แบบฟอร์มขอแก้ไขการลงทะเบียนลดเวลาเรียน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลา
เลขประตัวนักเรียน
ชื่อ-สกุลระดับชั้น เช่น 2/1สาเหตที่แก้ไข
เบอร์โทรติดต่อ
ข้อซักถามสถานะ
2
22/11/2017, 19:24:411659902151551จิราภา ฮายาชิ3.3กิจกรรมซ้ำ991795243ไม่พบกิจกรรมซ้ำ
3
25/11/2017, 21:31:2917646
ด.ญ.อริญชย์ นาคเงินทอง
2.1
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
58136047ไม่พบสัปดาห์เกิน
4
25/11/2017, 21:46:5917643ด.ญ.สิริทัภร มาแจ้ง2.1กิจกรรมซ้ำ933125128
หนูลง2กิจกรรมนะคะ แล้วหรออยากจะออก1กิจกรรมต้องทำยังไงค่ะ
ต้องลงให้ครบ 3 กิจกรรมนนะครับ
5
29/11/2017, 18:50:3317995
ด.ญ.สุรัสวดี เลี่ยมขาว
2.8กิจกรรมซ้ำ971719503ไม่พบกิจกรรมซ้ำ
6
29/11/2017, 22:28:2918372ด.ญ. สุทธิดา อ่ำทุ่ง1.5กิจกรรมซ้ำ626287077ไม่พบกิจกรรมซ้ำ
7
30/11/2017, 19:22:4918349
ด.ช.อุษณกาล นุ่มเอี่ยม
1.5
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
827436956ไม่พบสัปดาห์เกิน
8
1/12/2017, 13:30:5517480
ด.ช.สงกรานต์ ด่านซ้าย
3/9กิจกรรมซ้ำ620622056
9
1/12/2017, 14:03:5118441รณกฤต อ่ำดี1/7กิจกรรมซ้ำ952371213
10
4/12/2017, 14:24:5218623สิรินยา เพ็ชรศรี1/10กิจกรรมซ้ำ911314415
11
4/12/2017, 14:44:2618615
ด.ญ.ณัชนิกา มั่นเจริญ
1/10กิจกรรมซ้ำ633471923
12
4/12/2017, 14:46:5818614ณัชชา วรรณรัตน์1.1กิจกรรมซ้ำ941387782
13
5/12/2017, 12:21:1318616
ด.ญ ทุติยาภรณ์ นาสวัสดิ์
1.1กิจกรรมซ้ำ968840076
14
6/12/2017, 8:51:5518624สุภัสสร1.1กิจกรรมซ้ำ631141211
15
6/12/2017, 9:45:2418672ภานุ เสือหิน2/8กิจกรรมซ้ำ628521619
16
6/12/2017, 10:19:3418582ชนากร อ่อนโฉม1/10กิจกรรมซ้ำ658277637
17
6/12/2017, 21:46:1118067พลวัต แมลงภู่2/10กิจกรรมซ้ำ650678744
18
17/1/2018, 13:57:0017235
เบญจวรรณ. กาบกลางดอน
3/3
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
620275616
19
30/5/2018, 10:45:2517673กรรณิกา อินแสง3/2
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
948234369ไม่พบสัปดาห์เกิน
20
30/5/2018, 10:46:2317679
ด.ญ.ณันทภัทร แจ่มอุทัย
3/2
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
992973582ไม่พบสัปดาห์เกิน
21
30/5/2018, 11:40:4018846
ด.ช.สุรพัศ ก่อวุฒิพงศ์
1/5กิจกรรมซ้ำ641515944ไม่พบกิจกรรมซ้ำ
22
30/5/2018, 11:53:3018860ด.ญ.ธิดาพร เสนานุชม.1/5กิจกรรมซ้ำ650015697ไม่พบกิจกรรมซ้ำ
23
30/5/2018, 12:32:4518344ธิดาภรณ์ คงคล้าย2/6
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
635319905ไม่พบสัปดาห์เกิน
24
30/5/2018, 12:44:1519016ด.ช.ศุภกิจ สงทอง1/9
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
628877633ไม่พบสัปดาห์เกิน
25
30/5/2018, 12:49:2418996คฑาวุธ ตราชื่นต้อง1/9
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
993638020ไม่พบสัปดาห์เกิน
26
30/5/2018, 12:50:0218999ณัฐภูมิ อิ่มใจกล้า1/9
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
633103435ไม่พบสัปดาห์เกิน
27
30/5/2018, 12:51:2019002ทรัพยปณชัย บุญถา1/9
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
931879055
28
30/5/2018, 12:51:2318999ณัฐภูมิ อิ่มใจกล้า1/9
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
633103435
29
30/5/2018, 13:02:4818781
ด.ญ.ณิชาภัทร ตรงต่อกิจ
1.3กิจกรรมซ้ำ632582919
30
30/5/2018, 13:06:4318781
ด.ญ.ณิชาภัทร ตรงต่อกิจ
1.3กิจกรรมซ้ำ632582919เปลี่ยนกิจกรรม
31
30/5/2018, 13:11:4918468ด.ญ.พรปวีณ์ พึ่งสงวน2/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
946095333
32
30/5/2018, 13:12:4318443วรรณพัฒธ์ ขอบใจ2.7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
917041759
33
30/5/2018, 13:12:4418440ยศกร หมอนทอง2.7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
937144686ลงเกิน
34
30/5/2018, 13:12:4518448สุรบดินทร์ น้อยต้อย2/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
645606560ลงเกิน
35
30/5/2018, 13:13:3218429ณัฐวัตร บุญทา2/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
642620549
36
30/5/2018, 13:14:1218468
ด.ญ.พรปวีณ์ พึ่งสวงวน
2/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
946095333
37
30/5/2018, 13:14:3718426กิตติกร เดชเเพ2/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
957597818ลงซ่ำ
38
30/5/2018, 13:14:4618425การันต์ ยิ้มนิยม2.7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
987793503ลงเกิน
39
30/5/2018, 13:55:1319068ด.ญ.เบญจพร สังข์ทอง1/10กิจกรรมซ้ำ827714163
40
30/5/2018, 14:36:2619068ด.ญ.เบญจพร สังข์ทอง1/10
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
827714163
41
30/5/2018, 14:56:5618833อณิษฐา ชมภูสาร1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
932753468
42
30/5/2018, 15:09:1118828
วสุนันท์ จันทร์บุญนาค
1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
954577246
43
30/5/2018, 15:14:5018831
สิริกัลยา ปั้นท่าโพธิ์
1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
994983794
44
30/5/2018, 15:16:2518823บวรลักษณ์ สุขเกษม1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
862163533
45
30/5/2018, 15:17:3618812กมลชนก ทองน้อย1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
647920545
46
30/5/2018, 15:18:5518825ปาณิศา เทียนแดง1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
914454326
47
30/5/2018, 15:20:3818830ศิยาพร กันพัน1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
645791857
48
30/5/2018, 15:26:4117794
ศาตนันท์ นิมิตรทรัพย์
3/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
888385974
49
30/5/2018, 15:27:1017774ด.ญ.ชิตชนก นาคเที่ยง3/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
832522716
50
30/5/2018, 15:27:2317795
ด.ญ.สิตานัน สมานจิตต์
3/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
951276633
51
30/5/2018, 15:27:4917786
ด. ญ. ปาลีรัตน์ คำหนู
3/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
813960517
52
30/5/2018, 15:27:5317766กฤษณา บุญดา3/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
620311814
53
30/5/2018, 15:28:0217766กฤษณา บุญดา3/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
620311814
54
30/5/2018, 15:29:3017788พรทิพย์ เมืองลอง3/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
634317490
55
30/5/2018, 15:29:3817762ด.ช.อังกฤษ โลหะจินดา3/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
647816552
56
30/5/2018, 17:37:1018824ปรางเพชร​ สีทอง1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
629301244
57
30/5/2018, 17:48:3918824ด.ญ.ปรางเพชร​ สีทอง1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์, กิจกรรมซ้ำ
629301244ไม่มี
58
30/5/2018, 18:27:5718580
ด.ชจุฑาทัต เสียงอ่อน
2/10กิจกรรมซ้ำ646907754
59
30/5/2018, 20:41:4318986พรชิตา ตาละคำ1/8
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
626714236ไม่มี
60
30/5/2018, 20:53:1518795กรัณย์ สังข์วงษา1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
952238280
61
31/5/2018, 9:48:5618392วิรุฬห์ งามภักดิ์2/6กิจกรรมซ้ำ991024205
62
31/5/2018, 19:42:5618824ปรางเพชร​ สีทอง1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์, กิจกรรมซ้ำ
629301244ไม่มี
63
1/6/2018, 23:20:4418956ด.ช.ณัฏฐ์ ฮะอุราม1/8
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
900639811
64
5/6/2018, 14:59:5518800
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ แร่ถ่าย
1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์, กิจกรรมซ้ำ
656329480
65
5/6/2018, 19:04:471659902300297มัชฌิมา บุญศรีม. 1/5กิจกรรมซ้ำ929572171
66
6/6/2018, 14:01:341659902188977
ด.ญ.ณักานต์ พนาเวทสุนทร
2/9
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
613452088วิชาที่เลือกมันหายไป
67
6/6/2018, 14:56:2117918วุฒิชัย กองชนะ3/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
928422604
68
6/6/2018, 14:56:2717903ธนพนธ์ สีหะวงค์3/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
836299777
69
6/6/2018, 14:56:3417906ธีรภัทร คำดา 3/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
932343867
70
6/6/2018, 14:56:3717902ด.ช.เดชาวัฒน์ ใหญ่โต3/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
947268465
71
6/6/2018, 14:56:4417920สุพล จุลโยธิน3/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
989246409
72
6/6/2018, 14:56:4517907นที ถือมั่น3/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
932535028
73
6/6/2018, 14:56:5317920สุพล จุลโยธิน3/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
989246409
74
6/6/2018, 14:57:0217899กิตติพงษ์ เกตุศรี3/7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
947268465
75
7/6/2018, 16:26:1518936วงศกรโคกนิลม.1.7
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
947280472
76
7/6/2018, 17:25:0818185กัญญาวีร์ ราวิล2/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
931361095
77
7/6/2018, 18:43:5718739
ดารินรัตนํ ปัญญาแก้ว
1/2
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
643359312
78
7/6/2018, 19:58:2118052
จารุวัฒน์ วิจารย์ประสิทธิื
3/10
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
993364773
79
8/6/2018, 7:00:0218886
พิธาน์พัทธ์ ธนิศรโสภณ
1/6
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
866794154--------------------------
80
8/6/2018, 8:39:4118837ณัฐกานต์ เครือโย1/5กิจกรรมซ้ำ628936418
81
8/6/2018, 8:39:461659100016511นนทวัฒน์. จอมพล1/5กิจกรรมซ้ำ969937562
82
8/6/2018, 8:39:5018846
ด.ช.สุรพัศ ก่อวุฒิพงศ์
ม.1/5กิจกรรมซ้ำ641515944
83
8/6/2018, 8:40:1718847ด.ช.อนุวัฒน์ ดาดำ1/5กิจกรรมซ้ำ626855423
84
8/6/2018, 8:42:1018848ด.ช.อัมรินทร์ บุญมี1/5กิจกรรมซ้ำ839580452
85
8/6/2018, 8:42:3018843ด.ช.พิษณุ ยิ้มคง1/5กิจกรรมซ้ำ898583152
86
8/6/2018, 8:43:5418837ณัฐกานต์ เครือโย1/5กิจกรรมซ้ำ628936418
87
8/6/2018, 8:44:0718865ด.ญ.ปาริชาติ ดวงดาว1/5กิจกรรมซ้ำ972089053
88
8/6/2018, 8:46:3418859 ถิรดา ทองก่อ1/5กิจกรรมซ้ำ
065 0153740
89
8/6/2018, 8:58:4418860ด.ญ.ธิดาพร เสนานุชม.1/5กิจกรรมซ้ำ650015697
90
8/6/2018, 9:28:2018824ด.ญ.ปราวเพชร. สีทอง1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์, กิจกรรมซ้ำ
629301244ไม่มี
91
8/6/2018, 9:30:3518801ธนโชติ อิ่มหิรัญ1/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
953960577
92
8/6/2018, 18:18:1018981
ด.ญ.ธิติลดา แก้วหนองยาง
1.8กิจกรรมซ้ำ637297973
93
10/6/2018, 19:04:5119014
ศักดิธัช ศิริสานสุวรรณ
1/9กิจกรรมซ้ำ931433529
94
11/6/2018, 6:30:5918924ธนกร บินยูซบ1/7กิจกรรมซ้ำ618799938
95
13/6/2018, 20:15:2616325
ด.ญ.สิริยาพร พุ่มอยู่
1/4กิจกรรมซ้ำ881748415ปิดระบบแล้วหรอค่ะพอดีลงยังไม่ครบค่ะ
96
22/6/2018, 8:19:4218659ด.ญ ลลิตา จวงโหมด2/4
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์
947071851
97
22/6/2018, 13:06:0318865ด.ญ.ปาริชาติ ดวงดาวม.1.5กิจกรรมซ้ำ972089053
98
24/6/2018, 18:39:1118971ด.ชศิรศักดิ์ คชรอด1/8
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์, กิจกรรมซ้ำ
824038966
99
24/6/2018, 18:39:1718971ด.ชศิรศักดิ์ คชรอด1/8
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์, กิจกรรมซ้ำ
824038966
100
24/6/2018, 18:39:2118971ด.ชศิรศักดิ์ คชรอด1/8
สัปดาห์เกิน 12 สัปดาห์, กิจกรรมซ้ำ
824038966
Loading...
Main menu