ABCDEFGHIJ
1
Giữ nhịp | Ca đoàn Phao-lô, CTTĐVN, Toronto, ON, Canada
2
NgàyThứ(Năm A) Lễ
Bài hát (phụ bản Thánh ca Phụng vụ)
Giữ Nhịp
ĐànTVGhi Chú
3
12.07.20
CN15QNChi64
4
19.07.20
CN16QNChi85
5
26.07.20
CN17QNChi118
6
02.08.20
CN18QNChi144
7
09.08.20
CN19QNChi84
8
16.08.20
CN20QNChi66
9
23.08.20
CN21QNChi137
10
30.08.20
CN22QNChi62
Loading...