Tematy prac zal. (Szkoła Policealna), semestr: 05.02.2018 - 29.06.2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
SEMESTRPrzedmiotNauczycielTemat 1Temat 2Temat 3Temat 4
2
Opiekun medycznyIM1.J1. Prowadzenie działalności gospodarczejMonika Brodowska
System ubezpieczeń zdrowotnych w PolsceFinansowanie świadczeń zdrowotnychDziałalność zawodowa - rodzaje umów o pracę, prawa i obowiązki zakładu pracy i pracownikaZasady planowania określonej działalności gospodarczej
3
M1.J3. Planowanie i organizowanie systemu opiekiAndrzej Wszeborowski
Archiwizacja dokumentacji medycznej Akty prawne regulujące działalność branży medycznejFinansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce
4
M1.J4. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowiaKrystyna GojlikPostępowanie w przypadku zawału mięśnia sercowego i udaru mózguPostępowanie w przypadku zatrzymania krążenia i oddychania u dorosłychZasady opatrywania ran, złamań, skręceń, zwichnięć
5
M1.J5. Posługiwanie się językiem obcym zawodowym w ochronie zdrowiaUrszula Zaborowska
6
M1.J6. Posługiwanie się językiem migowym Agnieszka OlszewskaSposoby komunikacji z osobą niesłyszącą
7
M2.J1. Określanie psychofizycznych aspektów zdrowia i chorobyKrystyna GojlikCzynniki ryzyka, przyczyny i objawy chorób układu krążeniaScharakteryzuj przyczyny i skutki odwodnienia organizmuWyjaśnij podstawy fizjologiczne procesu oddychania
8
M2.J2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnychCecylia ChilińskaZnaczenie kompetencji personalnych i społecznych w pracy opiekuna medycznegoOdpowiedzialność moralna w pracy opiekuna medycznegoProblemy i dylematy etyczne w pracy opiekuna medycznego
9
M3.J1. Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnychKrystyna GojlikWyjaśnij jaki jest związek między pojęciami: potrzeba czystości i higiena osobistaOpisz zmiany zachodzące w strukturze potrzeb w okresie starościScharakteryzuj powikłania ze strony układu oddechowego u chorych leżących
10
Podstawy przedsiębiorczościMonika Brodowska
Charakterystyka gospodarki rynkowejRodzaje kredytów bankowychKlasyfikacja ubezpieczeń w PolsceEtyka w pracy i w biznesie
19
Technik masażystaIVM4.J2 Wykonywanie masażu specjalistycznegoAgnieszka Żegaczewskapodstawy anatomiczne i fizjologiczne masażu segmentarnegoMetodyka i wskazania do masażu izometrycznego
20
M5.J1 Dobieranie rodzaju masażu w sporcieAgnieszka ŻegaczewskaRodzaje i metody masażu sportowegoMetodyka masażu w różnych dyscyplinach sportuMasaż w odnowie biologicznej
21
M5.J2 Wykonywanie masażu w sporcieKarol Bogdański
22
M6.J1 Wykonywanie masażu w kosmetyceKarol Bogdański
23
M6.J2 Wykonywanie masażu w profilaktyce i masażu relaksacyjnegoAgnieszka ŻegaczewskaRodzaje masażu relaksacyjnego
Zasady stosowania masażu profilaktycznego
Zasady masażu relaksacyjnego
24
Podstawy przedsiębiorczościTadeusz GogaczCharakterystyka form zatrudnienia pracowników w Polsce.Bezrobocie i sposoby przeciwdziałaniu temu zjawisku.
25
Technik ochrony fizycznej osób i mieniaIVJęzyk obcy w ochronie osób i mieniaUrszula ZaborowskaMini slownik posko -niemiecki w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.
26
KonwojowanieTomasz JeglińskiRodzaje konwojów.Zasady opracowywania planu ochrony w konwojach.
27
Podstawy prawa w ochronie osób i mieniaAndrzej Wszeborowski
Charakterystyka wybranego przestępstwa przeciwko mieniu
Procedury związane z organizację imprezy masowejStatus prawny specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
28
Podstawy ekonomii w ochronie osób i mieniaUrszula Nartowicz
29
Techniki interwencyjne i samoobronaTomasz JeglińskiObezwładnianie z obchwytów.Sprawdzanie osoby.Transportowanie osoby.
30
Wyszkolenie strzeleckieTomasz JeglińskiZasada działania, zastosowanie i charakterystyka Pistoletu Maszynowego.Postawy strzeleckie.Najczęstrze przyczyny i objawy zacięcia broni palnej.
31
Technik ochrony fizycznej osób i mieniaIIBHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznejJan GrzybZagrożenia zawodowe na stanowisku pracownika ochronyUdzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnychPostępowanie w przypadkach złamań, zwichnięć i skręceń
32
Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeńTomasz JeglińskiStrefy dostępności oraz dokumenty uprawniające do wstępu do chronionego obiektu.Zasady opracowywania planu ochrony oraz procedur bezpieczeństwa.Zadania pracowników ochrony związane z kontrolą ruchu osobowo-materiałowego.
33
Zabezpieczenie imprez masowychTomasz JeglińskiPrzepisy karne ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.Dokumentacja organizatora imprezy masowej.Zadania służby porządkowej na imprezie masowej.
34
Wyszkolenie strzeleckieTomasz JeglińskiZasada działania, zastosowanie i charakterystyka Pistoletu Maszynowego.Postawy strzeleckie.Najczęstrze przyczyny i objawy zacięcia broni palnej.
35
Ochrona osóbTomasz JeglińskiSposoby prowadzeia obserwacji.Taktyka ochrony osób w obiekcie.Charakterystyka pojazdów wchodzących w skład samochodowych kolumn ochronnych.
36
Techniki interwencyjne i samoobronaTomasz JeglińskiPady i przewroty.Rzuty i obwzwładnienia dżwignią.Ciosy i kopnięcia.
37
Podstawy przedsiębiorczościMonika BrodowskaRodzaje kredytów bankowychCharakterystyka gospodarki rynkowejEtyka w pracy i w biznesieKlasyfikacja ubezpieczeń w Polsce
38
Technik bhpIITechniczne bezpieczeństwo pracyJan GrzybBHP
przy pracach budowlanych
Prace szczególnie niebezpieczneŚrodki transportu wewnętrznego
39
Ergonomia w procesie pracyJan GrzybWymagania wobec pomieszczeń i stanowisk pracyObciążenia dynamiczne i statyczne na stanowisku pracyStres - przyczyny i zapobieganie
40
Zagrożenia w środowisku pracyJan GrzybHałas w środowisku pracyZagrożenia na stanowisku pracy kucharzaInstrukcje bhp w zakładzie pracy
41
Ocena ryzyka zawodowegoJan GrzybMetody oceny ryzyka zawodowego
Ryzyko zawodowe na stanowisku magazyniera
Ryzyko zawodowe na stanowisku sprzątaczki
42
Podstawy prawa pracyAndrzej WszeborowskiZatrudnianie pracowników na zastępstwoUrlopy pracownicze Umowa na czas nieokreślony - zasady rozwiązywania stosunku pracy
43
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychJan GrzybPraca zespołu powypadkowegoChoroby zawodowePrzyczyny wypadków przy pracy
44
Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracyUrszula Nartowicz
45
Podstawy przedsiębiorczościMonika BrodowskaKlasyfikacja ubezpieczeń w PolsceRodzaje kredytów bankowychCharakterystyka gospodarki rynkowejEtyka w pracy i w biznesie
46
Technik rachunkowościIIM2.J2 Prowadzenie ksiąg rachunkowychMonika BrodowskaIstota i zasady ewidencji rozrachunkówZasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowychRzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
47
M2.J3 Prowadzenie inwentaryzacjiMonika BrodowskaInwentaryzacja: rodzaje, etapy i zasadyMetody inwentaryzacjiDokumentacja inwentaryzacji
48
M2.J4 Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzenia analizy finansowejMonika BrodowskaRoczne jednostkowe sprawozdanie finansoweAnaliza finansowa: przedmiot, zasady, etapy i metodyWykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie organizacji
49
Podstawy przedsiębiorczościMonika BrodowskaCharakterystyka gospodarki rynkowejKlasyfikacja ubezpieczeń w PolsceRodzaje kredytów bankowychEtyka w pracy i w biznesie
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Loading...
 
 
 
Szkoła Policealna, semestr: 05.02.2018 - 29.06.201
Arkusz2
 
 
Main menu