ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
c
Додаток № 2
2
Дані щодо оплати послуг виконавця робіт/ надавача послуг
3
1. ПІБГО "ІНСТИТУТ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ"
4
5
3. Адреса виконавця робіт/ надавача послуг4. Телефон виконавця робіт/ надавача послуг
(разом з кодом)
6
5. Сфери роботи, у яких пропонуються послуги
7
1
Консультант з надання консультаційних послуг для ВПО з послуги соціальної інтеграції та реінтеграції як виду соціального захисту ВПО
8
2
9
3
10
6. ОСВІТА (вказати усі заклади, у яких виконавець робіт/ надавач послуг проходив навчання)7. ЗНАННЯ МОВ
(за шкалою від 1 до 5)
11
Назва та місце розташування
навчального закладу
спеціалізація
науковий
ступінь
датамовиусні
навички
письмові
навички
12
13
14
15
16
8. ДОСВІД РОБОТИ
1. Вкажіть досвід роботи за останні два (2) роки. Зазначте рівень заробітної плати окремо для кожного року.
Почніть із поточного місця роботи або останнього місця роботи, якщо наразі контракт не підписано із жодним роботодавцем. Продовжіть на окремому аркуші, якщо потрібно перерахувати усіх роботодавців, досвід роботи з якими споріднений до того, що його має виконувати консультант згідно з цим контрактом.
2. Заробітна плата (визначення) – це основний періодичний платіж за надані послуги, що не враховує бонуси, домовленості щодо участі у прибутках, комісійні винагороди, гонорари за консультаційні послуги, оплати за понаднормову роботу, компенсування витрат на закордонні відрядження, винаймання житла або проживання чи допомогу на навчання.
17
НАЗВА ПОСАДИНАЗВА ТА АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЇ-РОБОТОДАВЦЯ,
КОНТАКТНА ОСОБА ТА ЇЇ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ
НАЗВА ПРОЕКТУ ТА ДОНОРА ПРОЕКТУ (Якщо застосовується)Період
(число, місяць, рік)
Розмір місячної
заробітної плати
у гривнях (отримано на руки)
Кількість годин
на день (можливе застосування середнього значення)**
Розмір заробітної плати за 1 годину
у гривнях
(отримано на руки)***
18
здо
19
Поточне місце роботи (у разі наявності поточного місця роботи). Кількість годин поточної зайнятості на день, має бути обов'язково зазначені.
20
250008149
21
#DIV/0!
22
Попередні місця роботи
23
#DIV/0!
24
#DIV/0!
25
#DIV/0!
26
** Зазначається кількість годин праці за один робочий день (залежно від виконуваного виду робочого часу - повного, скороченого та ін.) в т.ч. за останнім/поточним місцем (місцями) роботи
*** Відомості про розмір оплати праці за 1 годину праці зазначається виконавцем робіт/ надавачем послуг в т.ч. за останнім/поточним місцем (місцями) роботи
27
9. СПЕЦИФІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
(вкажіть послуги, які надавалися впродовж останніх двох (2) років, якщо такі були)
Почніть із поточного контракту щодо надання консультаційних послуг/виконання робіт або останнього завершеного контракту.
28
СФЕРА НАДАННЯ ПОСЛУГНАЗВА ТА АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЇ-РОБОТОДАВЦЯ,
КОНТАКТНА ОСОБА ТА ЇЇ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ
НАЗВА ПРОЕКТУ ТА ДОНОРА ПРОЕКТУ (Якщо застосовується)Період
(число, місяць, рік)
кількість
днів протягом місяця
кількість годин
за 1 день (можливе застосування середнього значення)
Вартість
одного дня в гривнях (отримано на руки)
Вартість
однієї години в гривнях (отримано на руки)****
29
здо
30
#DIV/0!
31
#DIV/0!
32
#DIV/0!
33
Коментарі*****
34
**** Вартість консультаційної години зазначається за усіма проектами, в яких надавач послуг брав або бере участь. У разі, якщо відповідно до контракту виконання робіт або надання послуг гонорар зазначався загальною сумою, без розрахунку вартості години, вартість години за таким контрактом має вираховуватись учасником самостійно, зазначення данної інформації є обовязковим.
***** У разі, якщо вартість години за тим чи іншим контрактам включала витрати на оплату послуг третіх сторін / залучення персоналу (застосовується до ФОП) інші витрати, це має бути зазначено у полі "Коментарі".
35
10. ЗАСВІДЧЕННЯ: Зазначена вище інформація є точною і відповідає дійсності
36
Підпис консультантаДата
37
38
39
* Організація гарантує, що інформація, вказана в цьому документі, залишатиметься конфіденційною і не надаватиметься контролюючим органам.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100