Tematy prac zal. (Szkoła Policealna), semestr: 2017.09 - 2018.01
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Nazwa zawoduSEMESTRPrzedmiotNauczycielTemat 1Temat 2Temat 3Temat 4
2
OpiekunIIM2.J2 - Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnychCecylia Chylińska
3
M3.J1 - Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnychKrystyna GojlikWyjaśnij jaki jest związek między pojęciami:potrzeba czystości i higiena posobistaOpisz zmiany zachodzące w strukturze potrzeb w okresie starościScharakteryzuj powikłania ze strony układu oddechowego u chorych leżących
4
M3.J2 - Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnychKrystyna GojlikPrzedstaw problemy pielęgnacyjne u osoby chorej na chorobę AlzheimeraZasady jakich powinien przestrzegać opiekun medyczny podczas wykonywania zabiegów higienicznych u osoby chorej i niepełnosprawnejOmów fizyczne środki przeciwzapalne stosowane jako ciepło wilgotne o działaniu miejscowym
5
M3.J3 Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych i kąpieli leczniczychKrystyna GojlikScharakteryzuj wpływ zimna na poszczególne układy człowiekaJakich wskazówek udzielisz pacjentowi po przystawienu baniek lekarskichScharakteryzuj wpływ ciepła na poszczególne układy człowieka
6
M4.J1 Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczejKrystyna GojlikProblemy opiekuńcze u chorych po przebytym udarze mózguZnaczenie potrzeby biezpieczeństwa dla osoby chorej i niesamodzielnejWpływ choroby na sytuację społeczną jednostki
7
M4.J2 Organizowanie systemu wsparciaKrystyna GojlikRola opiekuna medycznego w opiece nad chorym w oddzialeszpitalnymJakie wskazówki edukacyjne należy przekazać starszym osobom z nietrzymaniem moczuWskaz, jakie formy może przybierać wsparcie oferowane starszym osobom
8
M4.J3 Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnejKrystyna GojlikWyjaśnij pojęcie ,,usprawniania"Wyjaśnij na czym polega gimnastyka oddechowa. Jakie ma znaczenie dla usprawniania oddychaniaScharakteryzuj ogólne zasady uspraniania skóry chorego niesamodzielnego i/lub niepełnosprawnego
9
Podstawy przedsiębiorczościTadeusz Gogacz
18
Technik masażystaIIIM1.J1 Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczejMarcin PruskoWydajność pracownika w pracySystem wynagrodzeń pracownikówOpodatkowanie działalności gospodarczej
19
M1.J2 Posługiwanie się językiem obcym w zawodzieUrszula ZaborowskaMini słownik polsko - niemiecki w zawodzie technik masażysta.
20
M4.J1 Wykonywanie masażu w medycynieKarol Bogdański
21
M4.J2 Wykonywanie masażu specjalistycznegoAgnieszka ŻegaczewskaZasady i metodyka wykonywania drenażu limfatycznego Postępowanie drenażowe w niewydolności objętościowej i restrykcyjnej Charakterystyka wskazań i przeciwwskazań do drenażu limfatycznego
22
Technik ochrony fizycznej osób i mieniaIIIPodstawy prawa w ochronie osób i mieniaAndrzej WszeborowskiAkty wykonawcze do ustawy o ochronie osób i mienia.Przestęstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.Odpowiedzialność prawna pracowników ochrony.
23
Język obcy w ochronie osób i mieniaUrszula ZaborowskaMini slownik posko -niemiecki w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.
24
Ochrona osóbTomasz JeglińskiRodzaje szyków ochronnych i ich charakterystykaMotywy i przesłanki zamachów na osoby.Rodzaje zagrożeń chronionych osób.
25
KonwojowanieTomasz JeglińskiRodzaje konwojów.Uprawnienia i obowiązki konwojentów.Zasady opracowania instrukcji konwojowej
26
Wyszkolenie strzeleckieTomasz JeglińskiPostawy strzeleckie.Budow i zasada działania pistoletu P-99.Elementy techniki strzeleckiej wpływające na celność strzelania.
27
Techniki interwencyjne i samoobronaTomasz JeglińskiObezwłądnienie osoby dźwignia.Zakładanie kajadnek w róznych postawach.Sprawdzanie osoby i transportowanie.
28
Technik ochrony fizycznej osób i mieniaIBHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznejJan GrzybCzynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w pracyRyzyko zawodowe na stanowisku pracy technika ochronyResuscytacja krążeniowo-oddechowa
29
Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeńTomasz JeglińskiObiekty podlegające obowiązkowej ochronie.Charakterystyka technicznych środków zabezpieczenia.Podsatwowe elementy systemu alarmowego.
30
Zabezpieczenie imprez masowychTomasz JeglińskiZadania słuzby informacyjnej na imprezie masowej.Liczebność słuzby porządkowej i informacyjnej na imprezie masowej.Rodzaje i charakterystyka imprez masowych.
31
Ochrona osóbTomasz JeglińskiRodzaje szyków ochronnych i ich charakterystykaRodzaje zagrożeń chronionych osob.Motywy i przesłanki zamachów na osoby.
32
Techniki interwencyjne i samoobronaTomasz JeglińskiPady i przewroty.Ciosy i kopnięcia.Dźwignie na stawy.
33
Podstawy przedsiębiorczościMonika BrodowskaŹródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.Charakterystyka podatków od osób fizycznych i osób prawnych.Rola i zadania marketingu mix oraz analizy SWOT w przedsiębiorstwie.Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
34
Technik bhpIIIPodstawy prawa pracyAndrzej Wszeborowski
35
Techniczne bezpieczeństwo pracyMarcin PruskoOcena przeprowadzonych prac budowlanychZagrożenia powstające podczas prac budowlanychEliminowanie nieprawodłowego wykonywania prac
36
Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie pracyUrszula Zaborowska
37
Ocena ryzyka zawodowegoJan GrzybMetody oceny ryzyka zawodowegoOcena ryzyka zawodowego na stanowisku stolarzaOcena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki
38
Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowychMarcin PruskoPostępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowejDokumentowanie chorób zawodowychAnaliza przyczyn wypadków przy pracy
39
Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracyJan GrzybDokumentacja bhp w zakładzie pracyInstrukcje bhp w zakładzie pracyŚrodki ochrony indywidualnej
40
Technik bhpITechniczne bezpieczeństwo pracyMarcin PruskoMateriały konstrukcyjneDziałania zapobiegające zagrożeniom wynikającym z niedostosowania warunków spełnianych przez obiekty i pomieszczeniaZagrożenia powstające podczas prac budowlanych i transportowych;
41
Ergonomia w procesie pracyJan GrzybBHP na stanowisku komputerowymObciążenie fizyczne na stanowisku pracyStres jako czynnik negatywny w procesie pracy
42
Zagrożenia w środowisku pracyJan GrzybZagrożenia w procesie obróbki drewnaZagrożenia występujące podczas spawaniaCzynniki psychofizyczne w środowisku pracy
43
Ocena ryzyka zawodowegoJan GrzybZagrożenia występujące na wybranym stanowisku pracy
Ryzyko zawodowe pracownika biurowegoHałas jako czynnik szkodliwy
44
Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracyUrszula NartowiczErgonomia w kształtowaniu warunków pracyOchrona przeciwpożarowa oraz sprzęt i środki gaśnicze
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia
45
Podstawy przedsiębiorczościMonika BrodowskaŹródła finansowania małych i srednich przedsiębiorstw.Charakterystyka podatków od osób fizycznych i osób prawnych.Rola i zadania marketingu mix oraz analizy SWOT w przedsiębiorstwie. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Loading...
 
 
 
Szkoła Policealna, semestr: 2017.09 - 2018.01
Arkusz2