ABCDEFGHI
1
Giữ nhịp | Ca đoàn Phao-lô, CTTĐVN, Toronto, ON, Canada
2
NgàyThứLễ
Bài hát (phụ bản Thánh ca Phụng vụ)
Giữ Nhịp
ĐànTVGhi Chú
3
11.11.18CN32 QN Về nơi đây
Dâng bánh rượu (TCVN 210)
Chúng con cần đến Chúa
Ngàn Hoa Đẹp tươi (TCVN 728)
145
4
18.11.18CN33 QN
CTTĐVN
Chi
5
25.11.18CNChua Kito VuaHoan hô Vua Giesu
Con chỉ là tạo vật
Giê-su(TCVN 350)
Thánh Tâm Giê-su Vua (TCVN 370)
ChiThanh,Dylan92
6
02.12.18CN1 MVNguyện Mùa Vongj
Dâng Bánh Rượu ( 210)
Để Chúa đến.
Dâng Mẹ
Tiến 24Phụng Vụ năm C bắt đầu
7
09.12.18CN2 MVTrời Cao ( 390)
Đây Bánh Miến( 224)
Chúng con cần đến Chúa
Con Xin Dâng Mẹ ( 602)
ChiBan nhạc Gabriel125
8
16.12.18CN3 MVNguyện Mùa Vọng .Tien Dâng ( 250) Maranatha . AveMaria con Dang loi(578)ChiA.KhoaIs12
9
23.12.18CN4 MVCa lên đi 4 (25)
Dâng lên Chúa (219)
Để Chúa đến
Dâng Mẹ (610)
Chi79
10
24.12.18T2vọng Giáng SinhHôm Nay Toàn Dân
Lễ vật Dâng Chúa Hài Nhi
Đêm Noel
Hang Belem
ChiSt.Cecilia band95
11
25.12.18T3Giáng Sinh
Hôm nay toàn dân
Tâm sự một đêm đông
Cao cung lên
Hang Belem
Chi18
12
30.12.18CNThánh GiaNoel về
Lễ vật dâng Chúa Hài Nhi
Tình Cha Nghĩa Mẹ
Cầu Xin Thánh Gia ( 808) A
Thanh,Dylan127
13
01.01.19T2Đức Maria Mẹ Thiên ChúaDâng Lễ Với Mẹ ( 176)
Lễ vật Hòa Bình
Bên máng cỏ
Cung Chúc Trinh Vương ( 604)
ChiTiến 66
14
06.01.19
CNHiển LinhA.Khoa71
15
13.01.19
CNChúa chịu phép rửa Chi28
16
20.01.19
CN2.QNBan nhạc Gabriel95
17
27.01.19
CN3 QNTiến 18
18
03.02.19
CN4 QNChi70
19
10.02.19
CN5 QNChiA.Khoa137
20
17.02.19
CN6 QNBan nhạc Gabriel1
21
24.02.19
CN7 QNTiến 102
22
03.03.19
CN8 QN91
23
10.03.19
CN1 MC90
24
17.03.19
CN2 MC26
25
24.03.19
CN3 MC102
26
31.03.19
CN4 MC33
27
07.04.19
CN5 MC125
28
14.04.19
CNLễ Lá 21
29
18.04.19
T5Tuần Thánh 115
30
21.04.19
CNPhục sinh 117
31
28.04.19
CN117
32
29
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...