/20182491PM
12
249SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS05HSCS2Sáng20/8/20182491PM
13
249KhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
S05HSCS2Sáng20/8/20182491PM
14
249LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS05HSCS2Sáng20/8/20182491PM
15
249AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBS05HSCS2Sáng20/8/20182491PM
16
249PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
X11MDH2Sáng20/8/20182491PM
17
249PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoN8KTDP12Sáng20/8/20182491PM
18
349NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC04YHHN1Sáng21/8/20183491
19
349PhucSanNguyễn Thị PhúcSảnY20San1Sáng21/8/20183491
20
349LienSanHồ Thị LiênSảnS04DLS1Sáng21/8/20183491
21
349TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSảnS04DLS1Sáng21/8/20183491
22
349NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
SảnS04DLS1Sáng21/8/20183491
23
349QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS04DLS1Sáng21/8/20183491
24
349
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS04DLS1Sáng21/8/20183491
25
349TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS04DLS1Sáng21/8/20183491
26
349PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS04DLS1Sáng21/8/20183491
27
349LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐS04DLS1Sáng21/8/20183491
28
349PhuongDDTrần Thị Ánh Phượng
Điều dưỡng
S04DLS1Sáng21/8/20183491
29
349
PhuongDuoc
Nguyễn Thị PhươngDượcS04DLS1Sáng21/8/20183491
30
349SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíX10HSLS11Sáng21/8/20183491PM
31
349ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịX10HSLS11Sáng21/8/20183491PM
32
349VuCTLê Thị Ngọc VũChính trịX10HSLS11Sáng21/8/20183491PM
33
349KhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
X10HSLS11Sáng21/8/20183491PM
34
349ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBH04CSTE1Sáng21/8/20183491PM
35
349LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKHH04CSTE1Sáng21/8/20183491PM
36
349SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11YHCT2Sáng21/8/20183491PM
37
349ThuongCTHồ thị ThườngChính trịD11YHCT2Sáng21/8/20183491PM
38
349VuCTLê Thị Ngọc VũChính trịD11YHCT2Sáng21/8/20183491PM
39
349KhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
D11YHCT2Sáng21/8/20183491PM
40
349ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBD11YHCT2Sáng21/8/20183491PM
41
349LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKHD11YHCT2Sáng21/8/20183491PM
42
349SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD11YHCT3Sáng21/8/20183491PM
43
349ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịD11YHCT3Sáng21/8/20183491PM
44
349VuCTLê Thị Ngọc VũChính trịD11YHCT3Sáng21/8/20183491PM
45
349KhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
D11YHCT3Sáng21/8/20183491PM
46
349ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBD11YHCT3Sáng21/8/20183491PM
47
349LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKHD11YHCT3Sáng21/8/20183491PM
48
449LienSanHồ Thị LiênSảnH05SKPN1Sáng22/8/20184491
49
449PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoN8NKTH1Sáng22/8/20184491
50
449SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíC5,S5,X11PL1Sáng22/8/20184491PM
51
449LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịC5,S5,X11PL1Sáng22/8/20184491PM
52
449AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBC5,S5,X11PL1Sáng22/8/20184491PM
53
449HaKHPhạm Thị thu HàNCKHC5,S5,X11PL1Sáng22/8/20184491PM
54
449LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐC5,S5,X11PL1Sáng22/8/20184491PM
55
449HungNGNguyễn Trọng HùngNgoạiC5,S5,X11PL1Sáng22/8/20184491PM
56
449SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíC5,S5,X11PL2Sáng22/8/20184491PM
57
449LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịC5,S5,X11PL2Sáng22/8/20184491PM
58
449AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBC5,S5,X11PL2Sáng22/8/20184491PM
59
449HaKHPhạm Thị thu HàNCKHC5,S5,X11PL2Sáng22/8/20184491PM
60
449LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐC5,S5,X11PL2Sáng22/8/20184491PM
61
449HungNGNguyễn Trọng HùngNgoạiC5,S5,X11PL2Sáng22/8/20184491PM
62
449SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD12NG13Sáng22/8/20184491PM
63
449LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD12NG13Sáng22/8/20184491PM
64
449AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBD12NG13Sáng22/8/20184491PM
65
449HaKHPhạm Thị thu HàNCKHD12NG13Sáng22/8/20184491PM
66
449LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐD12NG13Sáng22/8/20184491PM
67
449HungNGNguyễn Trọng HùngNgoạiD12NG13Sáng22/8/20184491PM
68
549QuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
X10HHDM1Sáng23/8/20185491
69
549ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
X10HHDM1Sáng23/8/20185491
70
549TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS4PCD1Sáng23/8/20185491
71
549NamDuocThái Hoàng NamDượcS4PCD1Sáng23/8/20185491
72
549QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS4PCD1Sáng23/8/20185491
73
549
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS4PCD1Sáng23/8/20185491
74
549NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
S4PCD1Sáng23/8/20185491
75
549GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
S4PCD1Sáng23/8/20185491
76
549HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
S4PCD1Sáng23/8/20185491
77
549LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
S4PCD1Sáng23/8/20185491
78
549LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS4PCD1Sáng23/8/20185491
79
549PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS4PCD1Sáng23/8/20185491
80
549NguyenSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
SảnS4PCD1Sáng23/8/20185491
81
549TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSảnS4PCD1Sáng23/8/20185491
82
549SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíH4SLTS1Sáng23/8/20185491PM
83
549LienSanHồ Thị LiênSảnH4SLTS1Sáng23/8/20185491PM
84
549VanSanLê Thị Thanh VânSảnY20Lay21Sáng23/8/20185491PM
85
549NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnhC04KTSA4Chiều23/8/20185491
86
549LienSanHồ Thị LiênSảnD11San4Chiều23/8/20185491
87
549VanSanLê Thị Thanh VânSảnD11San4Chiều23/8/20185491
88
549NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
SảnD11San4Chiều23/8/20185491
89
549TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSảnD11San4Chiều23/8/20185491
90
549TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVD11San4Chiều23/8/20185491
91
549LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD11San4Chiều23/8/20185491
92
549LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKHD11San4Chiều23/8/20185491
93
549PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoD11San4Chiều23/8/20185491
94
649SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS05HDU1Sáng24/8/20186491PM
95
649TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS05HDU1Sáng24/8/20186491PM
96
649QuanDuocNguyễn Văn QuânDượcS05HDU1Sáng24/8/20186491PM
97
649
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS05HDU1Sáng24/8/20186491PM
98
649NamDuocThái Hoàng NamDượcS05HDU1Sáng24/8/20186491PM
99
649TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS05HDU1Sáng24/8/20186491PM
100
649SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS05HDU2Sáng24/8/20186491PM
Loading...
Main menu